Overdenking op zondagavond 12 juli 2020: HC zondag 21 (55)

09 juli 2020

Heidelberger catechismus,
Zondag 21 vraag en antwoord 55

I Corinthe 12:12-27


De Heilige Geest zorgt voor de Kerk (antw 54) en voor de gemeenschap der heiligen (antw 55). Heiligen zijn de gelovigen en gemeenschap wil zeggen: zij hebben iets gemeenschappelijks. Het Bijbelse beeld hiervoor is Hoofd en lichaam.

1 Hetzelfde Hoofd

Want alle gelovigen hebben hetzelfde Hoofd, zoals alle lichaamsdelen hetzelfde hoofd hebben. Dat Hoofd is: Jezus Christus. Zie zondag 17 t/m 19. Alle gelovigen hebben omgang met Hem. Anders ben je wel in het lichaam maar niet van het lichaam (kunstorgaan).  

Ook delen alle gelovigen in dezelfde schatten en gaven van Hem. Zij zijn allen even rijk, al leven ze niet allen even rijk. 

Het is wel een vreemde situatie: het Hoofd is in de hemel, een deel van het lichaam (nog) op aarde. Zou er geen verlangen naar hereniging zijn?

2 Eén lichaam

Alle lichaamsdelen hebben iets gemeenschappelijks (de zelfde bloedsomloop, hetzelfde zenuwstelsel, het zelfde DNA) én zijn verschillend. Zie I Corinthe 12.

Het gemeenschappelijke is volgens I Corinthe 12:13 dat ieder gedoopt is in dezelfde Geest en gedrenkt met dezelfde Geest. Gedoopt, dwz: gedompeld zoals een spons in water, denk aan de Heilige Doop. Gedrenkt, dwz.: te drinken gekregen deze Geest, denk aan het Heilig Avondmaal. 

Daardoor hebben alle gelovigen dezelfde gezindheid. Namelijk de gerichtheid op Gods Naam, Gods rijk en Gods wil. Niet vele gaven zijn bewijs van levend lid zijn, maar deze gerichtheid. Dat is ook de kruisiging van eigen eer en vlees. Laten we elkaar daarop aanspreken en leren van christenen in andere culturen.

3 Kerk en gemeente

Er is ook verschil in het lichaam: verschillende lichaamsdelen met verschillende functies. Zie I Corinthe 12. Zo heeft elk gemeentelid weer andere gaven. Vier dingen zijn van belang:

(1) Het zijn gaven. Hoogmoed is dus uit de boze, minderwaardigheidsgevoel en jaloezie ook.
(2) De leden hebben elkaar nodig. Tot elkaars zaligheid en nut. Dus: bereid zijn om anderen te dienen en je te laten dienen. Niet op jezelf blijven!
(3) De voor het oog zwakste leden (ouderen, gehandicapten) dienen de meeste zorg en aandacht te krijgen.
(4) Als één lid lijdt, lijden alle leden en komen elkaar te hulp. Als één lid eer ontvangt, verheugen alle leden zich.

De levende leden krijgen Christus hoe langer hoe meer nodig. Daarom volgt na I Corinthe 12  I Corinthe 13: over de liefde.


Vragen om te bespreken of te overdenken:

  1. Kunt u nog wat punten op een rijtje zetten wat het wil zeggen dat Jezus het Hoofd is?
  2. Wanneer ervaart u de band met het Hoofd het sterkste? 
  3. De gerichtheid op de Naam, rijk, wil van God. Waar blijkt die uit bij u?
  4. Welke van de 4 aandachtspunten bij punt 3 spreekt u het meeste aan?
  5. Welk element van I Corinthe 13 springt eruit voor u?

Avonddienst - Cluster 1

Ds. D. Breure

Datum: Zondag 12 juli 2020
Tijdspad: 18:30 t/m 20:00
Locatie: Hervormde Gemeente Waarder
Agenda: Kerkdiensten
Extra info: Stil gebed
Votum en groet
Psalm 24:2,3
Geloofsbelijdenis
Psalm 2:7
Gebed
Schriftlezing: I Corinthe 12: 12-27
Psalm 72:1,9
Prediking over Heid Cat zondag 21 (55)
1 Hetzelfde Hoofd
2 Eén lichaam
3 Vele leden
Psalm 133:1,2,3
Dankgebed
Psalm 45:1,4
Zegen

Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11632/Overdenking-op-zondagavond-12-juli-2020:-HC-zondag-21-(55).html