Verenigingen

Emmaüs-kring

Speciaal voor hen die de afgelopen (drie) jaren openbare geloofsbelijdenis hebben gedaan en graag hier een vervolg aan willen geven en voor hen die nader willen nadenken over geloofsvragen aan de hand van de Bijbel en een inleidend boekje, is er de Emmauskring. Op maandagavond, eens in de drie weken in “De Oude School” komen we bij elkaar om op een ontspannen manier met elkaar te spreken en naar elkaar te luisteren. De avonden beginnen kwart over acht met de mogelijkheid wat bij te praten en om half 9 beginnen we met zingen en gebed. De avond wordt verzorgd door één van de leden.

Je kunt de data op deze site vinden en ook in de kerkbode worden die bekend gemaakt.
Leiding geven: Arno en Johanna Treur. Tel. 0627355277 / 0649979637 
Erik van Mourik 06-52127643


Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland

Abonneren op deze agenda


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/emmauskring