Nieuws & overdenking


Collecte tijdens de kerkdienst

28 maart 2020

Omdat het nu niet mogelijk is om tijdens de kerkdiensten te collecteren, willen wij u vragen om uw bijdrage aan de verschillende collecten 1x per maand over te maken. Lees verder hoe dit kan.


Corona: Bericht uit de pastorie (3)

27 maart 2020

Zolang de situatie ivm het corona virus voortduurt hoop ik wekelijks, in principe aan het einde van de week, een bericht uit de pastorie te verzorgen via de site.


Overdenking op zondagavond 29 mrt 2020: HC zondag 17 (45)

26 maart 2020

Jezus Christus, de Opgestane, doet ons wederom geboren worden. Zijn macht! Wij zien dat we Zijn gerechtigheid nodig hebben. We willen die ook ontvangen. En wij durven die ook in ontvangst te nemen. En wij geloven en omhelzen Zijn gerechtigheid.


BELANGRIJK: maatregelen rondom coronavirus

21 maart 2020

Hoe gaan wij als Hervormde Gemeente van Waarder met het coronavirus om, wat betekent dat voor u?

UPDATE 19/3: nieuwe en herziene informatie over de aankomende diensten en activiteiten.

UPDATE 21/3: Diensten vanaf a.s. zondag 22 maart zijn niet meer toegankelijk.


Corona: Bericht uit de pastorie (2)

20 maart 2020

Zolang de situatie ivm het corona virus voortduurt hoop ik wekelijks, in principe aan het einde van de week, een bericht uit de pastorie te verzorgen via de site.


Overdenking op zondagavond 15 mrt 2020: HC zondag 16 (44)

14 maart 2020

In Jezus’ nederdaling ter hel ligt troost. Hij weet wat aanvechting is. Hij is er Zelf in geweest, nog veel dieper dan wij.

Hij ontmoet er ons en legt de hand op ons in de crisis van aanvechting en zegt: Ik ga verder, tot het einde toe van de Godverlatenheid.


Corona: Bericht uit de pastorie (1)

13 maart 2020

We hadden niet gedacht dat zich zo’n situatie voor zou doen, waarin de kerkdiensten niet zoals gebruikelijk kunnen worden gehouden.


Overdenking op zondagavond 1 mrt 2020: HC zondag 16 (43)

01 maart 2020

De enige manier om heilig te gaan leven is met Jezus gekruisigd, gestorven en opgewekt te worden. Door het geloof in Hem.

Wie de goede strijd strijdt zal overwinnen, eeuwig. Om Jezus’ lijden en sterven!


Rommelmarkt 2020

24 februari 2020

Helaas moeten wij hier vermelden dat door de genomen maatregelen van de overheid, de rommelmarkt niet kan plaatsvinden dit jaar.


Overdenking op zondagavond 16 feb 2020: HC zondag 16 (40-42)

15 februari 2020

Jezus is gestorven voor allen die in Hem geloven. Wat geeft dat een liefde over zo’n verlossing! Hij voor mij. Dat verdiept ook het zondebesef. En dat verrijkt de dankbaarheid om mijn leven nu voor Hem te besteden.

In dit sterven van Jezus is ruimte, genoeg ruimte voor heel de wereld. Kom tot Hem. Ieder gaat het sterven tegemoet, maar hoe?


Overdenking op zondagavond 2 feb 2020: HC zondag 15

01 februari 2020

De toorn Gods tegen de zonde van alle mensen. Zoveel. Daarin ligt ruimte. De deur is wijd genoeg. Voor ieder is er plaats. Ieder wordt geroepen: kom tot Jezus. Onvoorwaardelijk. 

Twee mogelijkheden: óf wij weigeren, we blijven op afstand, waardoor dan ook. Verloren door eigen schuld. Óf: wij vluchten en kunnen nergens rust krijgen dan alleen bij Hem.


Overdenking op zondagavond 26 jan 2020: HC zondag 14

23 januari 2020

Hij heeft mij zo liefgehad dat Hij door het lijden heen naar mij toe wilde komen. Wat een liefde schittert in deze verlossing.

Dat verdiept mijn zondekennis en schaamte. Het verrijkt mijn dankbaarheid om Zijn beeld gelijk te mogen worden.


Meditatie: Ik kom!

01 januari 2020

Wie je ook bent, Hij komt omdat Hij je redding zoekt, je zaligheid. Niemand uitgezonderd.


Overdenking op zondagavond 15 dec 2019: HC antw 34

11 december 2019

Jezus Christus wil zondaren gelukkig maken. Zondaren overnemen. Dat kost Jezus Zijn leven, Zijn bloed. Hij doet het omdat Hij zondaren liefheeft!


Overdenking op zondagavond 10 nov 2019: HC antw 31c en 32c

15 november 2019

Wat ons strijden betreft moeten we ons vaak schamen. Het geheim is de verbinding met Christus. Van Hem uit strijden met een vrij en goed geweten. Dat is het christenleven van begin tot eind.


Overdenking op zondagavond 10 nov 2019: HC antw 31b en 32b

09 november 2019

Jezus zegt: Ik ben gekomen om Mijn ziel te geven tot losprijs voor velen! Hem heb ik nodig.


Overdenking op zondagavond 27 okt 2019: HC zondag 12

25 oktober 2019

Ons gevoel, ons geweten, ons hart leren ons de waarheid niet, maar zijn leugenachtig en misleidend. Jezus de Christus leert en onderwijst!


Overdenking op zondagavond 13 okt 2019: HC zondag 11

11 oktober 2019

Jezus kan volkomen zaligmaken. Dat is het unieke van het christendom! Zéker zalig worden en zéker tot het einde toe zullen volhouden. Dat is Zijn liefde. Dat is Zijn macht.


Overdenking op zondagavond 6 okt 2019: HC antw 28c

04 oktober 2019

Gelovigen mogen met een vast vertrouwen de toekomst tegemoet. Wees niet bezorgd; wees niet zorgeloos.


Overdenking op zondagavond 29 sept 2019: HC antw 28b

27 september 2019

Dankbaar zijn is meer dan blij zijn omdat het meezit. Een dankbaar leven straalt een glans uit die aantrekt. Een dankbaar leven is een leven dat opbloeit in de eeuwigheid.


Overdenking op zondagavond 22 sept 2019: HC antw 28a

19 september 2019

Gods wil al Zijn kinderen leren om in tegenspoed geduldig, beter nog: verwachtend, verwachtingsvol te zijn.


Gemeenteweekend 2019

09 september 2019

Op D.V. vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 september zijn weer een aantal activiteiten om als gemeente samen het winterwerk te starten.


Overdenking op zondagavond 1 sept 2019: HC antw 27a

01 september 2019

God is lang van gemoed. Hij wacht lang om Zijn toorn te uiten. Hoe vaak per dag wordt Hij wereldwijd gekrenkt en getart? Wij zouden het zo lang niet laten voortduren. God wel. Dat is Zijn lankmoedigheid.


Overdenking op zondagavond 14 juli 2019: HC zondag 9

11 juli 2019

De rechter laat zijn zoon de plaats innemen om de straf te dragen én neemt de vrijgesprokene op in zijn gezin. Zo goed is God. Hij spreekt om Jezus wil vrij van schuld en straf én neemt aan tot Zijn kind. Twee weldaden in één.


Overdenking op zondagavond 30 juni 2019: HC zondag 8

27 juni 2019

Als er een drie enige God is voor ons heil, zijn zondaren totaal verloren: wij kunnen niet, verdienen niet en willen niet. Bij deze God is zaligheid te vinden! Voor volkomen verlorenen.


Overdenking op zondagavond 2 juni 2019: HC antw 22/23

01 juni 2019

Een touw aangrijpen kan niet met volle handen. Lege handen, leeggemaakte handen grijpen het koord aan en worden gevuld. Geloofd zij de HEERE!


Overdenking op zondagavond 26 mei 2019: HC antw 21

25 mei 2019

Het ware geloof is als een bloem: een stengel en een (geopende) knop. De stengel draagt de knop. De bloem is het vertrouwen in de Heere Jezus tot vergeving.


Overdenking op zondagavond 19 mei 2019: HC antw 19 en 20

20 mei 2019

Niet iedereen wordt zalig. Ook niet iedereen die het Evangelie hoort. Het geloof is de beslissende factor.


Meditatie: de Heere is waarlijk opgewekt!

25 april 2019

Te mooi om waar te zijn, maar: echt waar, Hij is opgewekt, Hij leeft!


Overdenking op zondagavond 7 april 2019: HC antw 18

05 april 2019

Hij verlost omdat Hij dat wil. Dat is verweven met kennis van dankbaarheid en zonde. Want de dankbaarheid wordt erdoor verrijkt en de zondekennis door verdiept.


Overdenking op zondagavond 31 mrt 2019: HC zondag 5 antw 15

28 maart 2019

Jezus onderwijst ons over de verlossing, met als doel Jezus te aanbidden en lief te hebben. Des te meer dankbaar te zijn. Meer en meer smart over onze zonden te krijgen.


Overdenking op zondagavond 24 mrt 2019: HC zondag 4 antw 10 en 11

21 maart 2019

Jezus onderwijst ons over Gods toorn en straf. Hij heeft Die Zelf ondervonden in Getsemané  en aan het kruis. Hij weet er alles van! Hij onderwijst ons met het oog op onze verlossing en dankbaarheid. 


Overdenking op zondagavond 10 mrt 2019: HC zondag 3 antw 8

09 maart 2019

God zegt: ”Ik zal….” Dat is een belofte aan geestelijk doden, die niets goeds hebben of willen of kunnen. Dat geeft hoop!


Overdenking op zondagavond 3 mrt 2019: HC zondag 3 en 4

01 maart 2019

Kennen van onze ellende, dat heeft te maken met de wet, en dat brengt ons bij onze zondige natuur. Dat heeft ook te maken met de zondeval. Alles was goed geschapen, er was geen enkele reden om te zondigen.


Overdenking op zondagavond 3 feb 2019: HC antwoord 5

01 februari 2019

Het opvallende van antwoord 5 is niet het begin: ‘nee, we kunnen Gods wet niet volkomen houden’, maar de verklaring daarvan: want wij zijn geneigd God en onze naaste te haten.


Overdenking op zondagavond 27 jan 2019: HC antwoord 3 en 4

26 januari 2019

Vraag en antwoord 3 veronderstellen dat we ellendig zijn. Dat voelt lang niet iedereen zo. De Bijbel zegt: toch ben je het. Kijk maar naar Mijn wet.


Overdenking op zondagavond 13 jan 2019: HC antwoord 2

09 januari 2019

Antwoord 2 gaat over de kabel die Jezus Christus verbindt met mijn levenshuis. Die kabel heeft 3 draden. Ellende - verlossing - dankbaarheid.


Overdenking op zondagavond 16 dec 2018: HC antwoord 1b

13 december 2018

Rijk in God Tellen hoe rijk je bent.  Als kind. Als kind van God. Het nut? Opdat ik God zal loven (Efeze 1) en bereid ben tot kruis dragen.


Meditatie: mijn Liefste!

10 december 2018

Is Jezus uw Liefste? Zegt u, jij het na: Hij is mijn Liefste! Of…. laat u Zijn aanzoek voor wat het is? Laat u Hem wachten en roepen, laat u Hem voorbijgaan…..?


Meditatie: Zaligmaker is Zijn Naam

20 augustus 2018

Dat wil Hij zijn, dat wil Hij doen. Zijn Naam is ons gegeven. Zolang de wereld bestaat neemt God die Naam niet terug. Blijft die Naam beschikbaar. Redder, Zaligmaker.

Zouden we dan Hem niet aanroepen? Zijn Naam: Jezus.


Rommelmarkt D.V. 26 mei 2018

20 april 2018

Op D.V. 26 mei is er weer de jaarlijkse grote rommelmarkt rond de kerk in Waarder.


Meditatie: Jezus is Overwinnaar

27 maart 2018

De Overwinnaar Jezus Christus komt langs en Hij verlost zondaren van de dood. Uit de greep van de dood. De zonde. De wet. Hij wil zondaren goed doen en verlossen.

Zou je niet roepen? Roepen tot deze Heere Jezus Christus?


Meditatie: Toen zei ik: Zie, ik kom

12 december 2017

Ik kom. Dat zou als muziek in de oren mogen klinken van allen die Hem kennen. Voor wie hier te zuchten heeft en te strijden. Voor wie hier lijdt en kruisdraagt. Ik kom. Om u tot Mij te nemen in eeuwigheid. Die dan verlost zullen worden voor eeuwig en volmaakt. En de echo in het hart mag zijn: Heere Jezus, kom.  


Gemeenteweekend 2017

21 augustus 2017

Op D.V vrijdag 15 en zaterdag 16 september zijn een aantal activiteiten om als gemeente samen het winterwerk te starten.


Rommelmarkt D.V 13 mei 2017

20 april 2017

Op D.V. 13 mei is er weer de jaarlijkse grote rommelmarkt rond de kerk in Waarder.


Meditatie: Hoop door liefde

06 maart 2017

Ieder mens hoopt wel eens ergens op. Op kleine(re) dingen, mooi weer of slagen voor een toets. Soms komt dat niet uit, wordt dat beschaamd. Dat is jammer. Ook hoopt een mens vaak op grote dingen, eeuwige dingen. Vraag het een mens op straat wat hij ervan denkt na zijn leven en hij zal zeggen: ik hoop wel dat ik in de hemel kom, ja. Stel je voor dat die hoop niet uitkomt. Dat is eeuwig verschrikkelijk.

Maar er is een hoop die niet beschaamt!


Goede Doelenmarkt

15 oktober 2016

Op 22 oktober D.V in De Oude School


Meditatie: Hunkeren, dorsten, schreeuwen. Naar God.

03 september 2016

In het Psalmboek neemt Psalm 42 een hele bijzondere en geliefde plaats in. En eigenlijk zit heel het geestelijk leven wel opgesloten in deze Psalm. Als in een knop zit heel het Psalmboek in deze Psalm verborgen. En zeker in het begin, dus in onze tekst, geeft de stemvork dan één beleving aan: verlangen, al is dat vrij zwak uitgedrukt. Hunkeren, dorsten, schreeuwen. Naar God.


Gemeenteweekend 2016

27 augustus 2016

Op D.V vrijdag 16 en zaterdag 17 september zijn een aantal activiteiten om als gemeente samen het winterwerk te starten.


Zangavond voor Roemenië

27 mei 2016

Met medewerking van Con Forza en Jong Forza olv Bert Moll


Meditatie: Het Evangelie van Jezus Christus

18 april 2016

"Wie is het die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is, wat meer is, Die ook opgewekt is"
Romeinen 8:34a


Koor- en samenzang avond

01 april 2016

Op D.V. zaterdag 23 april 2016 zal de jaarlijkse uitvoering van de Psalmzang vereniging gehouden worden.


Rommelmarkt 2016

18 maart 2016

Dit jaar willen we de rommelmarkt houden op D.V. 14 mei 2016


Psalmzangavond tbv Adullam

22 februari 2016

Op DV zaterdag 5 maart om 19.30 uur zal er een Psalmzangavond gehouden worden in de hervormde kerk te Waarder


Auto's wassen door de vrijdagavondclubs

06 februari 2016

Op zaterdag 13 februari DV is de verkoping voor de zending. De clubs 12-13 en 14-15 dragen gezamenlijk hun steentje bij. Zij staan namelijk klaar om uw auto een goede beurt te geven!


Tuinaarde actie Club 14-15

06 februari 2016

Ook dit jaar komt de club in actie voor een goed doel. We gaan weer de deuren langs met tuinaarde.De opbrengst is voor de helft voor de thuisfrontcommissie van Annemieke Treur. Voor de andere helft is de opbrengst voor de stichting Stephanos. Via beide kanalen wordt het werk van Annemieke in Zambia gesteund


D.V. Zaterdag 13 februari Zendingsverkoop GZB

06 februari 2016

Van 10.00 tot 14.00 een mooi programma met de verkoping van diverse zaken en verschillende activiteiten. Opbrengst bestemd voor het werk van Ds. C. v.d. Berg in de Roemeense gevangenissen.


Informatie-uur voor de ouders van de catechisanten

01 februari 2016

De catechisatiegroep van 18.30 uur (2e klassers) van harte uitgenodigd.


Meditatie: Meer dan Jozua is Jezus

08 december 2015

Jezus overtreft Jozua. Want Jezus verdeelt het hemels Kanaän. Want Jezus vervult al Gods beloften in heerlijkheid. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar zal geen moeiten en geen rouw en geen dood meer zijn. Daar zal God alles en in allen zijn. Daar zal vreugde zijn, daar zal heiligheid zijn, daar zal God alles en in allen zijn.


Goede doelen markt

20 oktober 2015

Op de 2e zaterdag van de herfstvakantie, DV zaterdag 24 oktober 2015, is er weer de jaarlijkse goede doelen markt. Vijftien goede doelen zijn aanwezig.


De oproep vanuit de Doop

17 september 2015

God geeft jou, ons iets kostbaars, ons leven. Dat is meer waard dan € 100,-. En dan zegt God erbij: aan wie geef je nou je leven? Geef je dat aan Mij, of geef je je leven aan de wereld, de duivel, de zonde. Aan wie geef je je leven? Zouden we dan niet zeggen: dan geef ik mijn leven aan God. Aan Hem heb ik alles te danken. Hij is zo goed. Hem geef ik mijn leven.


Meditatie: 2 Korinthe 5:18

21 januari 2015

"en al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft."Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking