Preken (tekstversie)

Nieuwe TestamentLaatst toegevoegd

Johannes 3:14-15

Jezus verhoogd

1 tussen het volk    2 aan het kruis    3 door het geloof


PDF-document
Middagdienst Afscheidsdienst
Zondag 18 oktober 2020
Ds. D. Breure
Orgelspel
Binnenkomst kerkenraad en predikant
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 123 : 1
Geloofsbelijdenis met Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 par. 1 t/m 4
Psalm 103 : 5
Gebed
Schriftlezingen: Numeri 21 : 4 - 9 en Johannes 3 : 14 - 15
Psalm 116 : 1, 2, 3 en 5
Preek: Johannes 3 : 14 – 15
Psalm 95 : 4
Dankgebed
Psalm 17 : 4 en 8
Toespraak door ds. D. Breure
Toespraken door
1. Namens de burgerlijke gemeente: Dhr. C. van der Kamp, burgemeester Bodegraven-Reeuwijk
2. Namens de plaatselijke kerken: Ouderling C.E. Noordegraaf, scriba Hersteld Hervormde Gemeente
3. Namens de kerkenraad: Ouderling G. de Koning, assessor Hervormde Gemeente Waarder
Korte reactie door ds. D. Breure
Toezingen Psalm 119 : 7
Zegen
Orgelspel

U kunt de volledige liturgie onderaan deze pagina als PDF openen.
Hebreeen 12:1b,2a


 Jezus   1 het zicht op Hem    2 de plicht van Hem


PDF-document
Morgendienst Belijdenisdienst - Genodigden en wijk ouderling Verhoog
Zondag 11 oktober 2020
Ds. D. Breure
Efeze 4:14-15

De gezonde leer

1 de behoefte eraan    2 het beginsel ervan    3 de bedoeling ermee

PDF-document
Morgendienst - Cluster 1
Zondag 04 oktober 2020
Ds. D. Breure
Psalm 75:1,4
Psalm 139:14
Psalm 50:6,9
Psalm 7:4
Psalm 17:3,4

Mattheus 13:1-5 en 20-21 en Lucas 14:25-33.
Tekst: Mattheus 13:20-21

Schijngeloof
1 de beproeving die het ontloopt
2 het beginsel dat het heeft
3 de bekering die het mist
Mattheus 13:20-21

Schijngeloof

1 de beproeving die het ontloopt

2 de beginselen die het heeft

3 de bekering die het mist


PDF-document
Morgendienst - Cluster 1
Zondag 04 oktober 2020
Ds. D. Breure
Psalm 75:1,4
Psalm 139:14
Psalm 50:6,9
Psalm 7:4
Psalm 17:3,4

Mattheus 13:1-5 en 20-21 en Lucas 14:25-33.
Tekst: Mattheus 13:20-21

Schijngeloof
1 de beproeving die het ontloopt
2 het beginsel dat het heeft
3 de bekering die het mist
Lucas 22:21-30

1 beproeving 2 bestraffing 3 belofte

PDF-document
Avonddienst Nabetrachting Heilig Avondmaal - Cluster 3
Zondag 13 september 2020
Ds. D. Breure
Lucas 22:19-20
PDF-document
Morgendienst Heilig Avondmaal
Zondag 13 september 2020
Ds. D. Breure
In deze morgendienst zijn uitgenodigd de wijken van de ouderlingen Nieuwenhuis, Verburg, Verdouw en De Zwart.
Lucas 22:15

“en Hij zei tot hen: ’Ik heb zeer begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat Ik lijd.’ “

1 Zijn trouw zorg 2 Zijn grote verlangen

PDF-document
Morgendienst Voorbereiding Heilig Avondmaal - Cluster 1
Zondag 06 september 2020
Ds. D. Breure
Mattheus 13:19

“Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en niet verstaat,                                 zo komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was;                                             deze is degene die bij de weg bezaaid is.”

PDF-document
Morgendienst - Cluster 3
Zondag 23 augustus 2020
Ds. D. Breure
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 84:1,2
Wetslezing
Psalm 73:14
Gebed
Schriftlezing Mattheus 13:3-4 3n 18-19 Mattheus 11:20-24
Psalm 50:3,6
Prediking over Mattheus 13:19
1 geen vrucht
2 wel vergelding
3 veel vogels
Psalm 119:9,65
Dankgebed
Psalm 95:4
Zegen
Filippenzen 4:19

“Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus.”

1 de belofte 2 de vervulling

PDF-document
Morgendienst - Cluster 3
Zondag 12 juli 2020
Ds. D. Breure
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 145:2,3
Wetslezing
Psalm 81:12
Gebed
Schriftlezing Filippenzen 4:10-20
Psalm 143:4,6,10
Prediking over Filippenzen 4:19
1 de belofte
2 de vervulling
Psalm 103:3
Dankgebed
Psalm 23:1,3
Zegen
Filippenzen 4:13

“Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft”

PDF-document
Morgendienst Internetuitzending
Zondag 28 juni 2020
Ds. D. Breure
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 62:1,4
Wetslezing
Psalm 81:12
Gebed
Schriftlezing: Filippenzen 4:10-19
Psalm 37:2,20
Preek over Filippenzen 4:13
Paulus kan alles
1 in welk verband
2 in welke kracht
Psalm 84:3,4
Dankgebed
Psalm 18:9
Zegen
Filippenzen 2:9-11

1 daarom 2 opdat 3 daarna

PDF-document
Morgendienst Internetuitzending
Zondag 14 juni 2020
Ds. D. Breure
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 26:7,8
Wetslezing
Psalm 43:1
Gebed
Schriftlezing Filippenzen 2:1-11
Dienst der offeranden
Psalm 110:1,2,3,7
Preek over Filippenzen 2:9-11
- Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, die boven allen naam is;
- Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie van hen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.
- En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.
1 Daarom 2 opdat 3 daarna
Psalm 138:3
Dankgebed
Psalm 96:5,9
Zegen


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuwe+testament