Andere activiteiten

Verjaardagsfonds

Gemeenteleden in Waarder, Driebruggen, Nieuwerbrug en Bodegraven krijgen op hun verjaardag een kaart met een felicitatie aangeboden aan de deur. U mag dan een gift, uit dankbaarheid voor uw verjaardag, geven.

Door de corona maatregelen is het soms lastig om uw bijdrage te leveren maar er is altijd de mogelijkheid om het over te maken op rekeningnummer NL42RABO0308844777 t.n.v. Hervormde Gemeente Waarder Diaconie onder vermelding van ‘Verjaardagsfonds.’

De afgelopen jaren hebben we met het verjaardagsfonds het ‘Huis van Licht’ gesteund. Het Huis van Licht draait nu op zichzelf, er zijn hier geen giften meer voor nodig. Willem van den Berg dankte namens het Huis van Licht de Hervormde gemeente van Waarder voor de bijdragen die zij in de afgelopen jaren mochten ontvangen.

De opbrengst is momenteel voor de ‘Stichting Ontmoeting’. Stichting Ontmoeting ondersteund vastgelopen mensen om hun leven weer op orde te krijgen.

De gemeenteleden buiten Waarder, Driebruggen, Nieuwerbrug en Bodegraven krijgen ook een verjaardagskaart namens onze gemeente. Deze kaarten worden opgestuurd. Er is ook voor iedereen die per post een kaart krijgt de mogelijkheid om een gift te geven aan het goede doel. Dat kan u/jij overmaken naar rekeningnummer van de Diaconie NL42 RABO0308.8447.77 t.n.v. Hervormde Gemeente Waarder onder vermelding van “verjaardagsfonds”.

Als u vragen hebt over het verjaardagsfonds of géén kaart gekregen hebt op uw verjaardag, kunt u contact opnemen met Wil Vonk via e-mailadres: joopwilvonk@hetnet.nl


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/verjaardagsfonds