Overdenking op hemelvaartsdag 21 mei 2020: HC zondag 18 (49)

18 mei 2020

Heidelberger catechismus,
Zondag 18 vraag en antwoord 49

Johannes 14:1-6 Handelingen 1:7-11 Efeze 1:20-23


Het 2e nut van de hemelvaart van Christus.

“Dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand dat Hij, als het Hoofd, ook ons, Zijn lidmaten, tot Zich nemen zal” 


1. de hemel

Jezus zegt: “Ik ga heen” (Johannes 14:2b). Dat betekent Zijn terugkeer na Zijn voltooide opdracht op aarde. Vgl.: soldaten na een missie in Afghanistan. Jezus wordt geloofd en verheerlijkt door de Vader, de engelen, de zaligen hierboven en…door Zijn Kerk op aarde.

Doen wij dat? En verheugen wij ons in wat Hem eert en looft? Zoals de groei en bloed van Zijn Kerk op aarde. Dat is bekering: niet meer mijn belangen in het middelpunt, maar Zijn lof en eer.

2. het Hoofd

Jezus is ten hemel gevaren als Hoofd van Zijn Kerk (Efeze 1:22). Aan het hoofd zit het lichaam vast. Bv. in een bus of op de vraag of ik ergens binnen mag komen. Jezus is de hemel binnengegaan, als vertegenwoordiger van Zijn Kerk. Anders was Hij niet naar binnengegaan. Dus dat Hij er is, garandeert dat Zijn kerk er ook komt.

Jezus is Borg: Hij wel, en ik niet en nooit.  Hij is Hoofd: Hij wel, en ik ook. Er zit alleen nog tijd tussen. Of ik in de hemel kom hangt er alleen vanaf of ik van Hem ben. Dat geeft zo’n vastheid en zekerheid. Door Zijn vlees, lichaam, wordt Jezus voortdurend herinnerd aan Zijn Kerk. Opdat Zijn Kerk niet twijfelen zal.

Wat een verlossing. Zo vast en rijk. Dat verdiept mij zondekennis van ongeloof en twijfel. Het verrijkt mijn dankbaarheid.

3 het huis

De hemel is het huis des Vaders (Johannes 14:2a). Huis dwz.: (1) plaats van bescherming.  (2) plaats die het stempel draagt van de eigenaar.  (3) plaats die duurzaam is. Dat geldt van de hemel. En er zijn vele woningen, er is geen wachtlijst of plaatsgebrek.

Ons lichaam is een tent. Tijdelijk. Ons huis op aarde moeten we eens verlaten. Hebben we dan een eeuwig huis gezocht?

Jezus gaat heen om plaats te bereiden. Hij bereidt (betaald) de plaats voor Zijn volk en Hij bereidt (vernieuwt) Zijn volk voor die plaats. Om hen tot Zich te nemen. Hij is het stralende middelpunt van de hemel en laat al de Zijnen de hemel zo graag zien. Hij gaat staan als één van de Zijnen sterft om binnen te halen (Stefanus).


Vragen om te bespreken of te overdenken:

  1. Herkent u de bekering dat mijn belangen uit het middelpunt verdwijnen en dat Christus lof ervoor in de plaats komt? Gaat dat vanzelf?
  2. Wat betekent het voor u dat Jezus het Hoofd van Zijn Kerk is?
  3. Jezus hemelvaart duidt erop dat de verlossing een zekere, vaste verlossing is. Ervaart u dat ook zo? Waarom wel/niet?
  4. Hoe stelt zich de hemel voor? Helpt de uitdrukking “huis des Vaders” daarbij?
  5. Er komt DV nog een preek over de hemelvaart. Wat zou daarin nog naar voren kunnen/moeten komen?

Morgendienst Hemelvaartsdag

Ds. D. Breure

Datum: Donderdag 21 mei 2020
Tijdspad: 09:30 t/m 11:00
Locatie: Hervormde Gemeente Waarder
Agenda: Kerkdiensten
Extra info: Votum en groet
Psalm 47:3
Geloofsbelijdenis (zondag 18 HC)
Psalm 68:9
Gebed
Schriftlezingen: Johannes 14:1-6 Handelingen 1:7-11 Efeze 1:20-23
Tekst: Heid Cat zondag 18 het 2e nut van hemelvaart
Psalm 24:4,5
Preek "ten tweede dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben dat Hij als het Hoofd ons, Zijn lidmaten, ook tot Zich nemen zal"
1 hemel
2 Hoofd
3 huis
Psalm 73:12,13
Dankgebed
Psalm 91:1,8
Zegen

Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11585/Overdenking-op-hemelvaartsdag-21-mei-2020:-HC-zondag-18-(49).html