Nieuws & overdenking


Rommelmarkt D.V. 26 mei 2018

20 april 2018

Op D.V. 26 mei is er weer de jaarlijkse grote rommelmarkt rond de kerk in Waarder.


Meditatie: Jezus is Overwinnaar

27 maart 2018

De Overwinnaar Jezus Christus komt langs en Hij verlost zondaren van de dood. Uit de greep van de dood. De zonde. De wet. Hij wil zondaren goed doen en verlossen.

Zou je niet roepen? Roepen tot deze Heere Jezus Christus?


Meditatie: Toen zei ik: Zie, ik kom

12 december 2017

Ik kom. Dat zou als muziek in de oren mogen klinken van allen die Hem kennen. Voor wie hier te zuchten heeft en te strijden. Voor wie hier lijdt en kruisdraagt. Ik kom. Om u tot Mij te nemen in eeuwigheid. Die dan verlost zullen worden voor eeuwig en volmaakt. En de echo in het hart mag zijn: Heere Jezus, kom.  


Gemeenteweekend 2017

21 augustus 2017

Op D.V vrijdag 15 en zaterdag 16 september zijn een aantal activiteiten om als gemeente samen het winterwerk te starten.


Rommelmarkt D.V 13 mei 2017

20 april 2017

Op D.V. 13 mei is er weer de jaarlijkse grote rommelmarkt rond de kerk in Waarder.


Meditatie: Hoop door liefde

06 maart 2017

Ieder mens hoopt wel eens ergens op. Op kleine(re) dingen, mooi weer of slagen voor een toets. Soms komt dat niet uit, wordt dat beschaamd. Dat is jammer. Ook hoopt een mens vaak op grote dingen, eeuwige dingen. Vraag het een mens op straat wat hij ervan denkt na zijn leven en hij zal zeggen: ik hoop wel dat ik in de hemel kom, ja. Stel je voor dat die hoop niet uitkomt. Dat is eeuwig verschrikkelijk.

Maar er is een hoop die niet beschaamt!


Goede Doelenmarkt

15 oktober 2016

Op 22 oktober D.V in De Oude School


Meditatie: Hunkeren, dorsten, schreeuwen. Naar God.

03 september 2016

In het Psalmboek neemt Psalm 42 een hele bijzondere en geliefde plaats in. En eigenlijk zit heel het geestelijk leven wel opgesloten in deze Psalm. Als in een knop zit heel het Psalmboek in deze Psalm verborgen. En zeker in het begin, dus in onze tekst, geeft de stemvork dan één beleving aan: verlangen, al is dat vrij zwak uitgedrukt. Hunkeren, dorsten, schreeuwen. Naar God.


Gemeenteweekend 2016

27 augustus 2016

Op D.V vrijdag 16 en zaterdag 17 september zijn een aantal activiteiten om als gemeente samen het winterwerk te starten.


Zangavond voor Roemenië

27 mei 2016

Met medewerking van Con Forza en Jong Forza olv Bert Moll


Meditatie: Het Evangelie van Jezus Christus

18 april 2016

"Wie is het die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is, wat meer is, Die ook opgewekt is"
Romeinen 8:34a


Koor- en samenzang avond

01 april 2016

Op D.V. zaterdag 23 april 2016 zal de jaarlijkse uitvoering van de Psalmzang vereniging gehouden worden.


Rommelmarkt 2016

18 maart 2016

Dit jaar willen we de rommelmarkt houden op D.V. 14 mei 2016


Psalmzangavond tbv Adullam

22 februari 2016

Op DV zaterdag 5 maart om 19.30 uur zal er een Psalmzangavond gehouden worden in de hervormde kerk te Waarder


Auto's wassen door de vrijdagavondclubs

06 februari 2016

Op zaterdag 13 februari DV is de verkoping voor de zending. De clubs 12-13 en 14-15 dragen gezamenlijk hun steentje bij. Zij staan namelijk klaar om uw auto een goede beurt te geven!


Tuinaarde actie Club 14-15

06 februari 2016

Ook dit jaar komt de club in actie voor een goed doel. We gaan weer de deuren langs met tuinaarde.De opbrengst is voor de helft voor de thuisfrontcommissie van Annemieke Treur. Voor de andere helft is de opbrengst voor de stichting Stephanos. Via beide kanalen wordt het werk van Annemieke in Zambia gesteund


D.V. Zaterdag 13 februari Zendingsverkoop GZB

06 februari 2016

Van 10.00 tot 14.00 een mooi programma met de verkoping van diverse zaken en verschillende activiteiten. Opbrengst bestemd voor het werk van Ds. C. v.d. Berg in de Roemeense gevangenissen.


Informatie-uur voor de ouders van de catechisanten

01 februari 2016

De catechisatiegroep van 18.30 uur (2e klassers) van harte uitgenodigd.


Meditatie: Meer dan Jozua is Jezus

08 december 2015

Jezus overtreft Jozua. Want Jezus verdeelt het hemels Kanaän. Want Jezus vervult al Gods beloften in heerlijkheid. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar zal geen moeiten en geen rouw en geen dood meer zijn. Daar zal God alles en in allen zijn. Daar zal vreugde zijn, daar zal heiligheid zijn, daar zal God alles en in allen zijn.


Goede doelen markt

20 oktober 2015

Op de 2e zaterdag van de herfstvakantie, DV zaterdag 24 oktober 2015, is er weer de jaarlijkse goede doelen markt. Vijftien goede doelen zijn aanwezig.


De oproep vanuit de Doop

17 september 2015

God geeft jou, ons iets kostbaars, ons leven. Dat is meer waard dan € 100,-. En dan zegt God erbij: aan wie geef je nou je leven? Geef je dat aan Mij, of geef je je leven aan de wereld, de duivel, de zonde. Aan wie geef je je leven? Zouden we dan niet zeggen: dan geef ik mijn leven aan God. Aan Hem heb ik alles te danken. Hij is zo goed. Hem geef ik mijn leven.


Meditatie: 2 Korinthe 5:18

21 januari 2015

"en al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft."