Overdenking op zondagavond 1 sept 2019: HC antw 27a

01 september 2019

Heidelberger catechismus,

Zondag 10 vraag en antwoord 27a

Schriftlezing: Johannes 1:12 en Mattheus 7:11 


Gods lankmoedigheid

Gods voorzienigheid bestaat uit twee onderdelen. Het huis van Zijn regering. Het fundament dat Hij alles ‘nog onderhoudt’. Dat noemen we Zijn lankmoedigheid.

1. de basis

God is lang van gemoed. Hij wacht lang om Zijn toorn te uiten. Hoe vaak per dag wordt Hij wereldwijd gekrenkt en getart? Wij zouden het zo lang niet laten voortduren. God wel. Dat is Zijn lankmoedigheid.

Voor de zondvloed was God lankmoedig. Na de zondvloed nog meer: er moest een kruis op Golgotha komen. Dat is het geheim van Gods lankmoedigheid. 

Gods lankmoedigheid wil ons:

 • verwonderen dat we er nog zijn.
 • dankbaar maken dat wij de tijd voor onze bekering gespaard zijn gebleven.
 • ook zelf maken tot voorbeelden van lankmoedigheid.


2. de bedoeling

Het teken van Gods lankmoedigheid is de regenboog.

 • Onder de regenboog ontvangt de wereld tal van weldaden. Om ons alle verontschuldiging te ontnemen.
 • Onder de regenboog treffen rampen/oordelen de wereld. Om ons wakker te laten schrikken. Gods megafoon, Gods vuist op tafel. Maar wie merkt het op?
 • Onder de regenboog is er de roeping om het Woord te verbreiden, de zendingsroeping. In hoeverre speelt dat een rol in het leven van de kerk, van ons, van jou?

Alles spitst zich tot op de bedoeling van 2 Petrus 3:9 ‘niet willende dat sommigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen’. Denk aan het voorbeeld van de pontbaas. Hij wacht nog opdat fietsers zich haasten zullen. God wacht nog, lankmoedig, opdat wij ons haasten tot bekering. Niet meer uitstellen om onze (ene, eerste bekende) zonde te belijden.

Maar wij misbruiken Gods lankmoedigheid als wij erdoor gaan denken dat het wel los zal lopen en wel mee zal vallen. Dat is een fatale gedachtegang en levenshouding. “Leer ons de tijd des levens kostbaar achten” Vragen om te bespreken of te overdenken:

 1. Hoe beleeft u zelf het feit dat u (nog) leeft?
 2. Hoe zou u reageren op de opmerking: “Hoe kan God al die ellende toelaten”?
 3. Hoe vindt u het voorbeeld van de megafoon mbt alle rampen?
 4. Hoe kan de roeping tot zending meer gestalte krijgen in ons eigen leven?
 5. Bekering is: direct beginnen om één zonde te belijden. Hoe ervaart u dat? 

Avonddienst

Ds. D. Breure

Datum: Zondag 01 september 2019
Tijdspad: 18:30 t/m 20:00
Locatie: Hervormde Gemeente Waarder
Agenda: Kerkdiensten

Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11412/Overdenking-op-zondagavond-1-sept-2019:-HC-antw-27a.html