Overdenking op zondagavond 2 juni 2019: HC antw 22/23

01 juni 2019

Heidelberger catechismus, Zondag 7, vraag en antwoord 22/23

Schriftlezing: Psalm 68:20-21


Psalm 68:10 berijmd is een prachtige, geliefde Psalm: zo rijk in God. De twaalf artikelen geven dat ook aan: zo rijk is een christen in God. Het zijn 12 kamers van het kasteel van Gods Koninkrijk. Want er staat niet: ik geloof dat….. maar ik geloof in! Doopbelijdenis in Rome rond 130 na Christus. Ook nu nog actueel bij belijdenis doen. Tegelijk zijn het twaalf koorden/touwen, toegeworpen aan verloren zondaren.

1. De Vader

Psalm 68:20a. God de Vader. Artikel 1. Dag bij dag overlaadt Hij ons. Bijna teveel om te dragen, te mooi om waar te zijn. En dag bij dag draagt Hij ons. Met alle lasten en kruisen.

Wat een rijkdom! Het is een kamer: we kunnen alleen maar te arm leven en onder de maat. Het is een koord dat ons toegeworpen wordt op de zee van verlorenheid. Om aan te grijpen.

2. De Zoon

Psalm 68:20b en 21a. God de Zoon. Artikel 2 t/m 7. De zaligheid, In al Zijn Namen en in elk onderdeel van Zijn weg ligt zaligheid. Calvijn heeft dat mooi verwoord. Volkomen zaligheid.

Wat een rijkdom! Het zijn kamers: we kunnen alleen maar te arm leven en onder de maat. Het is zijn koorden die ons toegeworpen wordt op de zee van verlorenheid. Om aan te grijpen.

3. de Heilige Geest

Psalm 68:21b. God de Heilige Geest. Artikel 8 t/m 12. De Heilige Geest, Die brengt tot Christus en maakt tot levend lidmaat van de Kerk. En Die het geloof doet volhouden tussen de vergeving en de wederopstanding in. Door alle Rode Zeeen heen.

Wat een rijkdom! Zoveel kamers: we kunnen alleen maar te arm leven en onder de maat. Zoveel koorden die ons toegeworpen wordt op de zee van verlorenheid. Om aan te grijpen.

Een touw aangrijpen kan niet met volle handen. Lege handen, leeggemaakte handen grijpen het koord aan en worden gevuld. Geloofd zij de HEERE!Vragen om te bespreken of te overdenken:

  1. Vindt u Psalm 68:10 berijmd een mooie Psalm. Welke regel vooral en waarom?
  2. In welke kamers zou u eens wat vaker moeten komen om te zien hoe rijk het leven met God is? 
  3. Wat zegt u het beeld dat de 12 artikelen 12 touwen/koorden zijn die ons toegeworpen worden?
  4. Lege handen grijpen het koord aan. Hoe worden uw handen leeg?
  5. Waar gaat u speciaal op letten als de 12 artikelen weer beleden worden?

Avonddienst

Ds. D. Breure

Datum: Zondag 02 juni 2019
Tijdspad: 18:30 t/m 20:00
Locatie: Hervormde Gemeente Waarder
Agenda: Kerkdiensten

Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11374/Overdenking-op-zondagavond-2-juni-2019:-HC-antw-22/23.html