Nieuw gebruiksplan kerkgebouw per 1 juli 2020

03 juli 2020

De colleges zijn dankbaar dat de erediensten vanaf 1 juli (eerstkomende zondag 5 juli) weer door een groter aantal gemeenteleden bezocht kunnen en mogen worden. Voor onze gemeente betekent dit dat er elke dienst circa 150 bezoekers aanwezig kunnen zijn, hierbij rekening houdend met 1,5 afstand regel. In diensten van zondag 28 juni is er reeds afgekondigd hoe we dit vorm willen geven voor onze gemeente en is aangegeven dat we u hierover nader zullen berichten via de website.

Zoals u zult begrijpen, vraagt de uitbreiding van het aantal bezoekers per kerkdienst echter wel om een goede organisatie en regelgeving. Deze treft u aan in bijgaande (geactualiseerde) gebruiksplannen (Kerkgebouw en Oude School), waarbij het gebruiksplan Kerkgebouw nu prioriteit heeft voor u, deze treedt namelijk in werking per 5 juli. Het gebruiksplan Oude School is nieuw, al wel voorbereid en wordt nu ook al geplaatst op de website maar zal pas effectief in werking treden per 19 juli. 

Neemt u even de tijd om deze nieuwe gebruiksplannen ook vooraf door te nemen voor u zelf, zodat u goed weet wat de afspraken (regels) zijn waar we ons met elkaar aan moeten houden. Dat helpt ook de coördinatoren in het kerkgebouw die elke dienst hun best zullen doen om de met elkaar gemaakte afspraken zoals opgenomen in de gebruiksplannen in goede banen te leiden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het registreren, tellen en het toewijzen van een plek als u binnenkomt.

Clusterindeling

Aangezien er rekening houdend met de 1,5 meter maximaal circa 150 mensen in de kerk kunnen zitten, willen we met de 3 (reeds bestaande) clusters werken, zodat u dus 1x per 3 diensten ook daadwerkelijk fysiek bij de dienst aanwezig zal kunnen zijn. De clusters zijn als volgt:

Cluster 1: wijk van ouderling de Koning en van ouderling Verdouw;
Cluster 2: wijk van ouderling Huijser, ouderling Verburg en ouderling de Zwart;
Cluster 3: wijk van ouderling Nieuwenhuis en ouderling Verhoog 

Hieronder is de wijkindeling (zoals deze op de website al is vermeld) nog even voor u per cluster opgenomen.

Cluster 1

Wijk ouderling de Koning: Bodegraven, Nieuwerbrug en Woerden;

Wijk ouderling Verdouw: Berghoeve, Hof van Waarder, Jenneke E. Bijlhof, Pr. Bernhard-straat, Pr. Mauritslaan en Westeinde.

Cluster 2

Wijk ouderling Huijser: Alle Buiten-leden behalve Bodegraven, Nieuwerbrug en Woerden;

Wijk ouderling Verburg: Abeelhof, Beukenlaan, Burg. Brinkmanhof, Burg. Doormanstraat, Burg. Groenenbergstraat, Burg. P. Feitsmalaan, Burg. Prinsenstraat, Elzenlaan, Esdoorn-straat, Gruttolaan en J.H. Kielastraat;

Wijk ouderling de Zwart: De Groendijck (nr. 1 t/m 36), Hogebrug, Hoogeind, Kerkweg, Laageind, Noordkade, Prinses Beatrixkade, Ruige Weide en Zuidkade. 

Cluster 3

Wijk ouderling Nieuwenhuis: Kastanjelaan, Lijsterbesstraat, Lindenlaan, Meidoornlaan, Populierenhof, Schoolstraat, Sierkersstraat, W. Poolmanstraat en Wilgenlaan;

Wijk ouderling Verhoog: De Groendijck (vanaf nr. 37 en hoger), Dorp, Julianahof, Koningin Julianastraat, Kosterdijk, Mr. van Loostraat, Mr. P. van Vollenhovenstraat, Molendijk, Oosteinde, Pr. Amaliastraat, Pr. Clausstraat, Pr. Constantijnstraat, Pr. Irenestraat, Pr. Johan Frisostraat, Pr. Marijkestraat, Pr. Maximalaan, Pr. Pieter Christiaanstraat, Pr. Willem Alexanderstraat, Prinses Beatrixstraat en Prinses Margrietstraat.

In de kerkbode en op de website zal worden vermeld welk cluster in welke dienst aan de beurt is, houdt u dit goed in de gaten en zet dit in uw eigen agenda! 

Hartelijke groet,
Colleges

> Bekijk gebruiksplan Kerkgebouw Hervormd Waarder

> Bekijk gebruiksplan Oude School Hervormd Waarder

> Naar Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten Protestantse Kerk in NederlandTerug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11629/Nieuw-gebruiksplan-kerkgebouw-per-1-juli-2020.html