ABC van het geloof

Wedergeboorte, verzoening, rechtvaardigheid… natuurlijk ken ik deze woorden. Ik hoor ze regelmatig in de kerk. Maar als ik uit moet leggen wat ze betekenen… dat vind ik lastig!

Open de website abcvanhetgeloof.nl


Wedergeboorte, geloof, verzoening… Voor kinderen zijn dat moeilijke woorden. Hoe breng je als ouder, leerkracht of kinderwerker deze kernbegrippen uit de Bijbel echt dichtbij het hart van kinderen?

Open de website abcvoorkinderen.nl


Doelstelling

Het project ABC van het geloof heeft als doelstelling om in begrijpelijke en eigentijdse taal de diepe inhoud van het christelijke geloof en gereformeerde belijden aan jongeren en kinderen door te geven. We hopen dat zij hierdoor de betekenis hiervan voor hun eigen leven gaan zien.


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/abc+van+het+geloof