Allemaal naar de kerk: het kan weer

24 februari 2022


Het mag ons met verwondering en dankbaarheid vervullen: op zondag 25 februari mogen we als gemeente weer in haar geheel naar de kerk. Zonder 1,5 meter afstand in acht te hoeven nemen. Zonder mondkapje te dragen. Wel met behoud van de basismaatregelen: bij klachten thuisblijven, handen wassen en hoesten in de ellenboog. De Heere zij er de eer voor!

Laten we als het maar enigszins kan opgaan onder de verkondiging van het Woord. Door corona is de goede gewoonte om getrouw op zondag naar de kerk te gaan, wellicht onder druk komen te staan. Toch is het goed om die gewoonte bij onszelf en onze kinderen in te slijpen: het is zondag, we gaan het eigen huis uit, we gaan het huis van de Heere in.

De Heere Jezus kende deze gewoonte ook. Jozef en Maria hebben Hem als kind meegenomen naar de synagoge, naar het Huis van het Boek. Het was een gewoonte, maar nu is het zo treffend om te lezen: de Heere Jezus had Zich deze gewoonte eigen gemaakt. Want er staat in Lukas 4:16: ‘Hij ging naar Zíjn (!) gewoonte op de dag des sabbats naar de synagoge.’

Laten we niet zonder reden thuisblijven. Dat leidt zomaar tot verkeerde gewoonten. Eerst spreekt ons geweten nog wel. Later gaat het al meer en meer zwijgen. Op den duur komt het zover dat we zeggen: ‘Ik ga maar niet meer. Wat zullen de mensen er wel niet van zeggen als ik opeens weer ga.’

Er is nóg een reden om, als het mogelijk is, op te komen: de Heere wil dat wij met ziel èn lichaam opkomen, opdat Hij daarmee kan laten zien dat Hij een God is van ziel èn lichaam. Hij wil door ons worden gediend met ziel èn lichaam. In het bijzonder tijdens het hoogtepunt van het christelijke leven: de zondagse eredienst. Meer nog: Hij wil ons dienen met ziel èn lichaam. Hij heeft Zijn leven –ziel èn lichaam—geofferd om ons met ziel èn lichaam los te kopen uit de macht van het kwaad. God wil dat aan de wereld laten zien: dat er een gemeente is, van eeuwigheid verkoren, gewassen door het bloed van Christus Jezus, die voor eeuwig zalig is.

Voor hen die het op prijs stellen om 1,5 meter afstand te bewaren, worden voorlopig de banken aan de zijvleugels gereserveerd. Voor hen die niet kunnen komen, is er de livestreaming. Van harte Gods rijke zegen toegewenst!

Met vriendelijke groet en heilbede,
Uw kerkenraadTerug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11833/Allemaal-naar-de-kerk:-het-kan-weer.html