Meditatie: mijn Liefste!

10 december 2018

“Kom haastelijk, mijn Liefste! en wees Gij gelijk een ree, of gelijk een welp der herten op de bergen der specerijen.”  
Hooglied 8:14

Het boek Hooglied gaat in eerste instantie over Salomo. De man van wie we vijf dingen kunnen zeggen. De Zoon van David. De koning van Israel. De vredevorst die zijn rijk in vrede deed leven. De koning zo wijs als er nooit iemand is geweest, zo rijk als er zijns gelijke niet was.  En deze koning had zich verloofd met een meisje, een gewoon meisje uit een dorpje als Waarder of Driebruggen, Sulam, even buiten Jeruzalem. Een droomverloving.

Juist hierin is Salomo een afspiegeling van de Heere Jezus. We noemden net 5 dingen. Nu, ga maar na: Salomo: zoon van David, Jezus, dé Zoon van David. Salomo, koning van Israel, Jezus dé eeuwige Koning van alle gelovigen uit Israel en de volken. Salomo, vredevorst, Jezus dé Vredevorst die in vrede met God doet leven en eens de vrede van de nieuwe hemel en nieuwe aarde geeft. Salomo, wijs in Spreuken en Prediker. Jezus, wijs in de Bergrede, de gelijkenissen, de Ik ben woorden, wijs tot zaligheid. Salomo rijk, Jezus, rijk en rijkmakend met hemelse, geestelijke, eeuwige schatten van vergeving, vernieuwing, de Heilige Geest, kindschap van de Vader en eeuwig leven. Meer dan Salomo is Hij. 

En deze meerdere Salomo heeft ook een bruid. En Zijn bruidskerk bestaat uit zondaren. Zijn bruid, dat zijn geen afstammelingen van engelen of heiligen, maar afstammelingen van Adam. In zonden ontvangen en geboren, vijanden van genade. Uit stad Verderf, levend onder Gods toorn. Hen heeft Hij verkoren tot Zijn bruid. Dat ging niet zomaar: om Zich een bruid te werven kwam Hij ten hemel af, Hij was het Die door Zijn sterven Zijn bruid het leven gaf. Door Zijn sterven. Als offer voor de zonde, als verwerving van de Heilige Geest. 

Wereldnieuws! Hoe is het mogelijk! Als dat waar mag zijn, kun je het wonder niet op. Hij sloeg Zijn oog op mij, in wie Hij alleen onreinheid en verzet ziet. Hij kocht mij met Zijn bloed, Hij zocht mij en won mij in door Zijn Geest. O, waarom ik? O wat een wonder! Hij is mijn Liefste! 

Bent u zo’n bruid van Hem? Zo’n verwonderde bruid, zo’n bruid die het maar niet op kan en er niet over uit kan, dat Hij dat wil zijn: mijn Liefste?

Eén ding is van groot belang. Begin aan de goede kant. Begin aan Gods kant, niet aan onze kant. Zo van: heb ik genoeg liefde, genoeg berouw, heb ik dat of heb ik dat niet meer? Nee, begin aan Gods kant. Aan de kant van de meerdere Salomo. Hij komt tot mij. In Zijn verbond, in de Doop, in het Evangelie komt Hij tot ons. Biedt Hij Zichzelf aan. Met Zijn offer, met Zijn aanzoek. U mag Mij hebben. Jij mag Mij hebben. U bent onrein? Ja dat weet Ik. U voelt geen schuldbesef? Ja, dat weet Ik. Je bent nog maar 4? Ja dat weet Ik. U bent al 85? Ja, dat weet Ik zegt Hij, u/jij mag Mij hebben. En u/jij moet Mij hebben, want u bent verloren en verdorven, u/jij bent schuldig en onder het oordeel, u ligt voor eigen rekening, op weg om voor eeuwig verloren te gaan. Ja, maar ik voel dat niet, volgens mij valt dat best mee, nooit zo’n last van gehad. Ja, dat is het hem juist, maar toch is het zo, juist daarom is het zo. U/jij moet Mij hebben en het mag ook, Ik doe u/jou Mijn aanzoek. 

En heeft dat aanbod, dat aanzoek ons hart ingewonnen? Heeft ons dat doen zeggen: ja, Heere, wonderlijk dat U het vraagt, neem mij als Uw bruid. Ja Heere, uit genade doet U het. Neem mij als Uw bruid. Dan is Hij het! Zo wordt hij onze Bruidegom, of Hij wordt het niet. Zo wordt Hij het. Mijn Liefste, mijn Bruidegom, mijn Zaligmaker. 

Is Jezus uw Liefste? Zegt u, jij het na: Hij is mijn Liefste. Of….laat u Zijn aanzoek voor wat het is? Laat u Hem wachten en roepen, laat u Hem voorbijgaan….. En je blijft liggen in je ellende, je blijft achter onder de vloek in stad Verderf, waarover eens de bui van Gods toorn losbreekt……Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11302/Meditatie:-mijn-Liefste!.html