Meditatie: Zaligmaker is Zijn Naam

20 augustus 2018

“Want er is ook onder de hemel geen andere onder de mensen gegeven door Welke wij moeten zalig worden.”  
Handelingen 4:12

De Naam
Bedoeld wordt natuurlijk de Naam van Jezus. Want die Naam is onder de hemel gegeven onder de mensen. Ja, die Naam. Want Jezus is niet meer onder de hemel, Die is in de hemel. Jezus is niet meer onder de mensen, Hij is nu onder de engelen en de zaligen. Maar Zijn Naam wel. Die is gegeven. Eens en voorgoed volgens de grondtekst. God heeft de Naam van Zijn gegeven aan Zijn Kerk. Om die Naam te verkondigen. Zoals Petrus dat doet.

Zijn Naam
Dat kun je vergelijken met een visitekaartje. Dat hebben nogal wat mensen. Van een bedrijf, of zzp’ers. Hier, mijn naam en gegevens, dan weet je me te vinden. Daar is je naam voor. Dat mensen je kunnen benaderen. Als we geen naam zouden hebben, ja roep dan maar eens iemand. Hoe maak je dan duidelijk wie je bedoelt? Een naam zorgt ervoor dat je iemand roepen kunt. De Naam Jezus. Redder, Zaligmaker. Dat betekent: Hij is te benaderen, Hij is aan te roepen. Sterker nog: daarom is Hij gegeven: roep Hem aan. 

Zaligmaker is Zijn Naam
Dat wil Hij zijn, dat wil Hij doen. Zijn Naam is ons gegeven. Zolang de wereld bestaat neemt God die Naam niet terug. Blijft die Naam beschikbaar. Redder, Zaligmaker. Met andere woorden dat geeft aan: wij hoeven Hem niet te bewegen om ons te willen redden. Wij hoeven Hem niet over te halen. Nee, Zijn Naam is ons gegeven: Hij wil zaligmaken. Dat is Zijn Naam en Zijn werk. U hoeft Hem niet gewillig te maken. Hij is veel gewilliger om u zalig te maken dan u bent om zaliggemaakt te worden. Hij wilt u veel liever redden, dan dat u gered wilt worden.

Dat betekent dat in die ene Naam Jezus alle zaligheid is. Alle zaligheid in Hem. Wij moeten zalig worden in Hem. Want alles is in Hem! Kijk als er een huis gebouw wordt zie wel eens een bord staan. Welke bedrijven allemaal meewerken: Hoofdaannemer. Onderaannemers. De electriciteit door dat bedrijf, de installatie door dat bedrijf, loodgieterswerk door die zzp’er, de tuin door dat bedrijf. Er komen wat bedrijven en zzp’ers aan te pas. Maar de zaligheid staat op één Naam: Jezus. Zondekennis geven en je ongerust maken over je ziel: Jezus als Profeet. Je bewaren en je weer tot berouw brengen: Jezus de Priester. Je het vol laten houden: Jezus de Koning. Je helpen en sterken verzoekingen: Jezus als Mens. Je geloof schenken: Jezus als God. Je schuld wegnemen: Jezus in Zijn vernedering. Je verlangen geven God te dienen: Jezus in Zijn verhoging. Alles, alles is in Hem. Noem maar op wat eraan schort: besef dat ik verloren ben, besef van urgentie zodat ik me stil laat zetten, geopende ogen, overgave aan genade, hekel aan de zonde, verlangen om te bidden, het is alles in Jezus.

Zouden we dan Hem niet aanroepen? Zijn Naam: Jezus.

Door Wie wij moeten zalig worden. Niet: mogen zalig worden, het mag, maar het mag ook niet. Niet: kunnen zalig worden, dat is te vrijblijvend. Niet zullen zalig worden: dat stelt vals gerust. Maar: móeten zalig worden. Zalig moeten worden in Hem. Niet anders. Waarom niet? Ja, omdat dat niet helpt. Omdat dat je niet echt uit de put haalt. Maar ook hierom: God wil zaligmaken op zo’n manier dat Jezus alle eer krijgt. Zo wil God zalig maken. Dat Jezus alle eer krijgt. Alleen op die manier wil God zalig maken.

Geloven is: zalig willen worden op de manier die God geordend heeft. Geloven is: zalig willen worden op deze manier dat ik niets en Hij alle eer krijgt.

Iemand zei eens: al zou ik op nog duizend andere manieren zalig kunnen worden, dan zou ik het nog alleen op deze manier wensen: Jezus alle eer! Dat is geloof!Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11256/Meditatie:-Zaligmaker-is-Zijn-Naam.html