Preken (tekstversie)

Nieuwe Testament

Johannes

Johannes 3:14-15

Jezus verhoogd

1 tussen het volk    2 aan het kruis    3 door het geloof


PDF-document
Johannes 20: 2,8,9

1 beproeving   2 bewijs   3 belofte

PDF-document
Johannes 19:7

Waarom Jezus moest sterven

1 de wil van het volk

2 de wil van Hem Zelf

3 de wil van God


PDF-document
Johannes 19:33 en 36

Jezus is 1 de ware Zaligmaker   2 het enige Paaslam   3 de echte Rechtvaardige

PDF-document
Johannes 19:25-27

1 dat Jezus hangt aan het kruis

2 wie Jezus ziet bij het kruis

3 wat Jezus beveelt vanaf het kruis


PDF-document
Johannes 18:4

“Jezus dan, wetende alles wat over Hem komen zou, ging uit                               en zei tot hen: ’Wie zoekt gij?’”

1 de gewilligheid van Jezus en de vrucht daarvan

2 de onwilligheid van ons en de vraag daarbij


PDF-document
Johannes 12:24-25

1 de weg van Jezus  2 de weg van Zijn volgelingen  


PDF-document
Johannes 7:37,38

1 wie Jezus roept 2 wat Jezus heeft 3 dat Jezus geeft

PDF-document
Johannes 4:13-16

De ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw


1 gesprek 2 gewilligheid 3 zondigheid

PDF-document
Johannes 3:1-3

1 wijsheid    2 wedergeboorte   3 en wij… 

PDF-document
Johannes 1:40 slot

“…..en het was omtrent de tiende ure”

1 genadetijd 2 vindenstijd 3 stille tijd

PDF-document
Johannes 1:29

“Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt!”

1 de verkondiging van het Lam 2 de nodiging tot het Lam

PDF-document
Johannes 1:14

“En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond - en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader - vol van genade en waarheid”

IN het Kind toont God 1 gewilligheid 2 heerlijkheid 3 zaligheid

PDF-document
Johannes 17 vers 22
1 geschenk
2 geloof  
3 gebed

PDF-document
Johannes 17 vers 15
1 voor wie bidt Jezus?  
2 waarom bidt Jezus?    
3 wat bidt Jezus? 
PDF-document
Johannes 20 vers 8 en 9

1 de sporen van Zijn opstanding
2 de Schriften over Zijn opstanding

PDF-document
Johannes 19 vers 30

Jezus’ werk
1 van vernedering  
2 is volbracht  
3 wordt verkondigd

PDF-document
Johannes 19 vers 19
 1. Pilatus verdedigt zichzelf
 2. hij vernedert Jezus
 3. hij verkondigt het Evangelie

Word-document
Johannes 19 vers 28b
 “Mij dorst’’
 1. waar bidden we
 2. wat bidden we
 3. waarom bidden we

Word-document
Johannes 19 vers 5b
“Ziet, de Mens”
 1. een mens
 2. de mens
 3. alle mensen

Word-document
Johannes 18 vers 1-7
1. De Zelfovergave van de Heere Jezus
2. De zelfbeproeving van ons
Word-document
Johannes 18 vers 8 en 9
Word-document
Johannes 18 vers 10 en 11
 1. zwaard  (Petrus)
 2. beker (de Vader)
 3. vrucht  (ons)   
Word-document
Johannes 2 vers 11a
 1. De betekenis van de wijn
 2. De gebeurtenis op de bruiloft
 3. De lessen voor ons
Word-document
Johannes 6 vers 67
 1. De beproeving door Jezus
 2. De bedoeling van Jezus
PDF-document
Johannes 6 vers 55-56

Want Mijn vlees is waarlijk Spijs en Mijn bloed is waarlijk drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij en Ik in Hem.

PDF-document
Johannes 6 vers 37
 1. Komen (de zondaar)
 2. Geven (de Vader)
 3. Nemen (de Zoon)
PDF-document
Johannes 3 vers 16
PDF-document
Johannes 21 vers 17

De ontmoeting met Petrus

PDF-document
Johannes 20 vers 27 en 28

De ontmoeting met Thomas

PDF-document
Johannes 20 vers 11a en 16a

De ontmoeting met Maria Magdalena

PDF-document
Johannes 14 vers 6a
PDF-document
Johannes 21 vers 15
PDF-document
Johannes 19 vers 36 en 37
PDF-document
Johannes 20 vers 8 en 9
PDF-document
Johannes 19 vers 4 en 5
PDF-document
Johannes 11 vers 25a
PDF-document
Johannes 15 vers 1 en 2
PDF-document
Johannes 10 vers 11 en 14
PDF-document
Johannes 10 vers 9
PDF-document
Johannes 8 vers 12
PDF-document
Johannes 6 vers 35
PDF-document
Johannes 1 vers 29
PDF-document
Johannes 6 vers 37 en 44
PDF-document
Johannes 19 vers 30
PDF-document
Johannes 19 vers 28
PDF-document
Johannes 14 vers 1-11
PDF-document
Johannes 15 vers 16a
PDF-document
Johannes 20 vers 8 en 9
PDF-document
Johannes 3 vers 36
PDF-document


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/johannes