Luister mee


Live meeluisteren via KerkdienstGemist.nl

Geluidsopname diensten

De kerkdiensten worden opgenomen, zodat zieken en belangstellenden daarvan gebruik kunnen maken. Ook kunt u cassettebandjes en CD`s kopen. Voor beide zaken kunt u terecht bij G.W. Verwoerd, Pr. Willem Alexanderstraat 26, 3466 LX Waarder, tel. 0348-502123.
Voor de opname van trouw- en rouwdiensten dient men vooraf contact op te nemen met Dhr. Verwoerd.

Kerktelefoon

Naast digitaal meeluisteren is het ook mogelijk live mee te luisteren via de kerktelefoon. Voor het aanvragen van kerktelefoon kunt u contact opnemen met Bert Boogert, tel. 0348-502402 aboogert@solcon.nl

Online terug luisteren

Voor elke dienst die wordt gedownload of terug geluisterd dienen wij een bedrag te betalen. We willen u daarom vragen als u hier regelmatig of veelvuldig gebruik van maakt een gift over te maken naar:
Rekeningnummer: Rabobank NL80 RABO 0308 8061 66
T.n.v: Hervormde Gemeente Waarder
O.v.v: Gift digitaal luisteren

Terugluisteren

kerkdiensten


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/preken+luisteren