Preken (tekstversie)

Thema

Heilige Doop

Wat je doop je verkondigt (2)
PDF-document
Wat je doop je verkondigt
PDF-document
Psalm 74:20a

                                     

“Aanschouw het verbond”

Pleiten op het verbond:

1 voor Israel

2 voor de dopelingen

3 voor de gemeente


PDF-document
Marcus 10:13-16

1 hoe zien de ouders de kinderen?

2 hoe zien de discipelen de kinderen?

3 hoe ziet Jezus de kinderen?

4 hoe ziet Jezus ons?

PDF-document
II Timotheus 3 vers 14-15

“Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wie gij het geleerd hebt; En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, dat in Christus Jezus is.”

Opvoeding

1 de ouders
2 de Bijbel
3 de Christus

PDF-document
1 Kronieken 28 vers 9a

1 Davids God  
2 Davids raad  
3 Davids tijd

Word-document
Jesaja 44 vers 3 tot 5
1 belijdenis   2 belofte
PDF-document
Johannes 19 vers 5b
“Ziet, de Mens”
 1. een mens
 2. de mens
 3. alle mensen

Word-document
2 Corinthe 9 vers 15
 1. God geeft een kind
 2. God geeft Zijn Kind
 3. God geeft Zijn Kind nu
Word-document
Numeri 14 vers 17
Mozes bidt
 1. Aanleiding
 2. Inhoud
PDF-document
Exodus 3 vers 8a
 1. Gods verschijning
 2. Gods ontferming
 3. Gods verlossing

PDF-document
Psalm 22 vers 11
Davids belijdenis
 1. Rijkdom
 2. Reddingsboei
PDF-document
Johannes 3 vers 16
PDF-document
Zefanja 3 vers 12
PDF-document
Amos 5 vers 4
PDF-document
1 Koningen 21 vers 3
PDF-document
Handelingen 2 vers 39
PDF-document
Mattheus 1 vers 23b
PDF-document
HC zondag 27

Kinderdoop

PDF-document
HC zondag 26

Heilige Doop

PDF-document
Jozua 4 vers 20-22
PDF-document
Jozua 24 vers 14 en 15
PDF-document
Psalm 25 vers 10
PDF-document
Jesaja 9 vers 5
PDF-document
Lucas 1 vers 41
PDF-document
Daniel 1 vers 8
PDF-document
Mattheus 28 vers 19
PDF-document
Lucas 1 vers 5 6 en 13b
PDF-document
Deuteronomium 6 vers 7-9
PDF-document
Deuteronomium 6 vers 5 - 6
PDF-document
Deuteronomium 6 vers 4
PDF-document
Deuteronomium 6 vers 4-7
PDF-document
Psalm 74 vers 20a
PDF-document


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/heilige+doop