De gemeente

Collectebonnen

Elke eerste vrijdagavond van de maand van 19.15 - 20.00 uur is er zitting in de kleine consistorie voor het afhalen van de bonbladen, welke al per bank zijn betaald. Voor kleine aantallen bonnen is betaling per kas mogelijk.

Er is extra gelegenheid om collectebonnen af te halen, op een woensdagavond voor de kerkdienst van 19.10 uur tot 19.25 uur in ’’De Oude school’’. De zittingen worden vermeld op de voorzijde van de kerkbode onder de collecte. Het betreft alleen de bonbladen die tijdig per bank zijn betaald. Alleen op de eerste vrijdagavond van de maand kunt u bonnen per kas betalen.

Het rekeningnummer is NL16 RABO 0308 8702 71 ten name van de Hervormde Gemeente Waarder. Wilt u bij de betaling de gewenste kleur/waarde van de bonnen vermelden?

De woensdagavonddiensten voor het afhalen van de bestelde bonnen zijn op de volgende data:
2017: 6 en 20 september, 4 en 18 oktober, 1, 15 en 29 november, 6 december.
2018: 10 januari, 7 februari, 7 maart, 6 juni

Advies:
Bestel en koop collectebonnen voor tenminste 2 maanden of meer.
Dit voorkomt een probleem, dat u onverwachts zonder zit.

De prijzen van de bonbladen (per 20 stuks) zijn als volgt:
  • Wit bonblad (20 x € 0,50) is € 10,--
  • Geel bonblad (20 x € 0,75) is € 15,--
  • Groen bonblad (20 x € 1,00) is € 20,--
  • Blauw bonblad 20 x € 2,50) is € 50,--


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/collectebonnen