Overdenking op zondagavond 27 okt 2019: HC zondag 12

25 oktober 2019

Heidelberger catechismus,
Zondag 12 vraag en antwoord 31a/32aDe Christus, de Profeet

De verlossing. Eerst het heil van de Vader. Nu het heil van de Zoon. Zijn namen: Zaligmaker (zondag 11). Nu Christus (zondag 12)


1. De Christus

De verlossing in Gods Zoon. De Christus, dat is de Gezalfde. Denk aan de zalving van Aaron. Zo hoofd, zo lichaam. Christus is gezalfd. In de hemel en bij de doop in de Jordaan. Tot profeet, priester en koning. 

Maar Zijn lichaam deelt in deze zalving en zal vanuit Hem belijden, dienen en strijden. Dat kan dus nooit buiten Christus om, dan is het schijn. Door het geloof worden wij lidmaat van het lichaam waarvan Christus het Hoofd is. En delen we in Zijn zalving. 

Vanavond het eerste: profeet.  

2. De Profeet

Deuteronomium 18:9-22. De heidenvolkeren hadden/hebben waarzeggers ed. Maar Israel krijgt profeten en uiteindelijk één Profeet: Jezus. Die openbaart hoe God alles ziet en vindt. De volkomen raad en wil aangaande onze verlossing. Kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. Hoort Hem!

Zo’n Profeet hebben wij nodig: ons gevoel ons geweten ons hart leren ons de waarheid niet, maar zijn leugenachtig en misleidend. Maar Jezus de Christus leert en onderwijst. Hij geeft de juiste kennis én de ervaring, beleving. Hij geeft zicht op en verdriet over de zonde. Hij geeft zicht op en vertrouwen op het offer. Hij geeft kennis van en verlangen naar het dienen van God naar Zijn Woord. Hoort Hem!

Hij spreekt tegen ieder wat op dat moment Gods boodschap is. Zacheus, bloedvloeiende en Kananese en Samaritaanse vrouw, Nicodemus, Levi, farizeers. 

Jezus is als Profeet bespot en is als Profeet veroordeeld ter dood. Maar Hij beleed!

3. De christen

Zo Hoofd, zo lichaam. Naarmate de verbinding er is met Christus zal de christen belijden. Hetzelfde zeggen als God.

  • Bij het belijdenis doen in de kerk. Verbonden met Christus, gebonden aan het Woord.
  • Bij het staan in gezin, gemeente en onderwijs. Onderzoek van de Schrift nodig.
  • Bij het spreken met anderen één op één. Moed en wijsheid nodig.
  • Bij het staan aan de frontlinie, publiek. Belijden of verloochenen.
  • Bij het ondergaan van de gevolgen. Bereid tot lijden.

Het voorbeeld van het stadje in de bergen en de stroomcentrale buiten het stadje. O Christus, help mij, help ons. Vragen om te bespreken of te overdenken:

  1. Wat kunnen we allemaal afleiden uit het beeld dat Christus het Hoofd is en de gelovigen Zijn lichaam zijn?
  2. Herkent u dat wat uw gevoel, geweten en hart u ingeeft niet zuiver is, zelfs misleidend? Kunt u voorbeelden noemen?
  3. Wat betekent Christus als Profeet voor u? 
  4. Gaat u eens de 5 punten na van het profeet zijn van de christen. Bespreek/overdenk het eens.
  5. Dagelijks stroom afnemen uit de stroomcentrale Christus. Wanneer en hoe doet u dat concreet elke dag?


Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11448/Overdenking-op-zondagavond-27-okt-2019:-HC-zondag-12.html