De gemeente

Wie zijn wij

De Hervormde Gemeente van Waarder maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. We zijn een zogenoemde bonds gemeente, dat betekent dat we behoren tot de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Ook houdt dit in dat we ons gebonden en verbonden weten met de Bijbel en de 3 formulieren van Enigheid. Deze 3 formulieren van Enigheid bestaan uit de volgende geschriften:

De Dordtse Leerregels:

Een geschrift wat opgesteld is tijdens een synode in Dordrecht, die gehouden is in 1618 en 1619, hierin zijn leerregels opgesteld wat betreft de leer van de uitverkiezing

De Heidelbergse Catechismus:

Een geschrift wat in het bijzonder geschreven is voor jongeren, in dit geschrift worden vragen gesteld, waar een Bijbels antwoord op word gegeven.

De Nederlandse Geloofsbelijdenis:

Dit geschrift is opgesteld in 1561 door Guido de Bres, hier worden ook verschillende leerstukken uitgelegd vanuit de Bijbel.

De gemeente zelf:

De Hervormde Gemeente van Waarder telt ongeveer 1000 leden, iedere zondag zijn er 2 diensten waarin ongeveer 400 mensen aanwezig zijn.

De gemeente heeft:

  • 1 predikant
  • 3 ouderlingen
  • 4 ouderlingen kerkrentmeesters
  • 3 diakenen
  • 2 kerkrentmeesters

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de pagina kerkenraad op deze site.

Kinderen / Jeugd / Ouderen:

Voor elke leeftijdscategorie zijn er, behalve de kerkdiensten, activiteiten om bezig te zijn met Gods Woord, de Bijbel. Om een beter inzicht te krijgen van deze activiteiten willen wij u graag verwijzen naar de pagina Vereningen.

Kerkelijke activiteiten:

Verder zijn er ook andere activiteiten die van de kerk uitgaan, er word bijvoorbeeld elk jaar een rommelmarkt gehouden waar goede doelen mee gesteund worden, een dag waarop we als gemeente bezig mogen zijn voor onze naaste.

Als u meer informatie wilt over de historie van onze gemeente verwijzen wij u door naar deze pagina.


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/wie+zijn+wij