Kerkbodes

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad verschijnt om de 14 dagen ons Kerkblad “De Kerkbode”.

Kerkbode abonnement

De kosten van het abonnement worden jaarlijks vastgesteld voor de gehele jaargang. Voor 2016 is het minimumbedrag vastgesteld op € 17,50. Dit bedrag is bijna kostendekkend. Begin van het nieuwe jaar ontvangt u van ons een verzoek tot betaling hiervan. Het is dan uiteraard mogelijk dit bedrag te verhogen

Tevens is er de mogelijkheid voor mensen van buiten de gemeente de kerkbode per post te ontvangen. De postabonnee’s betalen nu € 40,00. Postabonnee’s, die in de gelegenheid zijn zelf de kerkbode uit het bakje bij de ingang van de kerk te halen, kunnen op deze manier de portokosten besparen. Graag dit aan het begin van het jaar doorgeven aan onderstaand adres.

Eind 2017 zal hetCollege van Kerkrentmeesters bekijken of het tarief voor het abonnementsjaar onveranderd blijft of dat dit verhoogd moet worden. 

Abonnementen en adreswijzigingen kunnen worden opgegeven (indien mogelijk graag schriftelijk) bij dhr. G. Kok, Laageind 53, 3465 KH Driebruggen, tel. 0348-501950, of per e-mail: kerkbode-admin@hervormdwaarder.nl.

De kerkbode heeft een eigen administratie. Ontvangsten en uitgaven verlopen via haar rekening bij de ING bank, rek. nr. NL38 INGB 0004 2180 60 t.n.v. - DE KERKBODE - HERVORMDE GEMEENTE WAARDER.

Kerkbode digitaal downloaden


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/de+kerkbode