Verenigingen

Jongvolwassenkring “Het Kompas”

Het Kompas is de bijbelstudiegroep voor alle jongvolwassenen uit onze gemeente tussen 25 en 40 jaar. 

Het Woord, dat is ons kompas. Dit Woord laat zien wat onze koers nu is en hoe onze koers moet zijn. Dit Woord roept steeds weer op tot bekering en navolging van Christus, het vleesgeworden Woord. Dat is ook ons verlangen, om onszelf te verloochenen en Christus na te volgen. Daarom willen we bij elkaar komen om samen Gods Woord te onderzoeken. Om elkaar steeds weer te vermanen en te bemoedigen de juiste koers te blijven varen. Om elkaar tot een hand en voet te zijn. Om samen te bidden en voor de Heere te zingen. En dit alles opdat we mogen toenemen in de genade en kennis van onze Heere, Jezus Christus, tot eer van Hem.

We bidden en vertrouwen dat ook de onderlinge band verdiept mag worden en de gemeente van Christus gebouwd. We zien ernaar uit op deze manier een stuk toerusting te ontvangen die ons helpt te staan in gezin, kerk en wereld. Om in elke segment van onze maatschappij een helder licht te verspreiden. Het belang van een goede sfeer is daarbij is natuurlijk zonneklaar. We zien dan ook uit naar gezegde en gezellige avonden!

We behandelen jaarlijks verschillende thema's. We komen 2-wekelijks samen op donderdag in de Oude School. Vanaf 19.45 zal de koffie klaar staan, zodat we om 20.00 echt kunnen beginnen. We streven ernaar om de avonden om 21.45 af te sluiten.

We zien ernaar uit om jullie weer te ontmoeten, en als je nog nooit geweest bent: kom eens kijken!

Garth Bouman. Tel. 0348448035
Arie den Hollander. Tel. 0348786132


Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland

Abonneren op deze agenda


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/jongvolwassenkring+het+kompas