Overdenking op zondagavond 4 okt 2020: Leerdiensten

02 oktober 2020

Leerdiensten

Efeze 4:10-16, I Timotheus 4:16 en 6:3-4, II Timotheus 4:1-4, Titus 1:7-9


Waarom leerdiensten? Omdat we niet moeten worden als een kind. Ja, maar Jezus zegt toch dat we juist als een kind moeten worden? Zeker, dat geldt mbt de afhankelijkheid en het blindelings vertrouwen van een kind. Maar mbt de onstandvastigheid die een kind eigen is, geldt het niet!

1 de behoefte aan de gezonde leer

Er komt veel op ons af aan meningen. Een schip zonder roer drijft met alle winden mee. Mensen zijn wisselvallig, de duivel is arglistig en weet Bijbelteksten te gebruiken. Dan is de waarheid, de leer, het roer. De leer van onze belijdenissen: als witte strepen langs de weg.

De Timotheusbrieven spreken over de gezonde leer. Die een gezond geloofsleven geeft: vruchtbaar, krachtig, zeker. En: dat God alle eer geeft. 

2 het beginsel van de gezonde leer

De ware leer verheerlijkt God op het hoogst en vernederd de mens op het diepst.

Christus werk (verzoening) en niet ons werk.
Het werk van de Geest (wedergeboorte) en niet mijn keus.
Het werk van de Vader (uitverkiezing) en niet mijn verdienste.
Alle dwaling haalt God iets omlaag en haalt de mens iets naar boven.
De gezonde leer breekt alles van de hoogmoedige mens af én troost hen die niets meer kunnen en hebben.

3 de bedoeling van de gezonde leer

Daarom: de waarheid betrachten. Onderzoek de waarheid: de belijdenissen van de kerk. Overdenk de waarheid en geniet hem. Geef de waarheid door aan volgende generaties. We hebben te zijn als een man, standvastig. Daarom: 2 jaar belijdeniscatechisatie en catechismusprediking. Dan wordt (bijna) alles aan de orde gesteld. 

Opdat wij groeien in Hem, Die het Hoofd is. Jezus Christus. Als God droeg Hij de straf en als mens kan Hij medelijden hebben in al onze beproevingen. In Zijn vernedering toont Hij Zijn liefde en in Zijn verhoging toont Hij Zijn rijkdom en macht. Als Profeet leert Hij ellende, verlossing en dankbaarheid, als Priester  verzoent en bidt Hij, en als Koning regeert en vernieuwt en beschermt Hij. In al Zijn namen is heil te vinden. In Hem is alles wat ik nodig heb en alles wat in Hem is heb ik nodig. 

De wortels van verlangen en smeking steeds meer uitslaan in Hem. En uit Hem putten. Calvijn schreef er prachtig over! Al wat aan Hem is gans begeerlijk! 

Dat geeft een gezond geloofsleven. Dat is het roer aan het geloofsschip. Dat roer stuurt naar de eeuwige haven. Dan zullen wij zien ipv geloven. De gezonde leer is als een tekening. Maar dan zullen allen die geloofden Hem zien als Persoon. Dat zal oneindig rijker zijn.  


Vragen om te bespreken of te overdenken:

  1. Vind u de leerdiensten belangrijk? Kunt u aan een jongere uitleggen waarom u dat vindt?
  2. Wat zou er gebeuren als de leerdiensten werden afgeschaft?
  3. Wat is een gezond geloofsleven? Hoe kunt u dat krijgen?
  4. Wat vind u een dwaling die in onze tijd gevaarlijk is?
  5. Hoe kunnen we meer van Christus ontvangen dan we tot nu toe deden?

Avonddienst - Cluster 2

Ds. D. Breure

Datum: Zondag 04 oktober 2020
Tijdspad: 18:30 t/m 20:00
Locatie: Hervormde Gemeente Waarder
Agenda: Kerkdiensten
Extra info: Psalm 119:22,69
Psalm 2:7
Psalm 19:5,7
Psalm 45:1,2
Psalm 72:11

Efeze 4:10-16, tekst vers 14-15
I Timotheus 4:16 en 6:3-4. II Timotheus 4:1-4. Titus 1:7-9

De gezonde leer
1 de behoefte eraan
2 het beginsel ervan
3 de bedoeling ermee

Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11685/Overdenking-op-zondagavond-4-okt-2020:-Leerdiensten.html