Financiën kerk | ANBI

Hervormde gemeente te Waarder ca heeft een ANBI keurmerk

Bankrekeningnummers

Kerkrentmeesters:
Voor het overmaken van vrijwillige bijdragen, giften of aanvullingen op collecten voor het kerkbeheer:
ING: NL68 INGB 0000 3717 61
Rabobank: NL80 RABO 0308 8061 66

Diaconie:
Voor het overmaken van bijdragen, giften of aanvullingen op collecten voor de diaconie:
NL42 RABO 0308 8447 77

Diverse documenten ter inzage:


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/financien+kerk+anbi