Verenigingen

Zondagsschool

'Laat de kinderen tot mij komen'

Sinds 2000 hebben we een zondagsschool in Waarder. Elke zondagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur in De Oude School. We beginnen de eerste zondag in september en stoppen de zondag na Pinksteren.

Wat doen we allemaal op de zondagsschool? We gaan eerst een psalm zingen met elkaar. Dit is vaak de psalm die we konden leren voor deze zondag. Je krijgt op de zondagsschool een boekje en daar staat voor elke week een psalm en tekst in. Deze psalm en tekst passen bij het Bijbelverhaal wat die dag verteld wordt. Na het zingen van de psalm en bidden, wordt er met elkaar nagedacht over de vertelling van de vorige keer. Wat weten we nog? Daarna wordt er een nieuw verhaal verteld.

Na het Bijbelverhaal is er gelegenheid om vragen te stellen. Na het lezen van het Bijbelgedeelte gaan de meesters en juffen de tekst en psalm overhoren. Het is niet verplicht om alles te kennen, maar het is natuurlijk heel erg fijn als je al heel jong veel teksten en psalmen uit je hoofd weet. Na het overhoren wordt de tekst en psalm voor de volgende week uitgelegd. Bij de jongste groep wordt er dan vaak nog even voorgelezen.

Dit jaar zamelen we met elkaar geld in voor Stichting Hulp Oost-Europa voor zomerkampen voor kinderen in Oekraïne en Roemenië. Met het geld kunnen we helpen om de kinderevangelisatiekampen mogelijk te maken voor arme kinderen om ze zo een onvergetelijke week te bezorgen.

Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom!

Voor inlichtingen over de zondagsschool en vragen kunt u terecht bij:
Ouderling B. Huijser (voorzitter) tel. 0348 502623
Berthilde van den Berg (algemeen adj.) tel. 06 81436355
Regina Cromwijk (secretaresse) tel. 0348 502091

Leidinggevenden en begeleidsters van de zondagsschool:
Groep 1, 2 en 3 (in zaal 1): Berthilde van den Berg, Ankie de Bruijn, Eveline Treur, Franka Verburg, Tessa Boer, Marina van Dijk en Maud Verdouw.
Groep 4 en 5 (in de crècheruimte): Janita Bik, Wijnie Boogert, Kirsten Huijser en Réjanne van Ingen.
Groep 6, 7 en 8 (in zaal 2): Regina Cromwijk, Jeroen Neuteboom, Mark Notenboom en Rianne Zuiderduin.Er zijn op dit moment (nog) geen bestanden beschikbaar in deze categorie


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/zondagsschool