Nieuws & Overdenking

Pastorie klussers gezocht!

Het is nog even onwerkelijk maar de pastorie staat leeg. Dat is een uitstekende gelegenheid om de pastorie aan de binnenzijde eens flink onder handen te nemen en een aantal dingen wat meer bij de tijd te brengen. U begrijpt het al, daarvoor kunnen we heel wat vrijwilligers gebruiken. 

U kunt zich hiervoor aanmelden via een webformulier. We willen graag van u weten wanneer u beschikbaar bent en welke soort klussen u het liefst doet.

Open kerk

Elke dinsdag en donderdag van 07.00 tot 19.00 is de kerk open om te bezoeken of om stil te worden.

Voor ontmoeting en gesprek, stille tijd, bezoekers of gewoon om weer even in de kerk te zijn na lange tijd. Wees welkom!

Update: maatregelen kerkdiensten per zondag 25 oktober

Bij het binnenkomen én verlaten van de kerk wordt per 18 oktober een mondkapje gedragen. Ook de kerkenraad en (gast)voorganger doen dit.

In de kerkdiensten blijven voorlopig 3 lege banken tussenruimte. De overige (kerkelijke) activiteiten kunnen op de gebruikelijke wijze doorgaan, met enkele extra genomen maatregelen in acht genomen.

Nieuw gebruiksplan kerkgebouw per 1 juli 2020

De colleges zijn dankbaar dat de erediensten vanaf 1 juli (eerstkomende zondag 5 juli) weer door een groter aantal gemeenteleden bezocht kunnen en mogen worden.

Neemt u even de tijd om de nieuwe gebruiksplannen ook vooraf door te nemen voor u zelf, zodat u goed weet wat de afspraken (regels) zijn waar we ons met elkaar aan moeten houden. 

Collecte tijdens de kerkdienst

Omdat het nu niet mogelijk is om tijdens de kerkdiensten te collecteren, willen wij u vragen om uw bijdrage aan de verschillende collecten 1x per maand over te maken. Lees verder hoe dit kan.


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/home