Update: maatregelen kerkdiensten per zondag 20 juni 2021

17 juni 2021

De kerkenraad heeft besloten om met ingang van zondag 20 juni 2021 over te gaan van 3 naar 2 clusters. Ook zal er vanaf die tijd 1 bank tussenruimte worden gehouden. 

De indeling van de clusters is als volgt:

Cluster A: iedereen uit de wijken van ouderlingen Huijser, De Koning, Nieuwenhuis en Verburg

Cluster B: iedereen uit de wijken van ouderlingen Hogendoorn, Verdouw, en De Zwart.

Verder willen we u er nog op wijzen om ook de zij-ingang te gebruiken aan de zijde van de Plus. We willen u vragen om, afhankelijk van uw zitplaats, bewust te kiezen voor het gebruik van deze tweede ingang. Zeker nu het drukker zal worden i.v.m. de overgang naar 2 clusters. 

Goed om u er nogmaals op te wijzen dat u niet naar de eredienst of (kerkelijke) activiteit moet komen als u klachten heeft. Weest u ook extra alert als u tot de risicogroep behoort. En wellicht ten overvloede: komt u niet als u of uw een van uw gezinsleden niet fit is. 

Bovenstaande wijzigingen zijn verwerkt in het gebruikersplan van de kerk. Op het moment dat er nieuwe richtlijnen komen die de kerkenraad moet doen besluiten om de nu geldende maatregelen voor onze gemeente weer aan te passen, zullen we u direct (via de website) hiervan op de hoogte brengen. 

Hartelijke groet,
De Kerkenraad.

> Bekijk aangepast gebruiksplan Kerkgebouw Hervormd Waarder

> Bekijk gebruiksplan Oude School Hervormd Waarder

> Naar Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten Protestantse Kerk in NederlandTerug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11776/Update:-maatregelen-kerkdiensten-per-zondag-20-juni-2021.html