Meditatie: de Heere is waarlijk opgewekt!

25 april 2019

“De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien” 
Lucas 24:34

De Heere is waarlijk opgewekt! Waarlijk Dat betekent zoveel als: echt waar. En eigenlijk ligt daar een klemtoon op. Letterlijk staat er: Waarlijk, echt waar, de Heere is opgestaan. Wat betekent dat, wat bedoel je daarmee als je dat zegt als je iets vertelt: echt waar?

Denk eens aan een voorbeeld. Je komt thuis uit school en je loopt de keuken binnen en je zegt, je roept: ik had een 10 voor rekenen echt waar! Echt waar. Waarom zeg je dat erbij? Nou in de eerste plaats denk ik omdat het eigenlijk te mooi is om waar te zijn. Als het nou een 8 was, of een 9, maar een tien? Dat is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Maar, het is écht waar.

Ten tweede omdat het eigenlijk niet zo verwacht was. Als je altijd een 10 voor rekenen zou hebben, dan zou je het niet zo zeggen, dan zou je gewoon zeggen, ja, hoor de volgende 10 is weer binnen. Maar omdat je meestal een 5 of een 6 hebt, is het wel heel onverwachts dat het toch waar is: een 10. En ten derde zeg je dat zo: echt waar, omdat je zo graag wilt dat je moeder het ook gelooft. Je zou het niet leuk vinden als je moeder een beetje zou lachen en zou zeggen: haha, vertel mij wat, leuk verhaaltje maar nu de waarheid alsjeblieft. Dan zou je zelfs een beetje boos kunnen worden: ze moet het geloven, het is echt waar!

Dat klinkt allemaal ook mee als wij de discipelen het zo horen zeggen: echt waar, de Heere is opgestaan, opgewekt. Ze bedoelen daar in de eerste plaats ook mee: het is eigenlijk haast te mooi om waar te zijn. Dat Jezus niet dood is, maar leeft. Dat is haast te mooi om waar te zijn. Dat er dus vrede met God is in Hem, leven onder een open hemel, leven onder Zijn gunst, leven tot in eeuwigheid. Dat is zo mooi. Dat Hij daarom nog steeds ons Zijn liefde kan laten merken, dat Hij nog steeds ons ontmoeten kan, in Zijn Woord, aan Zijn tafel, dat is zo onvoorstelbaar mooi en rijk. Dat dat waar is voor mensen zoals wij. Voor zondaren, voor trouwelozen, voor mensen die Hem zovaak verdriet doen, die zo vaak aangeven dat eigenlijk helemaal niet op prijs te stellen en Hem stank voor dank vergelden. Te mooi om waar te zijn, maar: echt waar, Hij is opgewekt, Hij leeft!

Laten we bidden dat het ook voor ons die impact heeft, zoveel betekent.

In de tweede plaats speelt ook hier mee: echt waar, Jezus is opgewekt, want het lijkt er soms helemaal niet op. Er pleit zoveel tegen. Dat kunnen de natuurwetten zijn, waardoor je tot twijfelen word gebracht. Maar dat kan ook zijn dat je om je heen kijkt in de wereld en denkt: wat zie ik ervan dat Jezus leeft? Waar zie ik Zijn ingrijpen, Zijn macht en kracht eigenlijk? Dat kan in je eigen leven zijn, dat je aan het twijfelen wordt gebracht. Wat merk ik ervan? Wanneer merk ik er wat van dat Jezus leeft? Het voelt niet zo in mijn leven, in mijn hart. Je twijfelt weer zo of het wel waar is. En dat is niet zo vreemd, want de discipelen hadden dat ook gedaan en doen dat straks weer als Jezus hen verschijnt, dan staat er dat ze het van blijdschap nog niet geloofden, weer niet geloofden. Er kan zoveel zijn dat ertegen pleit. 

Daartegenin klinkt dan het getuigenis van de discipelen: Echt waar, toch wel, Hij is opgestaan, Hij leeft. Al merk je het niet altijd, al zie je het altijd, toch waar, echt waar, Hij is opgewekt! Op grond van het getuigenis van zovelen die Hem hebben ontmoet, op grond van het getuigenis van de Schrift, al van het Oude Testament, is het toch waar. Waarlijk, dat is het woordje waarmee de Heilige Geest alle twijfels wil en kan wegblazen.                   

Laten we bidden dat dat woordje ‘waarlijk’ die kracht mag doen bij ons. Zodat het is: waarlijk, echt waar, Hij is opgestaan. 

En in de derde plaats geldt ook hier dat derde: je hebt zo graag dat je moeder het gelooft. Ja, dat is hier ook zo: de discipelen wisten niet wat de Emmausgangers hebben meegemaakt, maar ze willen zo graag dat die het ook zullen geloven: dat Jezus is opgestaan, echt waar, geloof ons toch. En wat een vreugde dat zij het ook al geloven, omdat Jezus hen verschenen is. Maar dat zit er wel in, dat is wel echt gelovige houding: je hebt zo graag dat die ander het ook geloof! Dat is getuigen. Echt waar, geloof me toch! Je gunt het die ander ook zo graag, en je vind het voor Jezus zo erg als anderen het niet geloven zouden. Misschien mogen we daar wel een voorbeeld aan nemen en van leren. 

Om over het Evangelie zo te spreken tegen broeders en zusters in het geloof. Van wie je weet dat ze het moeilijk hebben, aangevochten worden. Het moeilijk hebben. En dat je hen zo graag zou zien opbloeien en overtuigd zien. Dat je zegt: echt waar, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij hoort, Hij spreekt, Hij ziet, Hij grijpt in. Niet om te onderschatten hoe moeilijk iemand het hebben kan. Maar omdat je zo graag het hem of haar gunt, dat geloof, die zekerheid. 

En ook tegen hen die niet geloven. Tegen anderen. Echt waar, Jezus leeft. Dat mag echt wel te merken zijn dat jij het zo geweldig vindt, dat je het ze zo gunt, dat je het laat merken: echt waar. Dat de liefde van Christus je dringt en de schrik des Heeren je beweegt. Geloof het nou toch! Zo getuigen. Wat zou ik graag zien dat je ook tot geloof kwam.

Zo getuigen, leefde dat maar! Laten we bidden: O Heere, leer ons spreken zoals de discipelen hier spreken.



Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11346/Meditatie:-de-Heere-is-waarlijk-opgewekt!.html