II Timotheus 3 vers 14-15

“Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wie gij het geleerd hebt; En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, dat in Christus Jezus is.”

Opvoeding

1 de ouders
2 de Bijbel
3 de ChristusMorgendienst

Ds. D. Breure

Datum: Zondag 27 oktober 2019
Tijdspad: 09:30 t/m 11:00
Locatie: Hervormde Gemeente Waarder
Agenda: Kerkdiensten

Terugluisteren

Morgendienst - Ds D Breure - 27 okt. 2019
Audio-bestand (1:54), gepubliceerd op 27 oktober 2019

Bed H Doop 2 Tim 3 14/15

Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/heilige+doop/11450/ii-timotheus-3-vers-14-15_140533.pdf