Preken (tekstversie)

GeschriftenLaatst toegevoegd

Heid Cat zondag 23 / 60

Rechtvaardig voor God

1 het wonder    2 het antwoord    3 het geloof


PDF-document
Avonddienst - Cluster 1
Zondag 20 september 2020
Ds. D. Breure
Psalm 119:69:80
Psalm 143:2
Psalm 51:2,5
Psalm 32:1,6
Psalm 85:1,4
Schriftlezingen: Lucas 18:9-14 Romeinen 3:19-27 Romeinen 5:1-2
Tekst: Heid Cat zondag 23 vr/antw 60
Punten van de preek:
1 het wonder
2 het antwoord
3 het geloof
Heid Cat zondag 22
PDF-document

Zaligheid

1 na het sterven
2 na de wederkomst
3 in dit leven


Heid Cat zondag 21/56

1 de belijdenis van vergeving
2 de bloedstorting voor vergeving
3 de bede om vergeving
PDF-document
Avonddienst - Cluster 1
Zondag 23 augustus 2020
Ds. D. Breure
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 103:2,6
Wetslezing
Psalm 86:3
Gebed
Schriftlezing Psalm 32:1-5, Psalm 51:1-7, Hebreen 9:19-22
Heid Cat zondag 21 vr/antw 56
Psalm 32:1,3
Prediking over Heid Cat zondag 21 vr/antw 56
Vergeving
1 de belijdenis van vergeving
2 de bloedstorting voor vergeving
3 de bede om vergeving
Psalm 51:1,5
Dankgebed
Psalm 130:2
Zegen
Heid Cat z 21 vr/antw 55
PDF-document
Avonddienst - Cluster 1
Zondag 12 juli 2020
Ds. D. Breure
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 24:2,3
Geloofsbelijdenis
Psalm 2:7
Gebed
Schriftlezing: I Corinthe 12: 12-27
Psalm 72:1,9
Prediking over Heid Cat zondag 21 (55)
1 Hetzelfde Hoofd
2 Eén lichaam
3 Vele leden
Psalm 133:1,2,3
Dankgebed
Psalm 45:1,4
Zegen
Heid Cat zondag 21 vr/antw 54

1 kerk en God 2 kerk en geloof 3 kerk en gemeente 4 kerk en groei

PDF-document
Avonddienst Internetuitzending
Zondag 28 juni 2020
Ds. D. Breure
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 68:13
Geloofsbelijdenis
Psalm 45:2
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 2:41-47, 5:12-14, 16:4-5, 19:18-20
Psalm 87:1,2,3,4
Preek over Heid Cat zondag 21/54
1 Kerk en God
2 Kerk en geloof
3 Kerk en gemeente
4 Kerk en groei
Psalm 12:6,7
Dankgebed
Psalm 89:1
Zegen
Heid Cat zondag 19 / 52

1 de verheerlijking van Jezus

2 de verlossing van Zijn volk

PDF-document
Avonddienst Internetuitzending
Zondag 21 juni 2020
Ds. D. Breure
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 9:8,17,18
Geloofsbelijdenis
Psalm 98:4
Gebed
Schriftlezingen: Lucas 21:25-28, Filippenzen 3:17-21, Openbaringen 20:11-21:8
Heid Cat zondag 19 vr en antw 52
Psalm 68:1,2
Preek over Heid Cat zondag 19 vr en antw 52
Jezus wederkomst
1 de verheerlijking van Jezus
2 de verlossing van Zijn Kerk
Psalm 45:7
Dankgebed
Psalm 130:3
Zegen
Heid Cat z 19 vr/antw 50 en 51

Jezus het Hoofd van Zijn Kerk

1 Hij vertegenwoordigt

2 Hij zegent

3 Hij beschermt

4 de man is Zijn beeld

PDF-document
Avonddienst Internetuitzending
Zondag 07 juni 2020
Ds. D. Breure
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 24:4,5
Geloofsbelijdenis
Psalm 18:13
Gebed
Schriftlezingen: Efeze 1:20-23 en 4:11-16 en 5:22-27 en Colossenzen 1:17-18
Heid Cat zondag 19 vr en antw 50 en 51
Psalm 110:1,2,5
Prediking over Heid Cat zondag 19 vr en antw 50 en 51
Jezus het Hoofd van Zijn Kerk
1 Hij vertegenwoordigt
2 Hij zegent
3 Hij beschermt
4 Hij wordt vertegenwoordigd door de man
Psalm 72:2,9,11
Dankgebed
Psalm 21:5,6
Zegen
Heid Cat zondag 20 / 53 (vnl 2e deel)

1 de Geest deelt uit 2 de Geest troost 3 de Geest blijft

PDF-document
Avonddienst Eerste Pinksterdag
Zondag 31 mei 2020
Ds. D. Breure
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm Psalm 45:1,4
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 143:10
Gebed
Schriftlezingen: Romeinen 8:11-17 Johannes 14:16-21
Heid Cat zondag 20
Zingen Psalm 119:3,86
Prediking over: Heid Cat zondag 20
De Heilige Geest
1 deelt
2 troost
3 blijft
Zingen Psalm 51:6
Dankgebed
Zingen: 25:2,6
Zegen
Heid Cat zondag 18 vr en antw 49

Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat Hij in de hemel voor het Aangezicht van de Vader onze Voorspreker is.

1 dat Jezus Voorspreker is 2 hoe Jezus Voorspreker is (op 4 manieren)

PDF-document
Avonddienst
Zondag 17 mei 2020
Ds. D. Breure
Votum en groet
Psalm 97:1,6
Geloofsbelijdenis
Psalm 110:4
Gebed
Schriftlezingen: Hebreen 9:19-28 en I Johannes 1:8-2:2
Tekst: Heid Cat zondag 18 het 1e nut van hemelvaart
Psalm 68:9,10
Preek "dat Hij in de hemel voor het Aangezicht van de Vader onze Voorspraak is"
Wat dat is en hoe Hij dat op 4 manieren is.
Psalm 141:2
Dankgebed
Psalm 91:1,56
Zegen
Heid Cat zondag 17 3e nut

“Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding”

1 de zaligheid met ons lichaam 2 de zorg voor ons lichaam 3 de zekerheid van ons lichaam

PDF-document
Avonddienst
Zondag 10 mei 2020
Ds. D. Breure
Votum en groet
Psalm 21:4,6
Geloofsbelijdenis
Psalm 69:14
Gebed
Schriftlezing: I Corinthe 15:12-22, 29-32 en 42-49
Heid Cat zondag 17 het 3e nut
Psalm 16:3,5
Prediking over HC zondag 17 3e nut van Jezus' opstanding.
"dat Jezus' opstanding ons een zeker pand is van onze zalige opstanding"
1 de zaligheid met ons lichaam
2 de zorg voor ons lichaam
3 de zekerheid van ons lichaam
Psalm 130:3
Dankgebed
Psalm 91:7,8
Zegen
Heid Cat zondag 17 (2)

1 met Christus opgewekt
2 door Christus vernieuwd


PDF-document
Avonddienst
Zondag 19 april 2020
Ds. D. Breure
Psalm 21:4,6
22:15
56:5,6
119:82,83
91:1,7

Lezen: Efeze 2:1-6 Colossenzen 3:1-5.
Tekst: Heid Cat zondag 17 het 2e nut van de opstanding van Christus ..."dat wij door Zijn kracht worden opgewekt tot een nieuw leven".

1 met Jezus opgewekt
2 door Jezus veranderd


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/geschriften