Nieuws & Overdenking

Rommelmarkt 2023

Aankondiging: DV zaterdag 13 mei 2023 van 10:00 tot 15:30 uur zal weer de jaarlijkse rommelmarkt gehouden worden.

De ophaalronde is zaterdag 6 mei 2023 en prijzen op maandag 8 mei.

Verdere info volgt..

Preken over Gethsémané

We willen er in de prediking tijdens de lijdensweken in het bijzonder bij stil staan.

Klik voor meer info >

Lichaam van Christus

Alle christenen wereldwijd belijden het elke zondag: ‘Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk.’ Het is een heerlijke belijdenis. Allen die in Christus geloven, zijn één met Christus en daarom ook één met elkaar. Samen vormen zij het lichaam van Christus: Christus is het Hoofd, zij zijn de leden.

Wat is de kerk precies? Wie horen er bij de kerk? Waarom is het zo’n voorrecht bij de kerk te horen? Kunnen er redenen zijn de kerk te verlaten? Mogen we zelf een gemeente beginnen? Of juist niet? Over de kerk leven veel vragen. Belangrijk om erbij stil te staan. We doen dat de komende leerdiensten aan de hand van Zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 11 december 2022 zetten we enkele grondlijnen uit.

Hierbij een link naar een samenvatting van deze leerdienst >

Open kerk

Elke dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur is de kerk open om te bezoeken of om stil te worden.

Collecte tijdens de kerkdienst

Omdat het nu niet mogelijk is om tijdens de kerkdiensten te collecteren, willen wij u vragen om uw bijdrage aan de verschillende collecten 1x per maand over te maken. Lees verder hoe dit kan.


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/home