Preken (tekstversie)

Thema

Heilig Avondmaal

Lucas 22:21-30

1 beproeving 2 bestraffing 3 belofte

PDF-document
Lucas 22:19-20
PDF-document
Johannes 18:4

“Jezus dan, wetende alles wat over Hem komen zou, ging uit                               en zei tot hen: ’Wie zoekt gij?’”

1 de gewilligheid van Jezus en de vrucht daarvan

2 de onwilligheid van ons en de vraag daarbij


PDF-document
Openbaringen 19:9a

“En hij zei tot mij: ‘Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam’ ”

1 de bruiloft
2 de bruid
3 het verlange

PDF-document
Formulier Heilig Avondmaal

1 het leven buiten onszelf 
2 de dood in onszelf


PDF-document
Formulier Heilig Avondmaal - 3
PDF-document
Psalm 45 vers 14 en 15
Voorbereiding op de bruiloft
1 de bruid worden gekleed
2 de bruid wordt geheiligd
3 de bruid wordt genodigd

PDF-document
Psalm 45 vers 12a
“Zo zal de Koning lust hebben aan uw schoonheid…” 
PDF-document
Psalm 45 vers 8
De Koning 1 verlost  2 vernieuwt  3 verdrijft  4 verdedigt PDF-document
Avondmaalsformulier deel 1
1 het brood  
2 het testament  
3 het bevel
PDF-document
Zacharia 13 vers 9
1 verwondering   2 loutering  3 verhoring PDF-document
Zacharia 13 vers 1
“Te dien dage zal er een fontein geopend zijn                                                               voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid.” PDF-document
Zacharia 12 vers 10

1 berouw   2 bron   3 belofte

PDF-document
Johannes 18 vers 1-7
1. De Zelfovergave van de Heere Jezus
2. De zelfbeproeving van ons
Word-document
Hooglied 8 vers 8 tot 14
De bruid
 1. haar muur  
 2. haar stem
Word-document
Johannes 18 vers 8 en 9
Word-document
Johannes 18 vers 10 en 11
 1. zwaard  (Petrus)
 2. beker (de Vader)
 3. vrucht  (ons)   
Word-document
Hooglied 8 vers 5 - 7
1. de Bruidegom
    a. Zijn bruid
    b. Zijn begin
2. de Bruid
    a. haar verlangen
    b. haar verwondering
Word-document
Hebreeen 10 vers 10
In welke wij geheiligd zijn door de offerande van het lichaam van Christus, éénmaal geschied. Word-document
Psalm 40 vers 14

‘’Het behage U HEERE mij te verlossen; HEERE, haast U tot mijn hulp’’

1. bidden met vertrouwen

2. bidden met verlangen

Word-document
Exodes 16 vers 4
 1. Verzoeking van het volk
 2. Ontferming van God
 3. Oefening van ons
PDF-document
Exodes 15 vers 27
PDF-document
Exodes 15 vers 22-26
 1. Beproeving
 2. Zelfbeproeving
PDF-document
Hooglied 7 vers 12a
 1. de stengel
 2. de wortel
 3. de bloemen
PDF-document
Johannes 6 vers 67
 1. De beproeving door Jezus
 2. De bedoeling van Jezus
PDF-document
Johannes 6 vers 55-56

Want Mijn vlees is waarlijk Spijs en Mijn bloed is waarlijk drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij en Ik in Hem.

PDF-document
I Corinthe 5 vers 7 en 8

Wees heilig!

 1. Het geslachte Lam
 2. Het ongezuurde brood
PDF-document
Exodus 12 vers 8

Bent u met het Lam tevreden?

PDF-document
Exodus 12 vers 11
PDF-document
Zacharia 6 vers 12 en 13
PDF-document
Zacharia 3 vers 1-5
PDF-document
Hooglied 5 vers 2 tot 7
PDF-document
Haggai vers 5b en 7b
PDF-document
Joël 3 vers 16
PDF-document
Joël 2 vers 26
PDF-document
Hooglied 4 vers 12 tot 5 vers 1
PDF-document
Joël 2 vers 13
PDF-document
Psalm 42 vers 9
PDF-document
Psalm 42 vers 6
PDF-document
Hooglied 4 vers 1-11
PDF-document
Psalm 42 vers 3
PDF-document
Jesaja 53 vers 5b en 6a
PDF-document
Jesaja 53 vers 4a
PDF-document
Hooglied 3 vers 6-11
PDF-document
Jesaja 53 vers 1
PDF-document
HC zondag 30

Zelfbeproeving

PDF-document
Jozua 20 vers 6
PDF-document
Hooglied 3 vers 1-5
PDF-document
HC zondag 28 en 29

Heilig Avondmaal

PDF-document
Hooglied 2 vers 14-17
PDF-document
Jozua 4 vers 14
PDF-document
Jozua 3 vers 14

Zien op Jezus

PDF-document
Romeinen 8 vers 17
PDF-document
Romeinen 8 vers 14
PDF-document
Hooglied 2 vers 8-13
PDF-document
Romeinen 8 vers 1
PDF-document
Hebreeen 5 vers 7-9
PDF-document
Mattheus 26 vers 42b
PDF-document
Hooglied 2 vers 1-7
PDF-document
Mattheus 26 vers 37-38
PDF-document
Openbaring 19 vers 9m
PDF-document
Openbaring 14 vers 4b
PDF-document
Hooglied 1 vers 9-17
PDF-document
Openbaring 7 vers 14b
PDF-document
Openbaring 3 vers 20a
PDF-document
Openbaring 3 vers 21a
PDF-document
Openbaring 3 vers 20b
PDF-document
Hooglied 1 vers 5-8
PDF-document
1 Corinthe 10 vers 14-16 en 21-22
PDF-document
Hooglied 1 vers 1-4
PDF-document
1 Corinthe 11 vers 24-25
PDF-document
1 Corinthe 11 vers 28
PDF-document
Formulier Heilig Avondmaal deel 13
PDF-document
Formulier Heilig Avondmaal deel 20
PDF-document
Psalm 22 vers 25
PDF-document
Mattheus 27 vers 46
PDF-document
Psalm 22 vers 2a
PDF-document
2 Petrus 3 vers 13
PDF-document
Formulier Heilig Avondmaal deel 19
PDF-document
2 Petrus 3 vers 10a
PDF-document
Lucas 15 vers 31
PDF-document
Lucas 15 vers 24
PDF-document
Formulier Heilig Avondmaal deel 18
PDF-document
Lucas 15 vers 20-23
PDF-document
Galaten 5 vers 16
PDF-document
Galaten 4 vers 6
PDF-document
Formulier Heilig Avondmaal deel 17
PDF-document
Galaten 3 vers 2
PDF-document
Lucas 22 vers 31 en 32
PDF-document
Formulier Heilig Avondmaal deel 16
PDF-document
Formulier Heilig Avondmaal deel 15
PDF-document
1 Corinthe 10 vers 14 - 16
PDF-document
1 Corinthe 10 vers 13
PDF-document
1 Corinthe 10 vers 6
PDF-document
Jeremia 31 vers 3
PDF-document
Jeremia 31 vers 2
PDF-document
Hooglied 2 vers 15
PDF-document
Hooglied 2 vers 14
PDF-document
Hooglied 2 vers 8 en 9
PDF-document
Mattheus 5 vers 13 - 16
PDF-document
Mattheus 5 vers 4
PDF-document
Mattheus 5 vers 6
PDF-document
Formulier Heilig Avondmaal deel 12
PDF-document
Psalm 72 vers 16
PDF-document
Psalm 72 vers 12
PDF-document
1 Samuel 22 vers 5
PDF-document
Psalm 142 vers 6
PDF-document
1 Samuel 22 vers 1
PDF-document
Zefanja 3 vers 16 en 17
PDF-document
Zefanja 3 vers 13
PDF-document
Zefanja 3 vers 12
PDF-document
Jesaja 50 vers 10
PDF-document
Jesaja 50 vers 9a
PDF-document
Jesaja 50 vers 5 en 6
PDF-document
Hosea 2 vers 18-19
PDF-document
Hosea 2 vers14
PDF-document
Hosea 2 vers 13
PDF-document
1 Koningen 19 vers 12-13
PDF-document
1 Koningen 19 vers 7
PDF-document
1 Koningen 18 vers 21
PDF-document
Lucas 7 vers 47a
PDF-document
Lucas 8 vers 45a
PDF-document
Mattheus 15 vers 21 - 28
PDF-document
Jesaja 53 vers 5 slot
PDF-document
Jesaja 53 vers 5
PDF-document
Jesaja 53 vers 1
PDF-document
Formulier Heilig Avondmaal deel 11
PDF-document
Formulier Heilig Avondmaal deel 10
PDF-document
Formulier Heilig Avondmaal deel 9
PDF-document
Formulier Heilig Avondmaal deel 8
PDF-document
Formulier Heilig Avondmaal deel 7
PDF-document
Formulier Heilig Avondmaal deel 6
PDF-document
Formulier Heilig Avondmaal deel 5 (zelfbeproeving)
PDF-document
Formulier Heilig Avondmaal deel 4
PDF-document


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/heilig+avondmaal