Samenvatting en vragen over preek Goede vrijdag morgen: Kruiservaringen

02 april 2021

Jezus moet weg. Aan het kruis wordt Hij gesmaad. Als er een reden is ‘mag’ dat allemaal.

1 Eruit (Mt.27:32-33)

Jezus wordt als de zondebok uitgeleid. De man uit Cyrene is ‘voorhanden’ (Lev.16:21). Jezus moet buiten de legerplaats lijden (Hebr.13:11-12) om de weg naar binnen te banen.

Aangrijpend onderwijs. De zonde moet de deur uit en verteerd worden. De man uit Cyrene laat gedwongen zien wat dit met ons wil doen. Het kruis van Zijn smaad dragen.

2 Smaad (Mt.27:34)

Eruit proeft Jezus de smaad. Soldaten zetten hun ‘spel’ voort (Mt.27:27-32) en geven Jezus een ‘koninklijke dronk’: azijnwijn met gal. Bitterzure spot (Ps.69:21-22).

Jezus lijdt onder de onverschillig spottende seculiere medemens, maar laaft zich er niet aan. Hij laat Zich niet bedwelmen om bij vol bewustzijn verzoening te doen.

3 Vernedering (Mt.27:35-36)

Elke evangelieschrijver is sober over de kruisiging. Géén medelijden door bloederige details, maar naakte waarheid over onze zonde: Christus is tot vloek geworden (Gal.3:13-14).

Jezus wordt naakt gekruisigd. Anderen nemen Zijn enige ‘bezittingen’ (Ps.22:18). Zonde: de mens berooft God. We staan naakt tegenover God. Hij wil ons bekleden (Opb.3:17-18).

4 Reden (Mt.27:37)

Als mens zoek je een reden om je gedrag te rechtvaardigen. Waarom wordt Jezus gekruisigd? Omdat Hij koning is, maar wij dat willen zijn. Heer over ons eigen leven.

Jezus wíl zo koning zijn en blijven. Gekruisigd. Hij verlost Zichzelf niet om anderen te ver- lossen. Het geslachte Lam regeert tot het einde van genade over de opstandige mensheid.

5 Meegekruisigd (Mt.27:38)

Jezus wordt gerekend onder de opstandelingen (Jes.53:12). Gekruisigd laat Hij de wereld zien voor wie Hij kwam: vijanden (Rom.5:10). Ze worden met Christus gekruisigd.

Dat wil het kruis ons doen! Met Christus gekruisigd worden (Gal.2:20). Ons oude ik moet sterven om door geloof en bekering een plaats in Jezus’ koninkrijk te ontvangen (Mt.20:21).


Vragen

1a Waarom moest de Heere Jezus Jeruzalem uit?

1b Wat laat Simon van Cyrene aan je zien? ‘Als je achter Mij wil komen’ zegt Jezus, dan... Wat betekent dat?

2 De Heere Jezus wordt bespot en gesmaad. Zie je dat ook vandaag? Hoe beleef je dat we als christenen in Jezus’ smaad delen? Praat daar met elkaar over.

3 Jezus hangt naakt aan het kruis. Wat vertelt Hij daarmee aan de mensen en ons? Waarom doet Hij dat? Lees voor het antwoord Genesis 3:21 en Openbaring 3:17-18.

4 Wie is er de baas in jouw leven? Herken je de reden voor Jezus’ kruisiging? Hoe is Jezus koning vandaag?

5 Voor wie is de Heere Jezus gestorven? Herken jij jezelf in dit ‘profiel’? Wat wil het kruis dan met je doen?
Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11757/Samenvatting-en-vragen-over-preek-Goede-vrijdag-morgen:-Kruiservaringen.html