Preken (tekstversie)Laatst toegevoegd

Data uit het leven van Petrus Datheen II
PDF-document
Data uit het leven van Petrus Datheen I
PDF-document
Kerstliederen kerstavond 24 dec 2020
PDF-document
Teksten mannenvereniging 8 dec 2020
PDF-document
Vragen n.a.v. George Muller
PDF-document
Data uit het leven van George Muller
PDF-document
Johannes 3:14-15

Jezus verhoogd

1 tussen het volk    2 aan het kruis    3 door het geloof


PDF-document
Middagdienst Afscheidsdienst
Zondag 18 oktober 2020
Ds. D. Breure
Orgelspel
Binnenkomst kerkenraad en predikant
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 123 : 1
Geloofsbelijdenis met Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 par. 1 t/m 4
Psalm 103 : 5
Gebed
Schriftlezingen: Numeri 21 : 4 - 9 en Johannes 3 : 14 - 15
Psalm 116 : 1, 2, 3 en 5
Preek: Johannes 3 : 14 – 15
Psalm 95 : 4
Dankgebed
Psalm 17 : 4 en 8
Toespraak door ds. D. Breure
Toespraken door
1. Namens de burgerlijke gemeente: Dhr. C. van der Kamp, burgemeester Bodegraven-Reeuwijk
2. Namens de plaatselijke kerken: Ouderling C.E. Noordegraaf, scriba Hersteld Hervormde Gemeente
3. Namens de kerkenraad: Ouderling G. de Koning, assessor Hervormde Gemeente Waarder
Korte reactie door ds. D. Breure
Toezingen Psalm 119 : 7
Zegen
Orgelspel

U kunt de volledige liturgie onderaan deze pagina als PDF openen.
Hebreeen 12:1b,2a


 Jezus   1 het zicht op Hem    2 de plicht van Hem


PDF-document
Morgendienst Belijdenisdienst - Genodigden en wijk ouderling Verhoog
Zondag 11 oktober 2020
Ds. D. Breure
Efeze 4:14-15

De gezonde leer

1 de behoefte eraan    2 het beginsel ervan    3 de bedoeling ermee

PDF-document
Morgendienst - Cluster 1
Zondag 04 oktober 2020
Ds. D. Breure
Psalm 75:1,4
Psalm 139:14
Psalm 50:6,9
Psalm 7:4
Psalm 17:3,4

Mattheus 13:1-5 en 20-21 en Lucas 14:25-33.
Tekst: Mattheus 13:20-21

Schijngeloof
1 de beproeving die het ontloopt
2 het beginsel dat het heeft
3 de bekering die het mist
Mattheus 13:20-21

Schijngeloof

1 de beproeving die het ontloopt

2 de beginselen die het heeft

3 de bekering die het mist


PDF-document
Morgendienst - Cluster 1
Zondag 04 oktober 2020
Ds. D. Breure
Psalm 75:1,4
Psalm 139:14
Psalm 50:6,9
Psalm 7:4
Psalm 17:3,4

Mattheus 13:1-5 en 20-21 en Lucas 14:25-33.
Tekst: Mattheus 13:20-21

Schijngeloof
1 de beproeving die het ontloopt
2 het beginsel dat het heeft
3 de bekering die het mist
Heid Cat zondag 23 / 60

Rechtvaardig voor God

1 het wonder    2 het antwoord    3 het geloof


PDF-document
Avonddienst - Cluster 1
Zondag 20 september 2020
Ds. D. Breure
Psalm 119:69:80
Psalm 143:2
Psalm 51:2,5
Psalm 32:1,6
Psalm 85:1,4
Schriftlezingen: Lucas 18:9-14 Romeinen 3:19-27 Romeinen 5:1-2
Tekst: Heid Cat zondag 23 vr/antw 60
Punten van de preek:
1 het wonder
2 het antwoord
3 het geloof


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/preken+tekstversie