Overdenking op zondagavond 14 juli 2019: HC zondag 9

11 juli 2019

Heidelberger catechismus, Zondag 9

Schriftlezing: Johannes 1:12 en Mattheus 7:11 


De catechismus belijdt

1. Dat God mijn Vader is

Het voorbeeld van de rechter in Amerika en de aan moord schuldige zwerver. De rechter laat zijn zoon de plaats innemen om de straf te dragen én neemt de vrijgesprokene op in zijn gezin. Zo goed is God. Hij spreekt om Jezus wil vrij van schuld en straf én neemt aan tot Zijn kind. Twee weldaden in één.

Johannes 1:12 “Zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht (=bevoegdheid) gegeven kinderen Gods te worden”.

Niet alle mensen zijn kinderen van één Vader. Daar zit Jezus, het geloof en de verwondering tussen. Maar wel alle ware gelovigen, want het rust niet op de goedheid van de gelovige, maar op de goedheid van God.

Bij een kind van God hoort het vrezen van God. Dankbaarheid die graag iets voor Vader doen wil. Zondekennis die verdiept wordt omdat ik Vader op Zijn hart getrapt heb.

2. Hoe God mijn Vader is

We letten niet allereerst op aardse vaders, maar op de Bijbel.

 • Mattheus 7:11 // Lucas 11:13. Vader geeft goede gaven. Om te laten genieten.
 • Hebreeen 12: 6-11. Vader kastijdt. Tot ons nut, om heiliger te worden.
 • Mattheus 6:8 en 32. Vader kent Zijn kinderen en weet wat zij nodig hebben.
 • Psalm 103:13-14. Vader ontfermt Zich en weet wat van Zijn maaksel te wachten is.
 • Deuteronomium 1:31. Vader draagt Zijn kind als het pad te zwaar geworden is. 

Zondag 9 zegt terecht: dat Hij mij verzorgt en alle kwaad ten beste keert. Het is een levenslange oefening om als kind te leven. In dankbaarheid, afhankelijkheid, vertrouwen, onderwerping, overgave.

De catechismus zegt: op Wie ik zo vertrouw dat ik niet twijfel. De mooiste bloem wordt geplukt. Als we zien op de Vader Die Zijn Zoon gaf en Die kwam om mij te redden, dan kan ik geen kwaad van Hem denken. Als ik zie op omstandigheden, anderen, of mijzelf, dan wel. Daarom: zie op de gave van de Vader: Zijn Zoon.

 • Romeinen 8:16 indien wij kinderen zijn, zijn  wij ook erfgenamen! Er zijn erfgenamen van de duivel én erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Vragen om te bespreken of te overdenken:

 1. Zegt u makkelijk dat God uw Vader is? Hoe komt dat?
 2. Het kind-zijn verdiept de dankbaarheid en de zondesmart. Kunt u dat toelichten?
 3. Welke van de 5 eerstgenoemde teksten over Gods Vaderschap spreekt u het meeste aan?
 4. Welke van de 5 ervaart u als de moeilijkste om te beleven?
 5. Weet u welke erfenis u wacht? Hoe kunnen we daar meer bij stilstaan?

Avonddienst

Ds. D. Breure

Datum: Zondag 14 juli 2019
Tijdspad: 18:30 t/m 20:00
Locatie: Hervormde Gemeente Waarder
Agenda: Kerkdiensten

Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11391/Overdenking-op-zondagavond-14-juli-2019:-HC-zondag-9.html