Maatregelen kerkdiensten per zondag 18 oktober

15 oktober 2020

Naar aanleiding van de laatstgehouden persconferentie heeft de kerkenraad, alles zorgvuldig afwegend, de volgende besluiten genomen. Hiermee geven we gehoor aan de oproep, oa van senator Peter Schalk, om onze verantwoordelijkheid serieus te nemen als kerkelijke gemeente. De kerkenraad voelt de pijn die deze maatregelen geven en ervaart die ook zelf; in de huidige situatie achten we het echter niet verantwoord om ons hieraan te onttrekken. 

Bij het binnenkomen én verlaten van de kerk wordt per 18 oktober een mondkapje gedragen. Ook de kerkenraad en (gast)voorganger doen dit. Er zullen mondkapjes gereed liggen bij de ingang van de kerk, voor wie het zelf vergeten is. 

Voor de laatste Psalm doen we het mondkapje weer voor, zodat de laatste Psalm van de dienst hardop gezongen kan worden. (Daarna kunnen we het kapje ophouden tot we uit de kerk zijn)  Hiermee blijft in elk geval op één moment per dienst in Gods huis de lofzang gaande. 

In de kerkdiensten blijven voorlopig 3 lege banken tussenruimte. Daarmee wordt het aantal aanwezigen ‘vanzelf’ beperkt. De clusterindeling blijft voorlopig hetzelfde. Als blijkt dat er veel mensen teruggestuurd moeten worden, zal die alsnog worden aangepast. 

Dat betekent voorlopig:  (Let op: deze indeling is een andere dan in de kerkbode stond!)

zondagmorgen 18 oktober: Cluster 2 (De Zwart, Verburg, Huijser)
zondagmorgen 25 oktober: Cluster 3 (Nieuwenhuis, Verhoog)
zondagavond 25 oktober: Cluster 1 (De Koning, Verdouw)

In de afscheidsdienst van DV 18 oktober 14.30 uur houden we nog één keer 2 banken tussenruimte aan. U krijgt bericht als u in deze dienst wordt verwacht. Ook voor deze dienst geldt het bovengenoemde mbt mondkapjes.

Ons gebed en verlangen is dat ondanks alles het Woord van de Heere Zijn loop zal hebben in ons midden en in ieders hart! Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11698/Maatregelen-kerkdiensten-per-zondag-18-oktober.html