Nieuws & Overdenking

Uitnodiging afscheidsreceptie fam. Breure - 17 oktober

Zaterdag 17 oktober DV tussen 14:00 en 17:00 bent u uitgenodigd om fam. Breure te groeten. De afscheidsreceptie is in de kerk.

Overdenking op zondagavond 20 sept 2020: HC zondag 23

Geloven is niet iets doen, maar alles laten doen. O, als ik dat afwijs en ik sta in mijn eigen kleren straks voor God….  

Door het geloof word ik gerechtvaardigd. Eens en voorgoed.

Nieuw gebruiksplan kerkgebouw per 1 juli 2020

De colleges zijn dankbaar dat de erediensten vanaf 1 juli (eerstkomende zondag 5 juli) weer door een groter aantal gemeenteleden bezocht kunnen en mogen worden.

Neemt u even de tijd om de nieuwe gebruiksplannen ook vooraf door te nemen voor u zelf, zodat u goed weet wat de afspraken (regels) zijn waar we ons met elkaar aan moeten houden. 

Afhalen kerkbodes tijdens coronamaatregelen

De kerkbodes die normaal in de bakjes in de kerk werden gezet, kunt u nu ophalen bij de familie Neuteboom (Kosterdijk 15, Waarder), ze staan de hele week in een bak voor de deur zodat u ze er zelf uit kunt halen.

Puzzels!

Nu er geen contactmiddagen in de vertrouwde vorm zijn willen we via de site elke week een puzzel aanbieden. Doe u (of je!) best en laten we onze Bijbelkennis testen en verrijken.

Collecte tijdens de kerkdienst

Omdat het nu niet mogelijk is om tijdens de kerkdiensten te collecteren, willen wij u vragen om uw bijdrage aan de verschillende collecten 1x per maand over te maken. Lees verder hoe dit kan.

BELANGRIJK: maatregelen rondom coronavirus

Hoe gaan wij als Hervormde Gemeente van Waarder met het coronavirus om, wat betekent dat voor u?

UPDATE 19/3: nieuwe en herziene informatie over de aankomende diensten en activiteiten.

UPDATE 21/3: Diensten vanaf a.s. zondag 22 maart zijn niet meer toegankelijk.


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/home