Gemeente avond orgaandonatie DV dinsdag 26 mei

18 mei 2020

De avond over orgaandonatie gaat toch door! In tegenstelling tot wat in de kerkbode stond hopen we DV dinsdag 26 mei een avond over orgaandonatie te beleggen. Dr. A.A. Teeuw, theoloog en arts, zal in de kerk een inleiding houden over: “Voorbereiding op het sterven, met name mbt orgaandonatie”. Hoewel de datum waarop we de overheid ons persoonlijk standpunt moeten laten weten wat wordt opgeschoven, blijft het een actuele zaak om hierover na te denken en tot een standpunt  komen. Via kerkradio, kerktelefoon en internet wordt de avond, met beeld, uitgezonden. Behalve enkele noodzakelijke aanwezigen zal er niemand in de kerk zijn. 

Eventuele vragen die er leven bij u/jou kunnen t/m hemelvaartsdag worden doorgemaild naar de predikant. Dan krijgt dr Teeuw ze nog onder ogen vóór as. dinsdag. Ook kunt u/jij op de avond zelf via twee 06 nrs vragen stellen aan dr Teeuw. Ouderling Verdouw en diaken Treur zullen in de grote consistorie de vragen in ontvangst nemen en doorgeven aan dr Teeuw, zodat die na zijn inleiding beantwoord kunnen worden. U/jij kunt vragen of opmerkingen doorgeven op nr.: 06 13 66 08 27 (ouderling Verdouw) en 06 44 33 45 34 (diaken Treur)

De avond begint om 20.00 uur. We vermoeden dat rond kwart over 9 de avond afgelopen zal zijn.Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11586/Gemeente-avond-orgaandonatie-DV-dinsdag-26-mei.html