Nieuws & Overdenking

Gebruiksplan kerkgebouw per 1 juni 2020

De colleges zijn dankbaar dat de erediensten weer door een groter aantal gemeenteleden bezocht kunnen en mogen worden. Het college van kerkrentmeesters heeft een gebruiksplan opgesteld voor het kerkgebouw. 

Overdenking op 1e pinksterdag 31 mei 2020: HC zondag 20 (53)

De Heilige Geest wijst op Christus en begint om ons Zijn beeld gelijk te maken. Hoe langer hoe meer leer ik dat ik Hem daarvoor nodig heb. De grootste troost is dat dat eens volmaakt zal zijn.

De Boodschap van Pinksteren

U/jij bent van harte uitgenodigd om met ons mee te luisteren naar de Boodschap van Pinksteren.

De online diensten beginnen:
1e Pinksterdag: zondag 31 mei om 9.30 uur en 18.30 uur.
2e Pinksterdag: maandag 1 juni om 9.30 uur.

Corona: Bericht uit de pastorie (5)

De coronamaatregelen duren voor het grootste gedeelte nog voort. Weer wat lezenswaardige gedachten die mij onder ogen kwamen. 

Afhalen kerkbodes tijdens coronamaatregelen

De kerkbodes die normaal in de bakjes in de kerk werden gezet, kunt u nu ophalen bij de familie Neuteboom (Kosterdijk 15, Waarder), ze staan de hele week in een bak voor de deur zodat u ze er zelf uit kunt halen.

Puzzels!

Nu er geen contactmiddagen in de vertrouwde vorm zijn willen we via de site elke week een puzzel aanbieden. Doe u (of je!) best en laten we onze Bijbelkennis testen en verrijken.

Collecte tijdens de kerkdienst

Omdat het nu niet mogelijk is om tijdens de kerkdiensten te collecteren, willen wij u vragen om uw bijdrage aan de verschillende collecten 1x per maand over te maken. Lees verder hoe dit kan.

BELANGRIJK: maatregelen rondom coronavirus

Hoe gaan wij als Hervormde Gemeente van Waarder met het coronavirus om, wat betekent dat voor u?

UPDATE 19/3: nieuwe en herziene informatie over de aankomende diensten en activiteiten.

UPDATE 21/3: Diensten vanaf a.s. zondag 22 maart zijn niet meer toegankelijk.


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/home