Nieuws & overdenking


A.s. woensdagavond: Instuderen tegenstem van Psalm 124

09 september 2019

Na de dienst is er een half uurtje zingen in de Oude School voor het instuderen van een tegenstem van Psalm 124. Allen hartelijk welkom!


Gemeenteweekend 2019

09 september 2019

Op D.V. vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 september zijn weer een aantal activiteiten om als gemeente samen het winterwerk te starten.


Overdenking op zondagavond 1 sept 2019: HC antw 27a

01 september 2019

God is lang van gemoed. Hij wacht lang om Zijn toorn te uiten. Hoe vaak per dag wordt Hij wereldwijd gekrenkt en getart? Wij zouden het zo lang niet laten voortduren. God wel. Dat is Zijn lankmoedigheid.


Overdenking op zondagavond 14 juli 2019: HC zondag 9

11 juli 2019

De rechter laat zijn zoon de plaats innemen om de straf te dragen én neemt de vrijgesprokene op in zijn gezin. Zo goed is God. Hij spreekt om Jezus wil vrij van schuld en straf én neemt aan tot Zijn kind. Twee weldaden in één.


Overdenking op zondagavond 30 juni 2019: HC zondag 8

27 juni 2019

Als er een drie enige God is voor ons heil, zijn zondaren totaal verloren: wij kunnen niet, verdienen niet en willen niet. Bij deze God is zaligheid te vinden! Voor volkomen verlorenen.


Overdenking op zondagavond 2 juni 2019: HC antw 22/23

01 juni 2019

Een touw aangrijpen kan niet met volle handen. Lege handen, leeggemaakte handen grijpen het koord aan en worden gevuld. Geloofd zij de HEERE!


Overdenking op zondagavond 26 mei 2019: HC antw 21

25 mei 2019

Het ware geloof is als een bloem: een stengel en een (geopende) knop. De stengel draagt de knop. De bloem is het vertrouwen in de Heere Jezus tot vergeving.


Overdenking op zondagavond 19 mei 2019: HC antw 19 en 20

20 mei 2019

Niet iedereen wordt zalig. Ook niet iedereen die het Evangelie hoort. Het geloof is de beslissende factor.


Meditatie: de Heere is waarlijk opgewekt!

25 april 2019

Te mooi om waar te zijn, maar: echt waar, Hij is opgewekt, Hij leeft!


Overdenking op zondagavond 7 april 2019: HC antw 18

05 april 2019

Hij verlost omdat Hij dat wil. Dat is verweven met kennis van dankbaarheid en zonde. Want de dankbaarheid wordt erdoor verrijkt en de zondekennis door verdiept.


Overdenking op zondagavond 31 mrt 2019: HC zondag 5 antw 15

28 maart 2019

Jezus onderwijst ons over de verlossing, met als doel Jezus te aanbidden en lief te hebben. Des te meer dankbaar te zijn. Meer en meer smart over onze zonden te krijgen.


Overdenking op zondagavond 24 mrt 2019: HC zondag 4 antw 10 en 11

21 maart 2019

Jezus onderwijst ons over Gods toorn en straf. Hij heeft Die Zelf ondervonden in Getsemané  en aan het kruis. Hij weet er alles van! Hij onderwijst ons met het oog op onze verlossing en dankbaarheid. 


Overdenking op zondagavond 10 mrt 2019: HC zondag 3 antw 8

09 maart 2019

God zegt: ”Ik zal….” Dat is een belofte aan geestelijk doden, die niets goeds hebben of willen of kunnen. Dat geeft hoop!


Overdenking op zondagavond 3 mrt 2019: HC zondag 3 en 4

01 maart 2019

Kennen van onze ellende, dat heeft te maken met de wet, en dat brengt ons bij onze zondige natuur. Dat heeft ook te maken met de zondeval. Alles was goed geschapen, er was geen enkele reden om te zondigen.


Overdenking op zondagavond 3 feb 2019: HC antwoord 5

01 februari 2019

Het opvallende van antwoord 5 is niet het begin: ‘nee, we kunnen Gods wet niet volkomen houden’, maar de verklaring daarvan: want wij zijn geneigd God en onze naaste te haten.


Overdenking op zondagavond 27 jan 2019: HC antwoord 3 en 4

26 januari 2019

Vraag en antwoord 3 veronderstellen dat we ellendig zijn. Dat voelt lang niet iedereen zo. De Bijbel zegt: toch ben je het. Kijk maar naar Mijn wet.


Overdenking op zondagavond 13 jan 2019: HC antwoord 2

09 januari 2019

Antwoord 2 gaat over de kabel die Jezus Christus verbindt met mijn levenshuis. Die kabel heeft 3 draden. Ellende - verlossing - dankbaarheid.


Overdenking op zondagavond 16 dec 2018: HC antwoord 1b

13 december 2018

Rijk in God Tellen hoe rijk je bent.  Als kind. Als kind van God. Het nut? Opdat ik God zal loven (Efeze 1) en bereid ben tot kruis dragen.


Meditatie: mijn Liefste!

10 december 2018

Is Jezus uw Liefste? Zegt u, jij het na: Hij is mijn Liefste! Of…. laat u Zijn aanzoek voor wat het is? Laat u Hem wachten en roepen, laat u Hem voorbijgaan…..?


Meditatie: Zaligmaker is Zijn Naam

20 augustus 2018

Dat wil Hij zijn, dat wil Hij doen. Zijn Naam is ons gegeven. Zolang de wereld bestaat neemt God die Naam niet terug. Blijft die Naam beschikbaar. Redder, Zaligmaker.

Zouden we dan Hem niet aanroepen? Zijn Naam: Jezus.


Rommelmarkt D.V. 26 mei 2018

20 april 2018

Op D.V. 26 mei is er weer de jaarlijkse grote rommelmarkt rond de kerk in Waarder.


Meditatie: Jezus is Overwinnaar

27 maart 2018

De Overwinnaar Jezus Christus komt langs en Hij verlost zondaren van de dood. Uit de greep van de dood. De zonde. De wet. Hij wil zondaren goed doen en verlossen.

Zou je niet roepen? Roepen tot deze Heere Jezus Christus?


Meditatie: Toen zei ik: Zie, ik kom

12 december 2017

Ik kom. Dat zou als muziek in de oren mogen klinken van allen die Hem kennen. Voor wie hier te zuchten heeft en te strijden. Voor wie hier lijdt en kruisdraagt. Ik kom. Om u tot Mij te nemen in eeuwigheid. Die dan verlost zullen worden voor eeuwig en volmaakt. En de echo in het hart mag zijn: Heere Jezus, kom.  


Gemeenteweekend 2017

21 augustus 2017

Op D.V vrijdag 15 en zaterdag 16 september zijn een aantal activiteiten om als gemeente samen het winterwerk te starten.


Rommelmarkt D.V 13 mei 2017

20 april 2017

Op D.V. 13 mei is er weer de jaarlijkse grote rommelmarkt rond de kerk in Waarder.


Meditatie: Hoop door liefde

06 maart 2017

Ieder mens hoopt wel eens ergens op. Op kleine(re) dingen, mooi weer of slagen voor een toets. Soms komt dat niet uit, wordt dat beschaamd. Dat is jammer. Ook hoopt een mens vaak op grote dingen, eeuwige dingen. Vraag het een mens op straat wat hij ervan denkt na zijn leven en hij zal zeggen: ik hoop wel dat ik in de hemel kom, ja. Stel je voor dat die hoop niet uitkomt. Dat is eeuwig verschrikkelijk.

Maar er is een hoop die niet beschaamt!


Goede Doelenmarkt

15 oktober 2016

Op 22 oktober D.V in De Oude School


Meditatie: Hunkeren, dorsten, schreeuwen. Naar God.

03 september 2016

In het Psalmboek neemt Psalm 42 een hele bijzondere en geliefde plaats in. En eigenlijk zit heel het geestelijk leven wel opgesloten in deze Psalm. Als in een knop zit heel het Psalmboek in deze Psalm verborgen. En zeker in het begin, dus in onze tekst, geeft de stemvork dan één beleving aan: verlangen, al is dat vrij zwak uitgedrukt. Hunkeren, dorsten, schreeuwen. Naar God.


Gemeenteweekend 2016

27 augustus 2016

Op D.V vrijdag 16 en zaterdag 17 september zijn een aantal activiteiten om als gemeente samen het winterwerk te starten.


Zangavond voor Roemenië

27 mei 2016

Met medewerking van Con Forza en Jong Forza olv Bert Moll


Meditatie: Het Evangelie van Jezus Christus

18 april 2016

"Wie is het die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is, wat meer is, Die ook opgewekt is"
Romeinen 8:34a


Koor- en samenzang avond

01 april 2016

Op D.V. zaterdag 23 april 2016 zal de jaarlijkse uitvoering van de Psalmzang vereniging gehouden worden.


Rommelmarkt 2016

18 maart 2016

Dit jaar willen we de rommelmarkt houden op D.V. 14 mei 2016


Psalmzangavond tbv Adullam

22 februari 2016

Op DV zaterdag 5 maart om 19.30 uur zal er een Psalmzangavond gehouden worden in de hervormde kerk te Waarder


Auto's wassen door de vrijdagavondclubs

06 februari 2016

Op zaterdag 13 februari DV is de verkoping voor de zending. De clubs 12-13 en 14-15 dragen gezamenlijk hun steentje bij. Zij staan namelijk klaar om uw auto een goede beurt te geven!


Tuinaarde actie Club 14-15

06 februari 2016

Ook dit jaar komt de club in actie voor een goed doel. We gaan weer de deuren langs met tuinaarde.De opbrengst is voor de helft voor de thuisfrontcommissie van Annemieke Treur. Voor de andere helft is de opbrengst voor de stichting Stephanos. Via beide kanalen wordt het werk van Annemieke in Zambia gesteund


D.V. Zaterdag 13 februari Zendingsverkoop GZB

06 februari 2016

Van 10.00 tot 14.00 een mooi programma met de verkoping van diverse zaken en verschillende activiteiten. Opbrengst bestemd voor het werk van Ds. C. v.d. Berg in de Roemeense gevangenissen.


Informatie-uur voor de ouders van de catechisanten

01 februari 2016

De catechisatiegroep van 18.30 uur (2e klassers) van harte uitgenodigd.


Meditatie: Meer dan Jozua is Jezus

08 december 2015

Jezus overtreft Jozua. Want Jezus verdeelt het hemels Kanaän. Want Jezus vervult al Gods beloften in heerlijkheid. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar zal geen moeiten en geen rouw en geen dood meer zijn. Daar zal God alles en in allen zijn. Daar zal vreugde zijn, daar zal heiligheid zijn, daar zal God alles en in allen zijn.


Goede doelen markt

20 oktober 2015

Op de 2e zaterdag van de herfstvakantie, DV zaterdag 24 oktober 2015, is er weer de jaarlijkse goede doelen markt. Vijftien goede doelen zijn aanwezig.


De oproep vanuit de Doop

17 september 2015

God geeft jou, ons iets kostbaars, ons leven. Dat is meer waard dan € 100,-. En dan zegt God erbij: aan wie geef je nou je leven? Geef je dat aan Mij, of geef je je leven aan de wereld, de duivel, de zonde. Aan wie geef je je leven? Zouden we dan niet zeggen: dan geef ik mijn leven aan God. Aan Hem heb ik alles te danken. Hij is zo goed. Hem geef ik mijn leven.


Meditatie: 2 Korinthe 5:18

21 januari 2015

"en al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft."Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking