Andere activiteiten

Verjaardagsfonds

Gemeenteleden in Waarder, Driebruggen, Nieuwerbrug en Bodegraven krijgen op hun verjaardag een kaart met een felicitatie aangeboden aan de deur. U mag dan een gift, uit dankbaarheid voor uw verjaardag, geven. De opbrengst is in 2017 voor het Huis van Licht in China. De gemeenteleden buiten Waarder, Driebruggen, Nieuwerbrug en Bode-graven krijgen ook een verjaardagskaart namens onze gemeente. Deze kaarten worden opgestuurd. Er is ook voor iedereen die per post een kaart krijgt de mogelijkheid om een gift te geven aan het goede doel. Dat kan u/ jij overmaken naar rekeningnummer van de Diaconie NL42 RABO 0308.8447.77 t.n.v. Hervormde Gemeente Waarder onder vermelding van “verjaardagsfonds”.

U/jij kunt ook geld in een dichte envelop in de collectezak doen, maar schrijf dan ook even “verjaardagsfonds” op de envelop.
Als u vragen hebt over het verjaardagsfonds of géén kaart gekregen hebt op uw verjaardag, kunt u contact opnemen met Jantiene Bik. Tel. 0348
453246 E-mailadres: harryenjantiene@gmail.com 


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/verjaardagsfonds