De gemeente

Kerkenraad

Uitleg van de verschillende ambten binnen de kerkenraad

(Kijk onder aan de pagina voor namen, adressen en wijkindeling)

Ambt van ouderling

Ambt van diaken
De oorsprong van het diakenambt vinden we in het Bijbelboek Handelingen. Uit de eerste zeven verzen van hoofdstuk 6 blijkt duidelijk waarom het ambt is ingesteld en hoe dat is gedaan.

Het ambt is ingesteld zodat de predikers hun aandacht en tijd aan de evangelie verkondiging konden blijven geven en niet afgeleid zouden worden door diaconale zorgen. Dit argument is ook vandaag nog actueel. Dominees en ouderlingen hebben de Woordverkondiging als hoofdtaak en met de bijbehorende bestuurstaken hebben zij ruim genoeg werk. Zo is er ook vandaag nog steeds een taak voor de diakenen. Door de zonde zijn er veel moeilijkheden in de wereld, ook in onze gemeente. We leven wel in een rijk land, maar dat betekent niet dat er geen moeilijkheden zijn.

De taken van de diakenen worden in het bevestigingsformulier kernachtig beschreven:
  • Ten eerste trouw de giften en goederen voor de armen gegeven verzamelen en bewaren.
  • Als tweede het uitdelen van deze gaven.
  • Als derde ook vanuit het Woord met troostelijke redenen hulp bewijzen.

Het verzamelen van de giften ziet u gebeuren in het collecteren tijdens de kerkdiensten. Van het uitdelen ziet u veel minder, veel hulp wordt zo onopvallend mogelijk gegeven. Dit uitdelen is te verdelen in drie groepen.
Hulp in de eigen gemeente. Als u hoe dan ook in problemen komt, kunt u altijd een beroep doen op de diaconie. Hulp in ons eigen land. Naast de diverse bestemmingscollecten worden vele goede doelen ondersteund.
Hulp Wereldwijd. Ook hier worden diverse bestemmingscollecten voor gehouden en giften gegeven. Soms worden voor bijzondere noden een speciale collecte gehouden. De diaconie heeft één bankrekening met nummer NL42 RABO 0308 8447 77.

Kerkrentmeesters:
Voor het overmaken van bijdragen, giften of aanvullingen op collecten zijn de volgende rekeningen beschikbaar:

  • ING: NL68 INGB 0000 3717 61
  • Rabobank: NL80 RABO 0308 8061 66
J. Treur
Diaken

Kastanjelaan 22
3465 TD  Driebruggen

Telnr: 0644334534
Email: jacotreur@live.nl
D. Verburg
Kerkrentmeester, secretaris

Kastanjelaan 18
3465 TD  Driebruggen

Telnr: 0348506674
Email: dmverburg@gmail.com
Ds. D. Breure
Voorzitter

Dorp 11
3466 NE  Waarder

Telnr: 0348501235
Email: dbreure@kliksafe.nl of predikant@hervormdwaarder.nl
Diaken F. van den Berg
Scriba

Hoge Rijndijk 39
2415 AD  Nieuwerbrug

Telnr: 0348688960
Email: scriba@hervormdwaarder.nl
Ouderling G. de Koning
Assessor

Korte Waarder 35
2415 AT  Nieuwerbrug

Telnr: 0348688831
Email: gertdekoning@kliksafe.nl
A.G. de Zwart
Ouderling-kerkrentmeester

Hoogeind 52
3465 HD  Driebruggen

Telnr: 0348565851
Email: agdezwart@hotmail.com
A.J.H. Verdouw
Ouderling-kerkrentmeester

Prins Bernhardstraat 25
3466 LR  Waarder

Telnr: 0348502455
Email: AVerdouw@kpnmail.nl

Wijken:
Hoogeind, Hogebrug, Zuidkade, Noordkade, Laageind, De Groendijck (nr. 1 t/m 35), Prinses Beatrixkade, Kerkweg, Ruige Weide en Oudewater
J.L. van den Berg
Kerkrentmeester, penningmeester

Hof van Waarder 51
3466 NS  Waarder

Telnr: 0348502255
Email: J.L.vandenBerg@solconmail.nl
C.J. Verburg
Ouderling-kerkrentmeester

Westeinde 12
3466 NM  Waarder

Telnr: 0348565109
Email: info@aannemingsbedrijfverburg.nl

Wijken:
Pr. Bernhardstraat, , Kerverland, Hof van Waarder, Westeinde, Berghoeve, Pr. Mauritslaan en Jenneke E. Bijlhof.
J.G. Nieuwenhuis
Ouderling-kerkrentmeester

Laageind 14a
3465 KJ  Driebruggen

Telnr: 0348500900
Email: nieuwenhuis.kr@gmail.com

Wijken:
Esdoornstraat, Burg. P. Feitsmalaan, Wilgenlaan, Lindenlaan, Burg. Doormanstraat, Populierenhof, Lijsterbesstraat, Gruttolaan, Elzenlaan, Sierkersstraat, Burg. Brinkmanhof, Meidoornlaan, W. Poolmanstraat, Beukenlaan, Schoolstraat, Kastanjelaan en Albeelhof
J. Verhoog
Ouderling

Prins Bernhardstraat 14
3466 LT  Waarder

Telnr: 0348502011
Email: janverhoog1957@solcon.nl

Wijken:
Oosteinde, Prinses Margrietstraat, Pr. Johan Frisostraat, Kosterdijk, Pr. Irenestraat, Pr. Constantijnstraat, Mr. P. van Vollenhovenstraat, Pr. Marijkestraat, Molendijk, Koningin Julianastraat, Prinses Beatrixstraat, Dorp, Pr. Clausstraat, Pr. Willem Alexanderstraat, De Groendijck (vanaf nr. 37 en hoger), Pr. Amaliastraat ,Pr. Maximalaan, Pr. Pieter Christiaanstraat
G. de Koning
Ouderling

Korte Waarder 35
2415 AT  Nieuwerbrug

Telnr: 0348-688831
Email: gertdekoning@kliksafe.nl

Wijken:
Nieuwerbrug, Bodegraven en Woerden.
B. Huijser
Ouderling

Pr. Willem-Alexanderstr 1
3466 LW  Waarder

Telnr: 0348502623
Email: kaashandelhuijser@solcon.nl

Wijken:
Alle Buiten-leden behalve Bodegraven en Woerden.
W. van Dijk
Diaken

Molendijk 18
3466 NB  Waarder

Telnr: 0348502680
Email: diaconie@hervormdwaarder.nl
F. van den Berg
Diaken

Hoge Rijndijk 39
2415 AD  Nieuwerbrug

Telnr: 0348688960
Email: diaconie@hervormdwaarder.nl


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/kerkenraad