Preken (tekstversie)

Geschriften

Heidelberger Cathechismus

Heid Cat zondag 23 / 60

Rechtvaardig voor God

1 het wonder    2 het antwoord    3 het geloof


PDF-document
Heid Cat zondag 22
PDF-document
Heid Cat zondag 21/56

1 de belijdenis van vergeving
2 de bloedstorting voor vergeving
3 de bede om vergeving
PDF-document
Heid Cat z 21 vr/antw 55
PDF-document
Heid Cat zondag 21 vr/antw 54

1 kerk en God 2 kerk en geloof 3 kerk en gemeente 4 kerk en groei

PDF-document
Heid Cat zondag 19 / 52

1 de verheerlijking van Jezus

2 de verlossing van Zijn volk

PDF-document
Heid Cat z 19 vr/antw 50 en 51

Jezus het Hoofd van Zijn Kerk

1 Hij vertegenwoordigt

2 Hij zegent

3 Hij beschermt

4 de man is Zijn beeld

PDF-document
Heid Cat zondag 20 / 53 (vnl 2e deel)

1 de Geest deelt uit 2 de Geest troost 3 de Geest blijft

PDF-document
Heid Cat zondag 18 vr en antw 49

Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat Hij in de hemel voor het Aangezicht van de Vader onze Voorspreker is.

1 dat Jezus Voorspreker is 2 hoe Jezus Voorspreker is (op 4 manieren)

PDF-document
Heid Cat zondag 17 3e nut

“Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding”

1 de zaligheid met ons lichaam 2 de zorg voor ons lichaam 3 de zekerheid van ons lichaam

PDF-document
Heid Cat zondag 17 (2)

1 met Christus opgewekt
2 door Christus vernieuwd


PDF-document
Heid Cat zondag 17 dl a

1 gerechtigheid verworven  2 gerechtigheid gegeven  3 gerechtigheid ontvangen 

PDF-document
Heid Cat zondag 16 vr/ant 44

1 vernedering  2 aanvechting 3 vertroostingPDF-document
Heid Cat zondag 16 vr/antw 43

Leven voor God
1 de enige manier
2 de oude mens
3 de goede strijd

PDF-document
Heid Cat zondag 16 vr en antw. 40/41/42

1 alle mensen moeten sterven

2 Jezus wilde sterven

3 Gods kinderen kunnen sterven

PDF-document
Heid Cat zondag 13b Heere

1 geknecht
2 gekocht
3 verlost

PDF-document
Heid Cat zondag 12 31c en 32c

Koning    1 de Christus  2 de christen 

PDF-document
Heid Cat zondag 12 vr/antw 31b en 32b

Priester   
1 de Christus  2 de christen


PDF-document
Heidelberger Cat zondag 12a (profeet)

1 de Christus   
2 de Profeet   
3 de christen


PDF-document
Heidelberger Cathechismus zondag 11

Zaligmaken

1 het werk 
2 het begin 
3 het einde


PDF-document
Heidelberger Cathechismus zondag 10 vr/antw 27a

Lankmoedigheid   

1 de basis  

2 de bedoeling


PDF-document
Heid. Cat. Zondag 1 - vr/antw 1b

Rijk in God
1 naar de Schrift
2 in de HEERE
3 door de Zoon

Bestand
Heid. Cat. opschrift - onderwijzing in de christelijke leer

In Psalm 78 en in de catechismus gaat het om
1 God
2 gezin
3 geloof

PDF-document
HC zondag 52b

Vensters

PDF-document
HC zondag 52a

Verlos ons

PDF-document
HC zondag 51

Vergeef ons

PDF-document
HC zondag 50

Dagelijks brood

PDF-document
HC zondag 49

Uw wil geschiede

PDF-document
HC zondag 48

Uw koninkrijk kome

PDF-document
HC zondag 47

Uw Naam

PDF-document
HC zondag 46

Onze Vader

PDF-document
HC zondag 45 vraag en antwoord 117

Bidden (2)

PDF-document
HC zondag 45 vraag en antwoord 116

Bidden (1)

PDF-document
HC zondag 44

Verlangen

PDF-document
HC zondag 43

Zorg voor de waarheid

PDF-document
HC zondag 42

Zorg voor Gods gaven

PDF-document
HC zondag 41

Huwelijk en seksualiteit

PDF-document
HC zondag 40

Zorg voor het leven

PDF-document
HC zondag 39

Ouders eren

PDF-document
HC zondag 38

Heilig Mijn dag

PDF-document
HC zondag 36

Gods Naam

PDF-document
HC zondag 35

God dienen naar Zijn wil

PDF-document
HC zondag 34 (vr/antw 94)

Afgoden

PDF-document
HC zondag 33

Bekering

PDF-document
HC zondag 32 - God dienen

Avonddienst 17-01-2016 Ds. D. Breure

PDF-document
HC zondag 31

Prediking

PDF-document
HC zondag 30

Zelfbeproeving

PDF-document
HC zondag 28 en 29

Heilig Avondmaal

PDF-document
HC zondag 27

Kinderdoop

PDF-document
HC zondag 26

Heilige Doop

PDF-document
HC zondag 25

Woord en Geest

PDF-document
HC zondag 24

Goede werken

PDF-document
HC zondag 23

Rechtvaardiging

PDF-document
HC zondag 22

Eeuwige heerlijkheid

PDF-document
HC Zondag 21b - Vergeving
PDF-document
HC Zondag 21a
PDF-document
HC Zondag 19b
PDF-document
HC Zondag 20
PDF-document
HC Zondag 19a
PDF-document
HC Zondag 18
PDF-document
HC Zondag 17
PDF-document
HC Zondag 16b
PDF-document
HC Zondag 16a
PDF-document
HC Zondag 15
PDF-document
HC Zondag 14
PDF-document
HC Zondag 13b vraag en antwoord 34
PDF-document
HC Zondag 12b
PDF-document
HC Zondag 12a
PDF-document
HC Zondag 11
PDF-document
HC Zondag 10
PDF-document
HC Zondag 9
PDF-document
HC Zondag 8
PDF-document
HC Zondag 7
PDF-document
HC Zondag 6
PDF-document
HC Zondag 5
PDF-document
HC Zondag 4
PDF-document
HC Zondag 3
PDF-document
HC Zondag 2
PDF-document
HC Zondag 1 vraag en antwoord 1
PDF-document
HC inleiding onderwijzing in de christelijke leer
PDF-document
HC zondag 52 vraag en antwoord 128 en 129
PDF-document
HC zondag 52 vraag en antwoord 127
PDF-document
HC Zondag 51
PDF-document
HC zondag 50
PDF-document
HC Zondag 49
PDF-document
HC zondag 48
PDF-document
HC Zondag 47
PDF-document
HC  zondag 46
PDF-document
HC Zondag 45 vraag en antwoord 117
PDF-document
HC zondag 45 vraag en antwoord 116
PDF-document
HC zondag 44 vraag en antwoord 115
PDF-document
HC Zondag 44 vraag en antwoord 113-114
PDF-document
HC zondag 43
PDF-document
HC zondag 42
PDF-document
HC zondag 41
PDF-document
HC Zondag 40
PDF-document
HC zondag 39
PDF-document
HC zondag 38
PDF-document
HC Zondag 36
PDF-document
HC zondag 34
PDF-document
HC zondag 33b en 34a
PDF-document
HC Zondag 33
PDF-document
HC Zondag 32
PDF-document
HC zondag 31
PDF-document
HC zondag 30
PDF-document
HC Zondag 29/30-a
PDF-document
HC zondag 28
PDF-document
HC Zondag 27 vraag en antwoord 74
PDF-document
HC Zondag 26/27a
PDF-document
HC zondag 25
PDF-document
HC zondag 25 vraag en antwoord 65
PDF-document
HC zondag 24
PDF-document
HC Zondag 23
PDF-document
HC zondag 22
PDF-document
HC zondag 21
PDF-document
HC zondag 21
PDF-document
HC Zondag 20
PDF-document
HC zondag 19
PDF-document
HC Zondag 18
PDF-document
HC Zondag 17
PDF-document
HC Zondag 16 deel 2
PDF-document
HC Zondag 16 deel 1
PDF-document


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/heidelberger+cathechismus