Update: maatregelen kerkdiensten per zondag 20 december

18 december 2020

Beste gemeenteleden,

Hierbij willen we u informeren hoe we de komende tijd de kerkdiensten en de overige (kerkelijke) activiteiten vorm willen geven:

Kerkdiensten

Deze zullen op dezelfde manier als nu worden gehouden, met een tweetal aanpassingen vanaf 20 december (zie punt 3 en 4). Kort samengevat betekent dit:

  • We blijven werken met de bekende clusters: Wanneer welk cluster naar de dienst kan komen is aangegeven in de kerkbode en op de website, zoals u dat al gewend bent;
  • We blijven in de komende periode de ingevoerde extra maatregelen rondom de diensten strikt vasthouden (denkt u hierbij aan 3 banken tussenruimte, vanaf 13 jaar draagt iedereen bij het binnenkomen, binnen ergens naar toe lopen en bij het verlaten van het kerkgebouw verplicht een mondkapje, en alleen aan het einde van de dienst zingen we een Psalm met een mondkapje op).
  • Er worden twee ingangen gebruikt om de kerk binnen te gaan. De ingang onder de toren en de zij-ingang, die uitkomt bij de kerkenraadsbanken, aan de kant van de parkeerplaats.
  • Na de dienst blijft u in uw bank staan tot u een aanwijzing krijgt dat u mag vertrekken.


Overige (kerkelijke) activiteiten

Deze kunnen op de gebruikelijke wijze doorgang vinden met dien verstande dat ook bij deze activiteiten de genomen extra maatregelen in acht moeten worden genomen:

  • Vanaf 13 jaar draagt iedereen bij het binnenkomen, binnen ergens naar toe lopen en bij het verlaten van het kerkgebouw, of de Oude School, verplicht een mondkapje, en alleen aan het einde van de activiteit zingen we een Psalm met een mondkapje op.
  • De zangvereniging kan in de huidige situatie niet repeteren, dat is eerder besloten en dat blijft nog zo. 

Alle bovengenoemde maatregelen komen bovenop de maatregelen zoals we die al langer hanteren, en die u kunt terugvinden in de gebruiksplannen op de website.

Goed om u er nogmaals op te wijzen dat u niet naar de eredienst of (kerkelijke) activiteit moet komen als u klachten heeft, weest u ook extra alert als u tot de risicogroep behoort. En wellicht ten overvloede: Komt u niet als u of één van uw gezinsleden niet fit is. 

Op het moment dat er nieuwe richtlijnen komen die de kerkenraad moet doen besluiten om de nu geldende maatregelen voor onze gemeente weer aan te passen zullen we u direct (via de website) hiervan op de hoogte brengen.

Hartelijke groet,
De kerkenraad Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11700/Update:-maatregelen-kerkdiensten-per-zondag-20-december.html