Andere activiteiten

Contactmiddag

Als regel, elke donderdagmiddag om de drie weken komen we bij elkaar in De Oude School. Om samen bezig te zijn met Gods Woord en met elkaar contact te hebben. We beginnen om half drie. Er is een halfuur pauze met koffie en wat lekkers, voor onderlinge ontmoeting. Deze middagen zijn niet aan leeftijd gebonden. Iedereen die graag een middag bijwoont van bezinning en ontmoeting is welkom. Voor de pauze houdt ds. D. Breure of ds. H.G. van der Ziel een meditatie. Na de pauze luisteren we naar enkele geschiedenissen uit de zending. Rond 16.30 uur ronden we af. Ds. D. Breure en ds. H.G. van der Ziel zullen bij toerbeurt de middagen leiden.

Van harte welkom!


Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland

Abonneren op deze agenda


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/contactmiddag