Kijk en luister mee


Dienst meebeleven of terugkijken via KerkdienstGemist.nl

 

Geluidsopname diensten

De kerkdiensten worden opgenomen, zodat zieken en belangstellenden daarvan gebruik kunnen maken. Ook kunt u cassettebandjes en CD`s kopen. Voor beide zaken kunt u terecht bij G.W. Verwoerd, Pr. Willem Alexanderstraat 26, 3466 LX Waarder, tel. 0348-502123.
Voor de opname van trouw- en rouwdiensten dient men vooraf contact op te nemen met Dhr. Verwoerd.

Kerktelefoon

Naast digitaal meeluisteren is het ook mogelijk live mee te luisteren via de kerktelefoon. Voor het aanvragen van kerktelefoon kunt u contact opnemen met Bert Boogert, tel. 0348-502402 aboogert@solcon.nl

Online terug luisteren

Aan het online uitzenden en downloaden van kerkdiensten zijn kosten verbonden, hoe meer luisteraars/downloads hoe hoger de kosten. Wij stellen het op prijs wanneer u wilt bijdragen in de kosten die hiermee gemoeid zijn. U kunt uw gift overmaken naar IBAN: ING: NL68 INGB 0000 3717 61 t.n.v. Hervormde Gemeente Waarder o.v.v. ‘kerkdienstgemist’ (of ‘gift’ in het geval van een reguliere gift). 

Wilt u een gift overmaken voor een diaconaal doel dan kunt dat doen op rekening IBAN: NL42 RABO 0308 8447 77 ten name van Diaconie der N.H. Kerk eventueel o.v.v. het betreffende diaconale doel.


Terugluisteren

kerkdiensten

Avonddienst - Ds B L P Tramper - 25 sep. 2022
Audio-bestand (1:39), gepubliceerd op 25 september 2022

Ps 96 . 5 en 7
Ps 96 . 9
Math 25 . 31/46 nav HC Zondag 19
Ps 50 . 1 . 2 en 9
Ps 89 . 8
Ps 98 . 4
Thema:Uitzien naar Christus ? wederkomst (2)

Morgendienst - Ds B L P Tramper - 25 sep. 2022
Audio-bestand (1:42), gepubliceerd op 25 september 2022

Gez 9 . 1 . 2 en 3
Ps 119 . 44
Galaten 1 Tekst vers 1/5
Ps 86 . 3 en 8
Ps 103 . 4
Ps 145 . 3
Thema:Geen ander Evangelie (1)

Zangavond voor Bonisa - Ds H G vd Ziel - 24 sep. 2022
Audio-bestand (1:54), gepubliceerd op 24 september 2022

Mannenkoor Eneas uit urk o.l.v Harry Dekker
Orgel Lennert Knops
Harp Maria Knops

Woensdagavond Bijbellezing - Ds A Hak - 21 sep. 2022
Audio-bestand (1:29), gepubliceerd op 21 september 2022

Ps 147 . 7
Ps 25 . 4 en 7
Exodus 16 . 1/15 Joh 6 . 26/40
Ps 78 . 10 en 12
Ps 105 . 22 en 24
Ps 116 . 7 en 10

Avonddienst - Ds B L P Tramper - 18 sep. 2022
Audio-bestand (1:31), gepubliceerd op 18 september 2022

Ps 67 . 1 en 3
Ps 2 . 7
Math 24 . 1/14 nav HC Zondag 19
Ps 96 . 1 . 5 en 9
Ps 98 . 4
Ps 69 . 14
Thema: Uitzien naar Cristus wederkomst (1)

Morgendienst - Ds B L P Tramper - 18 sep. 2022
Audio-bestand (1:43), gepubliceerd op 18 september 2022

Ps 142 . 1 en 7
Ps 119 . 43
Joh 8 . 31/45 Tekst vers 36
Ps 107 . 6 . 7 en 8
Ps 126 . 1
Ps 124 . 1 en 4
Thema:Werkelijk vrij

Avonddienst Nabtr H.A - Ds B L P Tramper - 11 sep. 2022
Audio-bestand (1:37), gepubliceerd op 11 september 2022

Ps 48 . 4 en 6
Ps 23 . 3
2 Samuël 16 . 1/4 . 19 . 24/30 Tekst 19 . 30
Ps 52 . 5 . 6 en 7
Ps 99 . 2 en 8
Ps 118 . 14
Thema: Aan tafel bij de Koning (3)

Morgendienst Bed H.A - Ds B L P Tramper - 11 sep. 2022
Audio-bestand (2:06), gepubliceerd op 11 september 2022

Ps 49 . 1
Ps 119 . 2
2 Samuël 9 Tekst vers 7 b
Ps 34 9 . 10 en 11
Ps 73 . 12
Ps 132 . 9 eerste tafel
Ps 132 . 10 tweede tafel
Ps 132 . 11 derde tafel
Ps 89 . 3
Thema:Aan tafel bij de Koning (2)

Trouwdienst Don en Margreet - Ds B L P Tramper - 09 sep. 2022
Audio-bestand (1:52), gepubliceerd op 09 september 2022

Inleidend orgelspel
Ps 27 . 3
Ps 37 . 2
Markus 10 . 35/45 Tekst vers 45
Ps 103 . 3 en 4
Ps 145 . 3
Ps 134 . 2
Ps 134 . 3
Lezen Ps 128
Ps 68 . 10
Zegen
Zingen opwekking 377 Wat de toekomst brenge moge
Uitleidend orgelspel

Woensdagavond Voorbereiding H A - Ds B L P Tramper - 07 sep. 2022
Audio-bestand (1:39), gepubliceerd op 07 september 2022

Ps 123 . 1 en 2
Ps 25 . 7
Hooglied 1 Tekst vers 4
Ps 84 . 3 en 4
Ps 145 . 2
Ps 68 . 2
Thema:Uitnemende liefde (2)


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/preken+luisteren