Nieuws & Overdenking

Kerkdiensten komende 3 zondagen (ruimte voor gezinnen met jonge kinderen)

Hierbij een aanvullende bericht voor u met betrekking tot de komende 3 zondagen (2, 9 en 16 augustus 2020).

Vanuit de kerkenraad is het idee ontstaan om de lege plaatsen die ontstaan vanwege vakantietijd aan te bieden aan de gezinnen met jonge kinderen.

Overdenking op zondagavond 12 juli 2020: HC zondag 21 (55)

De Heilige Geest zorgt voor de Kerk (antw 54) en voor de gemeenschap der heiligen (antw 55). Heiligen zijn de gelovigen en gemeenschap wil zeggen: zij hebben iets gemeenschappelijks. Het Bijbelse beeld hiervoor is Hoofd en lichaam.

Nieuw gebruiksplan kerkgebouw per 1 juli 2020

De colleges zijn dankbaar dat de erediensten vanaf 1 juli (eerstkomende zondag 5 juli) weer door een groter aantal gemeenteleden bezocht kunnen en mogen worden.

Neemt u even de tijd om de nieuwe gebruiksplannen ook vooraf door te nemen voor u zelf, zodat u goed weet wat de afspraken (regels) zijn waar we ons met elkaar aan moeten houden. 

Beslissing op beroep naar Kockengen

Ik heb het beroep naar Kockengen aan moeten nemen.
De HEERE heeft mij geleid en gericht om naar Kockengen te gaan. Hij zal voor de gemeente van Waarder zorgdragen, die ik met dankbaarheid over alle zegeningen, en met pijn vanwege het scheiden los zal laten.

Afhalen kerkbodes tijdens coronamaatregelen

De kerkbodes die normaal in de bakjes in de kerk werden gezet, kunt u nu ophalen bij de familie Neuteboom (Kosterdijk 15, Waarder), ze staan de hele week in een bak voor de deur zodat u ze er zelf uit kunt halen.

Puzzels!

Nu er geen contactmiddagen in de vertrouwde vorm zijn willen we via de site elke week een puzzel aanbieden. Doe u (of je!) best en laten we onze Bijbelkennis testen en verrijken.

Collecte tijdens de kerkdienst

Omdat het nu niet mogelijk is om tijdens de kerkdiensten te collecteren, willen wij u vragen om uw bijdrage aan de verschillende collecten 1x per maand over te maken. Lees verder hoe dit kan.

BELANGRIJK: maatregelen rondom coronavirus

Hoe gaan wij als Hervormde Gemeente van Waarder met het coronavirus om, wat betekent dat voor u?

UPDATE 19/3: nieuwe en herziene informatie over de aankomende diensten en activiteiten.

UPDATE 21/3: Diensten vanaf a.s. zondag 22 maart zijn niet meer toegankelijk.


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/home