Kerkbodes

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad verschijnt om de 14 dagen ons Kerkblad “De Kerkbode”.

Kerkbode abonnement

De kosten van het abonnement worden jaarlijks vastgesteld voor de gehele jaargang. Voor 2016 is het minimumbedrag vastgesteld op € 17,50. Dit bedrag is bijna kostendekkend. Begin van het nieuwe jaar ontvangt u van ons een verzoek tot betaling hiervan. Het is dan uiteraard mogelijk dit bedrag te verhogen

Tevens is er de mogelijkheid voor mensen van buiten de gemeente de kerkbode per post te ontvangen. De postabonnee’s betalen nu € 37,75. Postabonnee’s, die in de gelegenheid zijn zelf de kerkbode uit het bakje bij de ingang van de kerk te halen, kunnen op deze manier de portokosten besparen. Graag dit aan het begin van het jaar doorgeven aan onderstaand adres.

Eind 2017 zal het College van Kerkrentmeesters bekijken of het tarief voor het abonne- mentsjaar onveranderd blijft of dat dit verhoogd moet worden. 

Abonnementen en adreswijzigingen kunnen worden opgegeven (indien mogelijk graag schriftelijk) bij dhr. G. Kok, Laageind 53, 3465 KH Driebruggen, tel. 0348-501950, of per e-mail: kerkbode-admin@hervormdwaarder.nl.

De kerkbode heeft een eigen administratie. Ontvangsten en uitgaven verlopen via haar rekening bij de ING bank, rek. nr. NL38 INGB 0004 2180 60 t.n.v. - DE KERKBODE - HERVORMDE GEMEENTE WAARDER.

Kerkbode digitaal downloaden

Kerkbode 19 juli 2018 no. 14
PDF-document, geupload op 19 juli 2018
Kerkbode 28 juni 2018 no. 13
PDF-document, geupload op 17 juli 2018
Kerkbode 14 juni 2018 no. 12
PDF-document, geupload op 14 juni 2018
Kerkbode 31 mei 2018 no. 11
PDF-document, geupload op 31 mei 2018
Kerkbode 17 mei 2018 no. 10
PDF-document, geupload op 17 mei 2018
Kerkbode 3 mei 2018 no. 9
PDF-document, geupload op 03 mei 2018
Kerkbode 19 april 2018 no. 8
PDF-document, geupload op 19 april 2018
Kerkbode 5 april 2018 no. 7
PDF-document, geupload op 05 april 2018
Kerkbode 22 maart 2018 no. 6
PDF-document, geupload op 22 maart 2018
Kerkbode 8 maart 2018 no. 5
PDF-document, geupload op 08 maart 2018
Kerkbode 8 februari 2018 no. 3
PDF-document, geupload op 08 februari 2018
Kerkbode 25 januari 2018 no. 2
PDF-document, geupload op 25 januari 2018
Kerkbode 11 januari 2018 no. 1
PDF-document, geupload op 11 januari 2018
Kerkbode 21 december 2017 no. 25
PDF-document, geupload op 21 december 2017
Kerkbode 7 december 2017 no. 24
PDF-document, geupload op 07 december 2017
Kerkbode 21 november 2017 no. 23
PDF-document, geupload op 21 november 2017
Kerkbode 9 november 2017 no. 22
PDF-document, geupload op 09 november 2017
Kerkbode 26 oktober 2017 no. 21
PDF-document, geupload op 26 oktober 2017
Kerkbode 12 oktober 2017 no. 20
PDF-document, geupload op 12 oktober 2017
Kerkbode 27 september 2017 no. 19
PDF-document, geupload op 27 september 2017
Kerkbode 14 september 2017 no. 18
PDF-document, geupload op 14 september 2017
Kerkbode 31 augustus 2017 no. 17
PDF-document, geupload op 31 augustus 2017
Kerkbode 17 augustus 2017 no. 16
PDF-document, geupload op 17 augustus 2017