Andere activiteiten

Rommelmarkt

Ieder jaar organiseert de rommelmarktcommissie een rommelmarkt. De commissie bestaat uit zo’n 20 vrijwilligers die 3 a 4 keer per jaar vergaderen. Met behulp van een draaiboek worden alle taken verdeeld en zo de rommelmarkt voorbereid. De rommelmarkt wordt meestal in mei gehouden, echter is dit wel afhankelijk van vakanties, Pasen en Pinksteren. Een week voor de rommelmarkt worden er in de Driebruggen en Waarder huis-aan-huis spullen opgehaald. In de week na ophaalronde worden alle spullen zoveel mogelijk gesorteerd en opgeladen. Het is niet (meer) mogelijk om al eerder spullen te brengen.

De rommelmarktopbrengst wordt verdeeld over 3 goede doelen, waarbij ieder jaar één doel afvalt en een nieuw doel gekozen wordt. De commissie stelt het nieuwe doel in de eerste vergadering van het kalenderjaar (rond januari) vast.

De commissie kan niet zonder de inzet van alle gemeenteleden en daar- om is het fijn dat er ieder jaar zoveel vrijwilligers meehelpen vóór en tijdens de rommelmarkt.

U/jij kunt de commissie altijd benaderen met vragen of ideeën: rommelmarkt@hervormdwaarder.nl 

Commissie Rommelmarkt:

Arie Cromwijk

Westeinde 12
3466 NK  Waarder

Telnr: 0348-502027
Ouderling G. de Koning
Assessor

Korte Waarder 35
2415 AT  Nieuwerbrug

Telnr: 0348688831
Email: gertdekoning@kliksafe.nl
Marius van Asselt

Kerkweg 9
3465 JG  Driebruggen

Telnr: 0620094738
Commissie Rommelmarkt Algemeen

Email: rommelmarkt@hervormdwaarder.nl


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/rommelmarkt