Meditatie: Jezus is Overwinnaar

27 maart 2018

“De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.”  
I Korinthe 15 56-57

Onze tekst is nog niet zo heel eenvoudig. Een heleboel Bijbelse kernbegrippen komen er in voor. Zonde, wet, dood, Heere, Jezus, Christus, overwinning. Zeven kernbegrippen.  

Daarom proberen we met een voorbeeld eerst wat verband te laten zien tussen al deze woorden. Dan denken we aan een leeuw. De koning der dieren. Stel je nu voor dat zo’n leeuw jou te pakken heeft. Waarmee? Met zijn nagels in zijn klauwen natuurlijk. Nou, dan ziet het er niet zo best uit. Als hij zijn nagels in je heeft gezet en je zo voor hem ligt. Je zou kunnen proberen je los te wringen. Maar stel je dan nog voor dat er aan die nagels weerhaakjes zitten. Nou, hoe meer je je los wil wringen, hoe dieper juist die weerhaakjes in je grijpen. Dat doet nog gemeen zeer ook en je komt steeds vaster. Nee, als zo’n leeuw je te pakken heeft met zijn nagels ziet het er slecht uit. 

Nu gaan we naar onze tekst. Je kunt denken: daar gaat het helemaal niet over een leeuw. Laat staan over een tweede leeuw. Nou, dat gaan we bezien. Het gaat in onze tekst eerst over de dood. En dat is die leeuw. Die koning. In Job 18:14 wordt de dood de koning der verschrikking genoemd. En deze leeuw die heeft alle mensen in zijn greep. Geen mens die vrij rond loopt. Elk mens wordt door deze leeuw gegrepen. Niemand van ons voorgeslacht is eraan ontkomen. En tenzij Jezus eerder terugkomt zal dat ook van ons gelden. 

Hoe komt dat? Die leeuw heeft nagels. Onze tekst zegt: een prikkel. Namelijk de zonde. De leeuw van de dood heeft ieder mens in zijn macht, want hij laat ieder mens zondigen. Zo is de dood in de wereld gekomen: toen Adam zondigde haalde hij de dood binnen. De zonde is de nagel waarmee de leeuw van de dood ons vastgrijpt. En omdat ieder mens heeft gezondigd, in Adam en ook in eigen persoon, daarom moet ook ieder mens sterven. Daarbij moeten we nog een ding goed bedenken. Als die leeuw van de dood ons naar zich toehaalt en laat sterven, dan is dat nog maar het begin. Dan werpt de dood ons in de eeuwige dood. De poel die brandt van vuur en sulfer, dat is de tweede dood.  

Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft in onze Heere Jezus Christus. De Leeuw uit Juda’s stam. En van Hem geldt dat Hij gekomen is om zondaren te behouden. Te redden. En daarvoor heeft Hij de strijd aangebonden met de koning der verschrikking, met die andere leeuw. En Hij heeft overwonnen. En wat moest er dan gebeuren? Jezus moet eerst die weerhaakjes eraf halen van die nagels. Zodat je niet meer vastzit, en vastgetrokken zit in die weerhaak. Dan moet hij die nagel uit je lijf trekken, zodat je los komt van die nagels van die klauw. En dan kan Hij je uit de greep van die leeuw weghalen je meenemen en verlossen. 

Om zondaren te verlossen moet de Heere Jezus dus eerst de wet vervullen. Zodat die niet meer vervloeken kan. Niet meer kan beangstigen en bang maken. Luister eens naar Zijn Naam die hier achteraan staat: Christus. Gezalfde door de Vader. Hij is door de Vader gezalfd en zo aangewezen om Zijn wil te doen. Al Gods geboden. Helemaal. Van buiten en van binnen. Innerlijk. Met heel Zijn hart en heel Zijn ziel. Altijd en tot elke prijs. En dan moet Hij die nagel van de zonde eruit halen. Luister eens naar die tweede naam die hier staat: Jezus. Want Hij zal Zijn volk zaligmaken van hun zonden. Hij zal door Zijn bloed de zonden verzoenen en vergeven. De schuld betalen. Zaligmaken. Zodat de Vader zondaren aanziet als hadden ze zelf in eigen persoon alle gerechtigheid volbracht en zelf de schuld betaald die Jezus voor hen heeft betaald. En zo kan Hij door Zijn Heilige Geest die zonde eruit halen. En dan, als die weerhaak eraf is, de nagel eruit is, dan kan hij je uit de greep van de leeuw, weghalen. Luister eens naar de eerste naam in onze tekst: onze Heere. Heere. Eigenaar. Hij Die voor al mijn zonden heeft betaald en alle gehoorzaamheid heeft volbracht hij verlost mij van de dood. Hij neemt mij over als zijn eigendom.

Deze Overwinnaar Jezus Christus komt langs en Hij verlost zondaren van de dood. Uit de greep van de dood. De zonde. De wet. Hij wil zondaren goed doen en verlossen. Hij komt langs en ziet zondaren in de greep van de dood. Hij komt langs in de prediking, Die overzet, Die verlost, Die de overwinning geeft en Die gekomen is om te verlossen. Zou je niet roepen? 

Geloven is: deze Jezus aanroepen. Want het moet, en Hij is het Die het doet. Kwam u tot geloof? Kwam je tot geloof? Roepen tot deze Heere Jezus Christus. Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11202/Meditatie:-Jezus-is-Overwinnaar.html