Overdenking op zondagavond 21 juni 2020: HC zondag 21 (54)

27 juni 2020

Heidelberger catechismus,
Zondag 21 vraag en antwoord 54

Hand 2:41-47, 5:12-14, 16:4-5, 19:18-20


Zondag 11-19 gingen over de Heere Jezus. Zondag 20-22 over de Heilige Geest. En dus over de Kerk.

1 Kerk en God

De kerk is (in Nederland) verdeeld, wordt kleiner. Al is dat wereldwijd ook anders: in vervolging groeit ze vaak. In Waarder is de kerk ook verdeeld, mensen komen (weer) samen. Ambtsdragers en anderen doen veel voor de kerk.

De catechismus vraagt echter niet: wat zie je van de kerk? Maar: wat geloof je van de kerk? Dan is het antwoord: dat God haar vergadert. Zondaren worden toegedaan (Hand 2:41 en 47b, 5:14). God doet dat! Daarom komt Hem al de eer toe dat er een kerk is en als er tot geloof komen. Daarom zijn wij van Hem afhankelijk. Daarom mag er voor de Kerk van Hem verwachting zijn.

2 Kerk en geloof

Van de kerk geldt dat zij gelooft (Hand 5:14). Geloof is altijd gericht op Jezus Christus. Hij is Borg en Hoofd. Het gaat om Zijn Persoon en al Zijn weldaden. U dan die gelooft is Christus dierbaar. Zij worden zalig (Hand 2:47b). Die scheiding loopt niet langs de grens van kerkgangers of avondmaalgangers, maar is heel persoonlijk.

Als ik daarbij mag horen, bij hen die zalig worden, is dat dankzij Gods uitverkiezing. Puur te danken aan iets in Hem, Zijn welbehagen, niet aan iets in mij. Dat geeft verwondering en ootmoed.

Daarom zal ik ook lid van de kerk blijven, eeuwig. De gemeenten werden bevestigd (door God dus) in het geloof (Hand 16:5). Vaak door tegenstand heen. 

3 Kerk en gemeente

Wie tot geloof wordt gebracht wordt toegedaan, toegevoegd (Hand 2:41 en 47b). Namelijk aan de gemeente. Schilderen kan ieder voor zich, apart doen, geloven niet. In samenhang van de gemeente. We hebben elkaar nodig tot bemoediging en opscherping in leer en leven. Blijf nooit in afzondering op jezelf, scheidt je ook nooit af.

Aan de gemeente waar ik woon ben ik toegevoegd. Niet omdat het de beste is, maar omdat God mij aan haar heeft toegevoegd. Laten we trouw zijn en blijven aan de gemeente, ook in digitale coronatijd! Er kan een spanningsveld komen als er geen Bijbels voedsel wordt gegeven.

4 Kerk en groei (het Woord)

De gemeente ontstaat en groeit omdat het Woord toeneemt (Handelingen 19:20).

(a) Het Woord is voedsel en medicijn. De sacramenten ook. Daar verzamelt de Kerk zich. Als vogels rond de etensbak. Elke opwekking geeft honger naar de Bijbel en kerkdiensten.

(b) Het Woord is middel en norm. Het gaat erom wat God zegt en niet wat wij vinden. Kennis vanuit de Schrift. In verbondenheid met anderen die voor en met mij de Bijbel lezen. Daarom zijn er de belijdenissen van de kerk.

(c) Het Woord is het origineel. Mijn leven behoort een afdruk, kopie van het Woord te zijn. Dat het Woord aan invloed wint in mijn leven (Hand 19:18-19). 


Vragen om te bespreken of te overdenken:

  1. Waar ziet u God aan het werk in Nederland?
  2. Bent u een levend lid van Gods Kerk? Kunt daar wat over vertellen hoe dat gekomen is?
  3. Hebt u uw gemeente lief? Waaruit blijkt dat?
  4. Welk van de aspecten over het Woord spreekt u het meeste aan en waarom (a, b, of c)?
  5. Als u de Schriftlezingen nog eens doorleest, vallen u dan nog dingen op?

Avonddienst Internetuitzending

Ds. D. Breure

Datum: Zondag 28 juni 2020
Tijdspad: 18:30 t/m 20:00
Locatie: Hervormde Gemeente Waarder
Agenda: Kerkdiensten
Extra info: Stil gebed
Votum en groet
Psalm 68:13
Geloofsbelijdenis
Psalm 45:2
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 2:41-47, 5:12-14, 16:4-5, 19:18-20
Psalm 87:1,2,3,4
Preek over Heid Cat zondag 21/54
1 Kerk en God
2 Kerk en geloof
3 Kerk en gemeente
4 Kerk en groei
Psalm 12:6,7
Dankgebed
Psalm 89:1
Zegen

Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11622/Overdenking-op-zondagavond-21-juni-2020:-HC-zondag-21-(54).html