Kijk en luister mee


Dienst meebeleven of terugkijken via KerkdienstGemist.nl

 

Geluidsopname diensten

De kerkdiensten worden opgenomen, zodat zieken en belangstellenden daarvan gebruik kunnen maken. Ook kunt u cassettebandjes en CD`s kopen. Voor beide zaken kunt u terecht bij G.W. Verwoerd, Pr. Willem Alexanderstraat 26, 3466 LX Waarder, tel. 0348-502123.
Voor de opname van trouw- en rouwdiensten dient men vooraf contact op te nemen met Dhr. Verwoerd.

Kerktelefoon

Naast digitaal meeluisteren is het ook mogelijk live mee te luisteren via de kerktelefoon. Voor het aanvragen van kerktelefoon kunt u contact opnemen met Bert Boogert, tel. 0348-502402 aboogert@solcon.nl

Online terug luisteren

Aan het online uitzenden en downloaden van kerkdiensten zijn kosten verbonden, hoe meer luisteraars/downloads hoe hoger de kosten. Wij stellen het op prijs wanneer u wilt bijdragen in de kosten die hiermee gemoeid zijn. U kunt uw gift overmaken naar IBAN: ING: NL68 INGB 0000 3717 61 t.n.v. Hervormde Gemeente Waarder o.v.v. ‘kerkdienstgemist’ (of ‘gift’ in het geval van een reguliere gift). 

Wilt u een gift overmaken voor een diaconaal doel dan kunt dat doen op rekening IBAN: NL42 RABO 0308 8447 77 ten name van Diaconie der N.H. Kerk eventueel o.v.v. het betreffende diaconale doel.


Terugluisteren

kerkdiensten

Avonddienst - Ds B L P Tramper - 26 jun. 2022
Audio-bestand (1:40), gepubliceerd op 26 juni 2022

Ps 43 . 1 en 2
Ps 43 . 3
Ps 42 en Ps 43 Tekst Ps 43 . 4
Ps 42 . 3 en 5
Ps 43 . 5 en 4
Ps 30 . 2 en 8
Thema:Hoop op God

Morgendienst - Ds B L P Tramper - 26 jun. 2022
Audio-bestand (1:39), gepubliceerd op 26 juni 2022

Ps 92 . 1 en 5
Ps 119 . 36
Hand 4 . 32/5 . 1/11 Tekst 5 . 1/11
Ps 21 . 8 . 11 en 13
Ps 4 . 4
Ps 138 . 1
Thema:Ananias en Saffira

Avonddienst Nabtr H.A - Ds B L P Tramper - 19 jun. 2022
Audio-bestand (1:36), gepubliceerd op 19 juni 2022

Ps 66 . 8 en 10
Ps 65 . 8
Efeze 5 . 1/21 Tekst vers 18/19
Ps 119 . 83 en 86
Ps 36 . 2
Ps 68 . 2
Thema:Wordt vervuld

Morgendienst Bed H.A - Ds B L P Tramper - 19 jun. 2022
Audio-bestand (2:03), gepubliceerd op 19 juni 2022

Ps 132 . 5 en 10
Ps 119 . 35
Luk 22 . 14/20 . 1 Kor . 10. 14/17. 1 Kor . 11 . 23/26
Tekst Luk 22 . 19
Ps 40 3 . 4
Ps 77 . 7
Ps 22 . 13
Ps 116 . 7 .1e tafel
Ps 116 . 9 .2e tafel
Ps 116 . 10 .3e tafel
Ps 145 . 5
Thema: Voor u gebroken

Woensdagavond Voorber H A - Ds B L P Tramper - 15 jun. 2022
Audio-bestand (1:39), gepubliceerd op 15 juni 2022

Ps 63 2 en 3
Ps 119 . 84
Hooglied 1 Tekst vers 1/3
Ps 45 1 en 4
Ps 52 6 en 7
Ps 89 . 3
Thema:Uitnemende liefde

Avonddienst - Dr C A vd Sluijs - 12 jun. 2022
Audio-bestand (1:30), gepubliceerd op 12 juni 2022

Ps 66 . 2
Ps 119 2 . 3 en 5
Jer 3 . 14/18
Opb 5 en Opb 11 . 15/19 Tekst vers 19
Ps 29 . 1 . 2 . 5 en 6
Ps 32 . 1
Ps 32 . 4

Morgendienst voorbereiding H A - Ds B L P Tramper - 12 jun. 2022
Audio-bestand (1:41), gepubliceerd op 12 juni 2022

Ps 40 . 8
Ps 119 . 34
Deut 16 . 9/11 Han 2 . 37/47 Tekst vers 46
Ps 97 1 en 6
Ps16 . 3 en 4
Ps 98 . 2
Thema:Verheugd u in uw Heiland.

Rouwdienst Dhr H Belo - Ds B L P Tramper - 08 jun. 2022
Audio-bestand (1:33), gepubliceerd op 08 juni 2022

Inleidend orgelspel ?blijf bij mij,Heer"
In memoriam
Welkom
Ps 103 . 8 en 9
Johannes 10 . 11/18
Ps 42 . 3 en 5
Overdenking n.a v Joh 10 vers 11
Ps 95 . 2 en 4
Ps 23 . 1 en 3
Uitleidend orgelspel ?De Heer ?is mijn Herder?

Morgendienst 2e Pinksterdag Opb Gel Belijdenis - Ds B L P Tramper - 06 jun. 2022
Audio-bestand (1:51), gepubliceerd op 06 juni 2022

Ps 95 . 1 en 4
Ps 33 . 2
Joh 6 . 53/71 Tekst vers 68/69
Ps 25 . 4 en 6
Ps 119 . 52 en 84
Geloofsbelijdenis
+Vragen
+Opneming
+Persoonlijkwoord
Ps 17 . 4 toezingen Catechisanten
Ps 17 . 3 toezingen Gemeente
Ps 56 . 5
Thema:Christus ? Woord en Petrus? antwoord

Avonddienst 1e Pinksterdag - Ds G H Molenaar - 05 jun. 2022
Audio-bestand (1:34), gepubliceerd op 05 juni 2022

Ps 104 . 1
Ps 68 . 9
Exodus 19 . 16/19 Han 2 . 1/11
Ps 87 . 1 . 3 en 4
Ps 108 . 1 en 2
Ps 104 . 17


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/preken+luisteren