Preken (tekstversie)

Nieuwe Testament

Lucas

Lucas 22:21-30

1 beproeving 2 bestraffing 3 belofte

PDF-document
Lucas 22:19-20
PDF-document
Lucas 22:15

“en Hij zei tot hen: ’Ik heb zeer begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat Ik lijd.’ “

1 Zijn trouw zorg 2 Zijn grote verlangen

PDF-document
Lucas 21:28

“Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is”

1 verschrikking 2 verlossing 3 verwachting

PDF-document
Lucas 2:10

“Ziet, ik verkondig u grote blijdschap”

Blijdschap 1 boodschap 2 bron 3 belofte

PDF-document
Lucas 2 vers 7
  1. Zijn hemelse woning
  2. Zijn aardse woning
  3. onze woning
Word-document
Lucas 24 vers 5b

Paasevangelie

  1. De verkondiging
  2. De vermaning
PDF-document
Lucas 23 vers 39 en 40
  1. Het kruis links
  2. Het kruis in het midden
  3. Het kruis rechts
PDF-document
Lucas 2 vers 6
PDF-document
Lucas 16 vers 22 en 23
PDF-document
Lucas 21 vers 28 en 36
PDF-document
Lucas 2 vers 14
PDF-document
Lucas 1 vers 32b en 33
PDF-document
Lucas 11 vers 13
PDF-document
Lucas 2 vers 14
PDF-document
Lucas 2 vers 7 12 en 16b
PDF-document
Lucas 1 vers 66m
PDF-document
Lucas 1 vers 41
PDF-document
Lucas 15 vers 31
PDF-document
Lucas 15 vers 24
PDF-document
Lucas 15 vers 20-23
PDF-document
Lucas 23 vers 34a
PDF-document
Lucas 23 vers 31
PDF-document
Lucas 22 vers 31 en 32
PDF-document
Lucas 22 vers 15
PDF-document
Lucas 18 vers 9-14
PDF-document
Lucas 18 vers 1-8
PDF-document
Lucas 13 vers 6-9
PDF-document
Lucas 2 vers 49b
PDF-document
Lucas 2 vers 28-29
PDF-document
Lucas 15 vers 11-32
PDF-document
Lucas 2 vers 11
PDF-document
Lucas 1 vers 76 en 77
PDF-document
Lucas 14 vers 16 en 23
PDF-document
Lucas 1 vers 5 6 en 13b
PDF-document
Lucas 19 vers 12 en 13
PDF-document
Lucas 24 vers 47
PDF-document
Lucas 24 vers 21a en 26 de emmausgangers
PDF-document
Lucas 24 vers 5b
PDF-document
Lucas 23 vers 46
PDF-document
Lucas 23 vers 42
PDF-document
Lucas 23 vers 35 - 39
PDF-document
Lukas 9 vers 35
PDF-document
Lucas 2 vers 1 6 en 15
PDF-document
Lucas 1 vers 43
PDF-document
Lucas 22 vers 44
PDF-document
Lukas 1 vers 78-79
PDF-document
Lucas 1 - Lofzang van Maria
PDF-document
Lucas 10 vers 38 - 42
PDF-document
Lucas 7 vers 47a
PDF-document
Lucas 8 vers 45a
PDF-document
Lucas 24 vers 50 - 51
PDF-document
Lucas 20 vanaf vers 34
PDF-document


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/lucas