Beroepingswerk

31 oktober 2020

Beste gemeenteleden,

Ds. D. Breure heeft afscheid genomen. De HEERE gaat een weg met onze gemeente, daarom is het nu niet hét belangrijkste dat we zo snel mogelijk weer een nieuwe predikant hebben. Het is belangrijk om ootmoedig en biddend op zoek te gaan naar een nieuwe herder en leraar. Het kan een weg zijn zoals Israël naar Kanaän geleid werd (Exodus 13 vers 17 t/m 22). Denk aan de omweg die ze gemaakt hebben, aan de strijd, maar denk ook aan de bemoedigingen van de Heere, denk aan de trouw en zorg van de Heere, het onderwijs dat ze onderweg ontvingen.

Maar uiteraard wil de kerkenraad wel al een start maken met het beroepingswerk, waarbij we u allen vragen om persoonlijk voorbede te doen voor dit belangrijke werk. Verder nodigen wij de belijdende leden van de gemeente uit om namen in te dienen van predikanten en/of proponenten. U krijgt hiervoor de gelegenheid t/m D.V. zaterdag 14 november.

Dit kan schriftelijk of per mail gebeuren en leesbaar ondertekend, bij de scriba van de kerkenraad:
Diaken F. van den Berg
Hoge Rijndijk 39 
2415 AD Nieuwerbrug
scriba@hervormdwaarder.nl

Hartelijke groet,
KerkenraadTerug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11701/Beroepingswerk.html