Kostbare druppels water uit Gods hand

04 april 2022

Het zijn kostbare druppels uit Gods eigen hand: het water waarmee de kinderen van de gemeente worden gedoopt. Het is het teken van het genadeverbond dat God met je opricht. Onwaardeerbaar! Wat zou het heerlijk zijn als meer mensen de zeggingskracht van de doop in hun leven mogen ervaren. 

Ds. B. Tramper heeft op 31 maart 2022 voor jongvolwassenen van de gemeente een inleiding gegeven over het sacrament van de doop. Op 17 maart ging hij in op de Bijbelse gronden voor de doop, op 31 maart op de boodschap van het Doopformulier. Op welke gronden dopen wij onze kinderen? Wat is de boodschap voor hen?

Open tweede lezing: de boodschap van het doopformulier

Open eerste lezing: Bijbelse gronden voor de doopTerug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11843/Kostbare-druppels-water-uit-Gods-hand.html