De gemeente

Catechisatie

D.V. maandag 21 september 2015 beginnen de catechisaties weer!

De indeling is als volgt:
1e leerjaar voortgezet onderwijs maandagavond 18.30 uur in De Oude School
2e leerjaar voortgezet onderwijs maandagavond 18.30 uur in De Oude School
3e leerjaar voortgezet onderwijsmaandagavond 18.30 uur in de grote consistorie
4e leerjaar voortgezet onderwijs en Het vervolgjaar dinsdagavond 19.00 uur in de grote consistorie
18 + maandagavond 19.30 grote consistorie


Belijdenis-catechisatie:
maandagavond 20.30-22.00 uur in de pastorie.


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/catechisatie