Corona: Bericht uit de pastorie (2)

20 maart 2020

Geliefde gemeente,

Zolang de situatie ivm het corona virus voortduurt hoop ik wekelijks, in principe aan het einde van de week, een bericht uit de pastorie te verzorgen via de site.

Meeleven

Allereerst leven we mee met hen die door het virus en alles wat daarmee samenhangt zwaar getroffen worden. Vooral denk ik aan hen die zelf ziek zijn en bij wie de verschijnselen wijzen op het corona virus. We denken ook aan allen die zich bewust zijn van een kwetsbare gezondheid. Wat kunnen we dan geslingerd worden op de golven van twijfel en onzekerheid. In Mattheus 14:29-31 lezen we dat Petrus wegzonk toen hij zag op de wind en de golven wegzonk. Maar we lezen ook: “En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan”. Zo is de Heere! Nog steeds. 

We leven ook mee met allen die extra drukte en stress ervaren op hun werk of in hu thuissituatie, bijv. vanwege het gezin de hele dag thuis. Allen die werken in de gezondheidszorg, in de ruimste zin van het woord, noemen we met name. Sterkte bij alle taken gewenst! En blijf u in alle hectiek voeden in de omgang met de Heere.

Tijdsbesteding

Als we horen bij hen die nu juist meer tijd hebben dan anders wil ik graag erop wijzen om te zoeken naar een verantwoorde tijdsinvulling. Natuurlijk is verantwoorde ontspanning ook goed op zijn tijd. Laten we echter de tijd niet opvullen met films van dubieus gehalte. Laten  we liever iets goeds (voor)lezen of kijken naar bijv. “abcvanhetgeloof” of met jongere kinderen “abcvoorkinderen”. Geloofstoerusting heeft elke dag (!) een nieuwe preek online en op spotify.  

Een tekening, een telefoontje

Laten we extra omzien naar allen die eenzaam en alleen zijn. Voor hen is het heel stil in deze periode dat bezoek ontvangen nauwelijks verantwoord is. Kinderen zouden bijv. een tekening kunnen maken (eventueel met Bijbeltekst) en die bij een alleenstaande door de brievenbus kunnen doen. En anderen zouden eens kunnen zien of er een alleenstaande is in onze omgeving die we met een telefoontje of kaartje aandacht kunnen geven.

Meeluisteren

Op 25 maart ’s avonds hopen we in deze bewogen tijd het Woord te laten spreken vanuit Psalm 91. De Psalm die bij uitstek de ware rust aanwijst die er in de Schuilplaats van de Allerhoogste is. We hopen dat velen mee zullen luisteren. Als kerkenraad hebben we besloten dat er desnoods diensten zullen worden uitgezonden met maar 2 of 3 aanwezigen in de kerk, desnoods de voorganger alleen. De verkondiging van het Woord willen we laten blijven uitgaan voor de gemeente en anderen. Juist nu is het meeluisteren met de eigen gemeente belangrijk. Het bindt samen als we dezelfde preken horen en dezelfde gebeden uitspreken. (ook al zijn er best betere dominees te vinden her en der……)

Opnieuw groeten we u en jullie hartelijk. Ik eindig dit keer met een stukje van de facebookpagina van het LCJ.   

Om over na te denken

“Achtervolgd in de coronacrisis"

Nou, dat was duidelijke taal van onze premier. “Er is geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke situatie.” Het is crisis. Er schuiven donkere wolken over Europa en over heel de wereld. Je zou bijna denken dat Gods oordelen zijn losgebarsten. Dat Hij nu écht boos is.

De Bijbel is er duidelijk over dat God spreekt. Ook door crisis en lijden heen. Maar Zijn boodschap is niet: Ha nou heb ik je, je gaat eraan! Zijn boodschap is: Verwacht het nou niet van die slappe minigodjes, kom naar Mij!

Denk je dat God jou kapot wil maken? Dat Hij je in blinde woede een kopje kleiner wil maken? Da’s een leugen! (Zie Ezechiël 33:11.) Als Schepper begrijpt hij onze verlangens heus wel (Psalm 103:14). Hij snapt dat wij verlangen naar zekerheid en veiligheid. Maar waarom zoeken we die zekerheid bij afgoden die ons onmogelijk kunnen redden?

God kan grof geschut inzetten om ons wakker te schudden. En ja, Hij leidt je door de woestijn heen. Da’s superheftig. Maar het doel is: verlossing! Hij wil niet dat we achterblijven en onze hoop stellen op fakegoden als status, genot en geld. Want da’s nogal hopeloos.

Het is een heftige tijd. Je kunt je flink opgejaagd voelen. Onthoud dit: het is geen crimineel die jou op de hielen ziet. Het is de beste Arts, Helper en Herder die je je maar kunt voorstellen: Jezus Christus.

C.H. Spurgeon zei over Hem: “Het is een heerlijke gedachte, dat Hij nog altijd persoonlijk uitgaat om zondaren te zoeken, die hoewel zij in ontzettende dwaasheid van Hem wegvluchten, nog altijd achtervolgd worden door Hem, achtervolgd door de Zoon van God, de eeuwige Liefhebber van de mensen, achtervolgd totdat Hij hen vindt.”Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11534/Corona:-Bericht-uit-de-pastorie-(2).html