Nieuws & Overdenking

De Boodschap van Pinksteren

U/jij bent van harte uitgenodigd om met ons mee te luisteren naar de Boodschap van Pinksteren.

De online diensten beginnen:
1e Pinksterdag: zondag 31 mei om 9.30 uur en 18.30 uur.
2e Pinksterdag: maandag 1 juni om 9.30 uur.

Overdenking op hemelvaartsdag 24 mei 2020: HC zondag 18 (49)

Jezus lijkt ons in de steek te laten. Niets is echter minder waar.

Door de Geest zoeken we niet wat op de aarde is. De Heilige Geest leert zien hoe het in de hemel is. Als mijn levensscheepje dan maar verbonden is met Hem!

Overdenking op hemelvaartsdag 21 mei 2020: HC zondag 18 (49)

Ons huis op aarde moeten we eens verlaten. Jezus gaat heen om plaats te bereiden. Om hen tot Zich te nemen. Hij is het stralende middelpunt van de hemel en laat al de Zijnen de hemel zo graag zien. Hij gaat staan als één van de Zijnen sterft om binnen te halen.

Gemeente avond orgaandonatie DV dinsdag 26 mei

Dr. A.A. Teeuw, theoloog en arts, zal in de kerk een inleiding houden over: “Voorbereiding op het sterven, met name mbt orgaandonatie”.

Corona: Bericht uit de pastorie (5)

De coronamaatregelen duren voor het grootste gedeelte nog voort. Weer wat lezenswaardige gedachten die mij onder ogen kwamen. 

Afhalen kerkbodes tijdens coronamaatregelen

De kerkbodes die normaal in de bakjes in de kerk werden gezet, kunt u nu ophalen bij de familie Neuteboom (Kosterdijk 15, Waarder), ze staan de hele week in een bak voor de deur zodat u ze er zelf uit kunt halen.

Puzzels!

Nu er geen contactmiddagen in de vertrouwde vorm zijn willen we via de site elke week een puzzel aanbieden. Doe u (of je!) best en laten we onze Bijbelkennis testen en verrijken.

Collecte tijdens de kerkdienst

Omdat het nu niet mogelijk is om tijdens de kerkdiensten te collecteren, willen wij u vragen om uw bijdrage aan de verschillende collecten 1x per maand over te maken. Lees verder hoe dit kan.

BELANGRIJK: maatregelen rondom coronavirus

Hoe gaan wij als Hervormde Gemeente van Waarder met het coronavirus om, wat betekent dat voor u?

UPDATE 19/3: nieuwe en herziene informatie over de aankomende diensten en activiteiten.

UPDATE 21/3: Diensten vanaf a.s. zondag 22 maart zijn niet meer toegankelijk.


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/home