Wat je doop je zegt

23 maart 2022

Het is een bijzonder geschenk dat de Heere je geeft: het doopwater dat je als klein kindje bij het doopvont op je voorhoofd krijgt gesprenkeld. Het is een teken bij het Evangelie dat je wordt verkondigd. Waar wijst de doop op? Waarom ben je zo bevoorrecht als je als kind wordt gedoopt? Wat zijn de Bijbelse gronden voor het dopen van kinderen? 

Ds. B. Tramper heeft op 17 maart 2022, tijdens een bijeenkomst van twee kringen van jongvolwassenen in de gemeente, een inleiding over het sacrament van de doop gehouden. Daarin gaat hij vooral na wat de Bijbel over de doop zegt. Hij gaat op zoek naar de lijnen en verbanden in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Een sleutelbegrip is het verbond: het genadeverbond dat God sluit met Abraham en later met David. 

De grote belofte in dat verbond is het Zaad, de Heere Jezus Christus. De besnijdenis en de doop wijzen op het genadewerk waarvoor Hij zorgdraagt: vergeving van zonden door Zijn bloed en vernieuwing van het leven door Zijn Geest. Hierbij tref je de inleiding met als thema “Wat je doop je zegt” aan.

Klik voor de lezingTerug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11837/Wat-je-doop-je-zegt.html