Overdenking op hemelvaartsdag 24 mei 2020: HC zondag 18 (49)

22 mei 2020

Heidelberger catechismus,
Zondag 18 vraag en antwoord 49

2 Corinthe 5:1-8  Colossenzen 3:1-4


Het 3e nut van de hemelvaart van Christus.

“Dat Hij ons Zijn Geest tot een tegenpand zendt door Wiens kracht wij zoeken de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn.”

Jezus lijkt ons in de steek te laten. Zelf in veiligheid te komen en Zijn Kerk in het strijdperk te laten. Zoals mensen dat dachten toen koningin Wilhelmina in de WO II naar Londen vertrok. Niets is echter minder waar.

1. de gave van Zijn Geest  (2 Corinthe 5:5)

Maar: zoals een man die naar hun nieuwe huis in Amerika vertrekt twee dingen doet: hij neemt een foto van zijn vrouw mee én hij stuurt een foto van het huis terug. Jezus neemt het lichaam mee naar de hemel en zendt vanuit de hemel Zijn Heilige Geest. (Pand en tegenpand)

De gave van de Geest is vreugde, liefde, heiligheid. Die geeft Christus in allen die geloven, die van Hem zijn. Daarom geldt: indien iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. In al de Zijnen is Zijn Geest het onderpand: garantie van de volle erfenis. En eersteling: nog aar een fractie van de volle erfenis. 

Wat mag en kan dat een verzekerd en verlangend leven geven!
Wat een verlossing, wat een zonde aan onze kant, wat een dankbaarheid.


2. het werk van Zijn Geest (Colossenzen 3:1)

Door de kracht van de Geest zoeken wij de dingen die boven zijn. Zoeken betekent hier: steunen op, afgaan op, bouwen op. 

Door de Geest zoeken we niet wat op de aarde is. Vgl.: scheepjes in de zee. Klein, verouderd, gammel, in de storm geslingerd, in de stroming. Zo ziet de kerk er vaak uit, zo lijkt mijn leven te zijn. Als je daarop steunt, dan ben je wisselvallig, moedeloos, op en neer. Maar: op het strand ligt het scheepje vast met een hermetische knoop aan een vaste paal. Als je daarop let heb je hoop en verwachting. Het komt eens aan land! 

De Heilige Geest leert zien hoe het in de hemel is. Jezus Die voor Zijn Vader de belangen van Zijn Kerk behartigt als Voorbidder. Dat geeft zekerheid en verwachting. Vastheid en hoop. 

Als mijn levensscheepje dan maar verbonden is met Hem! Vgl.: twee mensen die één heeft 1000 euro in zijn portemonnee. De ander slechts 3 euro, maar heeft ook 100.000 euro op de bank staan. Wat je in je portemonnee hebt, raak je eens kwijt, voor eeuwig. De ware rijkdom is verborgen in God (Col 3:3). De heerlijkheid van Christus, en van Zijn Kerk kan zo verborgen zijn. Maar eens zal die geopenbaard worden. Christus en al de Zijnen stralend en blinkend voor ieders oog.Vragen om te bespreken of te overdenken:

  1. Herkent u dat gevoel (weleens) dat Jezus ons in de steek laat? Hoe gaat u dan daarmee om?
  2. Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Waaraan weet u dat of kunt u dat weten?
  3. Hebt u een schommelend geestelijk leven of een stabiel? Hoe komt dat?
  4. Hoe leert de Heilige Geest de gelovigen om vastheid te hebben in alle omstandigheden?
  5. Hoe kun je nu al glanzender en rijker leven van dat kapitaal in de hemel?

Avonddienst

Ds. D. Breure

Datum: Zondag 24 mei 2020
Tijdspad: 18:30 t/m 20:00
Locatie: Hervormde Gemeente Waarder
Agenda: Kerkdiensten
Extra info: Psalm 91:7,8
Geloofsbelijdenis
Psalm 87:1
Gebed
Schriftlezingen: II Corinthe 5:1-8 Colossenzen 3:1-4
Psalm 119:6,86
Preek over de Heid Cat zondag 18 vr/antw 49 het 3e nut van hemelvaart
"Dat Hij ons Zijn Geest tot een tegenpand zendt, door Wiens kracht wij zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn"
1 de gave van Zijn Geest
2 het werk van Zijn Geest
Psalm 16:3,6
Dankgebed
Psalm 45:1
Zegen

Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11587/Overdenking-op-hemelvaartsdag-24-mei-2020:-HC-zondag-18-(49).html