Preken (tekstversie)Laatst toegevoegd

Dordtse Leerregels hoofdstuk 5 par 12 en 13
God echt dienen  
1 in liefde  
2 uit dankbaarheid  
3 tot vreugde
PDF-document
Avonddienst
Zondag 30 september 2018
Ds. D. Breure
Heid. Cat. Zondag 1 - vr/antw 1b

Rijk in God
1 naar de Schrift
2 in de HEERE
3 door de Zoon

Bestand
Avonddienst
Zondag 16 december 2018
Ds. D. Breure
Formulier Heilig Avondmaal - 3
PDF-document
Zelfbeproeving  
1 het grote nut    
2 het eerste punt
Heid. Cat. opschrift - onderwijzing in de christelijke leer

In Psalm 78 en in de catechismus gaat het om
1 God
2 gezin
3 geloof

PDF-document
Avonddienst
Zondag 11 november 2018
Ds. D. Breure
1 Koningen 8 vers 29-30

1 het gebouw van God
2 het gebed van Salomo
3 het geloof in Jezus

PDF-document
Morgendienst
Zondag 30 september 2018
Ds. D. Breure
Dordtse Leerregels hoofdstuk 5 par 9 en 10
PDF-document
Avonddienst
Zondag 16 september 2018
Ds. D. Breure
Spreuken 27 vers 7
“Een verzadigde ziel vertreedt honingzeem,                                                       maar aan een hongerige ziel is alle bitter zoet” 
1 honing
2 heerlijk  
3 honger

PDF-document
Morgendienst
Zondag 16 september 2018
Ds. D. Breure
Dordtse Leerregels hoofdstuk 5 par 11
De gelovigen:
1 in twijfel gesteld
2 uit twijfel gered

PDF-document
Avonddienst
Zondag 23 september 2018
Ds. D. Breure
Romeinen 8 vers 14 tot 18
Kind van God
  1. aangenomen
  2. onbevreesd  
  3. erfgenaam
PDF-document
Avonddienst Bijbellezing
Woensdag 19 september 2018
Ds. D. Breure
Psalm 45 vers 14 en 15
Voorbereiding op de bruiloft
1 de bruid worden gekleed
2 de bruid wordt geheiligd
3 de bruid wordt genodigd

PDF-document
Avonddienst Nabetrachting Heilig Avondmaal
Zondag 09 september 2018
Ds. D. Breure
Psalm 45 vers 12a
“Zo zal de Koning lust hebben aan uw schoonheid…” 
PDF-document
Morgendienst Heilig Avondmaal
Zondag 09 september 2018
Ds. D. Breure


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/preken+tekstversie