BELANGRIJK: maatregelen rondom coronavirus

21 maart 2020

Beste gemeenteleden (lezers),

De kerkenraad heeft zich bezonnen op het coronavirus en kennis genomen van de maatregelen die de overheid heeft genomen om verdere uitbreiding van dit virus te voorkomen. Als kerkenraad conformeren wij ons aan de maatregelen die door de overheid zijn genomen. We laten ons hierin ook adviseren door de landelijke kerk en de richtlijnen die zij specifiek voor de kerken hebben opgesteld. U kunt deze informatie (die ook tussentijds wordt geactualiseerd) rechtstreeks op de website van de PKN vinden, via de link https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

Via dit bericht informeren we u over de manier waarop we als gemeente met de maatregelen omgaan:

Door verschillende ontwikkelingen en berichten hebben we ons als kerkenraad opnieuw beraden op de kerkdiensten. Enerzijds zouden we die zo lang mogelijk toegankelijk willen laten blijven. Zolang de overheid het maatschappelijke leven niet volledig stillegt en mensen naar de winkel (kunnen) gaan en ook nog heel wat mensen naar hun werk kunnen gaan, zou toch zeker de kerkgang mogelijk moeten blijven is een goede gedachte. Anderzijds willen we juist als kerk rust uitstralen en onze verantwoordelijkheid nemen, juist ook naar kwetsbaren in de samenleving toe. Meerderen hebben ons hierop ook gewezen.

Dit alles afwegend zijn wij van lieverlee ernaar toegegroeid om het ingrijpende besluit te nemen dat met ingang van zondag 22 maart de kerkdiensten niet meer toegankelijk zijn.

We begrijpen dat dit besluit ook pijn zal doen. Die pijn voelen wij zelf ook. We hopen dat u allen (thuis) meeluisteren zult. Alleen een minimale bezetting zal in de kerk aanwezig zijn om de kerkdienst mogelijk te maken. Tot nader order blijft dit de regel. We hopen en bidden dat deze periode zo kort mogelijk zal hoeven te duren.

Inmiddels is er voor u een beeldverbinding gerealiseerd die u de mogelijkheid geeft om de dienst ook met beeld te volgen. Het is goed om u te melden dat de gemeenteleden (vanwege de privacy) zelf niet in beeld komen, u krijgt alleen de predikant in beeld. Op dit moment is deze voorziening gerealiseerd voor de periode dat we niet allemaal met elkaar in de kerk samen kunnen komen. Voor de periode daarna zal de kerkenraad zich opnieuw beraden.  

Live meeluisteren via KerkdienstGemist.nl


De geplande doordeweekse dienst op woensdagavond 25 maart zal (naar de situatie van nu) wel doorgaan, en in teken staan van de troost in de HEERE in deze tijd vol onrust en onzekerheid. In deze dienst is het de bedoeling dat psalm 91 centraal staat. In deze dienst zal bijzondere aandacht (voorbede) zijn voor ons land en volk in deze tijd. 

Op de woensdagavonden 25 maart en 1 april zullen de kerkklokken van de hervormde kerk te Waarder luiden van 19.00 – 19.15 uur. In deze tijd van het corona virus worden vele (terechte) maatregelen genomen, waarvan echter niemand het gewenste resultaat kan garanderen. Dit klokgelui wil oproepen om het hoger te zoeken, bij Israëls God. De kerktorens wijzen niet voor niets naar boven. Alleen als Hij de maatregelen zegent zullen ze nut hebben. Zo wil het klokgelui aansporen om Zijn Naam aan te roepen in gebed en alle dorpsgenoten heenwijzen naar Hem. Verder wil het klokgelui laten klinken dat Jezus Christus in aantocht is. Hij komt als Overwinnaar. Daarom is er hoop in Hem voor een ieder die gelooft. Op woensdagavond 25 maart kan daarna dus om 19.30 uur via hervormdwaarder.nl worden meegeluisterd naar de bovengenoemde dienst.

Alle overige reguliere kerkelijke activiteiten (onder andere de crèche, de zondagschool, de zaterdagclubs, de clubs 12-13 en 14-15, de JV en de mannen- en vrouwenvereniging) gaan tot nader order niet door. Dit geld ook voor het clubuitje van 28 maart. 

Ook het Heilig Avondmaal (29 maart) en de geplande belijdenisdienst op 2e Paasdag (13 april) kunnen helaas niet plaatsvinden, evenals het eerder op de website genoemde HJW kinderappèl (28 maart).

Ouderencontactmiddag: Voorlopig zal er ELKE donderdagmiddag om 14.30 uur een uitzending zijn via kerkradio, kerktelefoon en internet van een overdenking en waarin uit het boek van dr W. Verboom in Benschop wordt voorgelezen. Ds H.G. van der Ziel en ds D. Breure zullen dit om beurten verzorgen.


Tenslotte:
Houdt u de landelijke richtlijnen https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 van de RIVM en onze website goed in de gaten. We doen ons best om de informatie die de kerkelijke activiteiten betreft zo goed als mogelijk voor u bij te houden en aan te passen wanneer dat nodig is, we vragen u dan ook om de website van de gemeente regelmatig (vooral zaterdagavond) hiervoor te raadplegen. Bovenal vragen wij u om deze situatie elkaar op te dragen in het gebed.
  

Graag deze informatie delen met anderen binnen de gemeente, denk hierbij ook aan de gemeenteleden die wellicht niet van de website gebruik (kunnen) maken. 

De kerkenraad.Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11528/BELANGRIJK:-maatregelen-rondom-coronavirus.html